e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – U

Uniform Resource Locator (URL, enoličen določitelj izvora)
Zagotavlja hiperteksovne povezave med dokumenti v svetovnem spletu. Vsak izvor v internetu ima svojega lastnega določitelja lokacije. Uporabljajo ga različni protokoli, kot na primer FTP in HTTP.
Uninterruptible Power Supply (UPS, naprava za neprekinjeno napajanje)
Naprava, ki je priključena med računalnik (ali drugo električno napravo) in izvor napajanja (kot je na primer električno omrežje). Naprava za neprekinjeno napajanje zagotavlja, da je električni tok do računalnika nemoten. Obstajajo naprave z različno stopnjo zagotavljanja zaščite. Vsi pa imajo baterije in senzor za zaznavanje izgube napajalne napetosti. Če senzor zazna izgubo omrežnega vira, takoj preklopi napajanje računalnika na baterije, da se lahko shranijo tekoča opravila na trdi disk in uganejo računalnik.
Universal Serial Bus (USB, univerzalno serijsko vodilo)
Standardizirano zunanje serijsko vodilo, ki nadomešča ostale priključke na računalnik. Omogoča priključitev do 127 perifernih naprav na sistem skozi en sam vhod. To je realizirano z marjetično verigo. USB je zasnovan tako, da samodejno zazna priključene naprave in ne zahteva ponovnega zagona sistema.
unshielded twisted-pair cable (UTP, neoklopnjen parični kabel)
Vrsta kabla, ki se uporablja v podatkovnih in govornih omrežjih. Parica je sestavljena iz dveh izoliranih vodnikov, ki sta med seboj prepletena. Prepletanje zmanjšuje interferenco med žicami. Kabel ali posamezna parica pa nimajo nikakršnega kovinskega oklopa, ki bi bolje ščiti parico pred presluhi.
user account (uporabniški račun)
Uporabniški račun vsebuje informacije, ki jih potrebuje uporabnik za delo v omrežju. To vključuje uporabniško ime in geslo, ime svoje skupine, pravice, naprave, do katerih ima dostop in drugo.
User Datagram Protocol (UDP)
Nepovezavni protokol, ki je odgovoren za povezavo med končnima sitemoma. Nahaja se na transportnem sloju protokolnega sklada TCP/IP. Ne zagotavlja zanesljive povezave.
user groups (uporabniška skupina)
Skupina uporabnikov, ki se "srečujejo" v omrežju zaradi skupnega namena (administracija omrežja, razvoj, diskusija in drugo).
unicast
Oblika omrežnega prenosa, pri katerem je paket naslovljen na en sam računalnik.
Unix
32–bitni večopravilnostni operacijski sistem, ki je bil razvit 50 leti za velike in majhne računalnike.
upgrade (nadgradnja)
Nanaša se tako na strojno opremo (na primer dodajanje RAM v računalnik - nadgradnja RAM), kot tudi na programsko opremo (na primer prehod na novo različico operacijskega sistema).
user (uporabnik)
Oseba, ki uporablja omrežni računalnik.
user–level security (uporabnikov nivo zaščite)
Vrsta omrežja, v katerem uporabnik lahko bere, piše in zamenja lastništvo datotek. Pravice so določene z uporabniškim računom in vsak uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, ki omogočata želeno zaščito datotek.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.