e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – W

well-known port (dobro znana vrata)
Številke vrat TCP in IP, ki so bile točno določene za specifično aplikacijo in s pomočjo Internet Assigned Numbers Authority (IANA), internetne organizacije za dostopne številke. Dobro znana vrata lahko omogočajo, da imajo odjemalski programi dostop brez znane številke vrat. Na primer, če vtipkamo naslov URL v okno, se samodejno povežejo vrata 80, zato ker so ta vrata povezana s spletnimi strežniki.
Wide Area Network (WAN, prostrano omrežje)
Je omrežje, ki je na velikem geografskem prostoru povezano. Uporablja povezave iz točke v točko (point-to-point connections) raje kot deljenje medija, ki je značilno za lokalna omrežja (LAN). Prostrano omrežje (WAN) ima veliko različnih načinov povezovanj, lahko uporablja najete ali klicne telefonske linije ter celo ISDN in DSL omrežne naprave za prenašanje podatkov. Nam je najbolj poznan internet kot primer za tako vrsto omrežja.
web proxy (spletni posredniški strežnik)
Vrsta posredniškega strežnika, ki pomaga odjemalcu ali spletnemu strežniku.
web server (spletni strežnik)
Je strežnik, ki shranjuje in pošilja spletne strani in druge vsebine z uporabo protokola HTTP.
Windows
Omrežni operacijski sistem Microsofta, ki uporablja grafični vmesnik.
Windows Service
V operacijskem sistemu Windows je to program, ki se samodejno naloži s pomočjo strežnika ali ročno s pomočjo administratorja.
Wireless Access Point (WAP, brezžična dostopna točka)
Brezžični most, ki se uporablja za večdostopno točko radijskih omrežj.
workgroup (delovna skupina)
Je posebna skupina uporabnikov ali omrežnih naprav, organizirana zaradi skupnih delovnih funkcija ali delitve virov.
workstation (delovna postaja)
Je računalnik, ki ga ne uporabljamo za strežnik, ampak je vseeno vključen v omrežje. Delovna postaja se uporablja za opravljanje določenih nalog, medtem ko strežnik shranjuje podatke ali izvaja omrežne funkcije. Najbolj osnovna razlaga je ta, da je delovna postaja računalnik, ki ni strežnik.
World Wide Web (WWW)
Zbirka strežnikov HTTP, ki deluje v internetu. Ti uporabljajo dokumente v zapisu HTML.
worms (črv)
Nekaj podobnega virusu. Razmnožujejo se sami po omrežju.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.