e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – P

packet (paket)
Največja enota, ki jo lahko prenesemo po omrežju naenkrat. Sporočila, ustvarjena z aplikacijo, so razdeljena na več delov in stisnjena v različne pakete za prenos po omrežju. Vsak paket je poslan posebej in lahko uporabi različen dostop do cilja. Ko vsi paketi dospejo do cilja, naslovni računalnik spet združi vse pakete v originalno sporočilo. To je osnovna funkcija paketnega načina izmenjave v omrežju.
packet filtering (paketno filtriranje)
Tehnika požarnega zidu, ki preprečuje nekaterim paketom dostop do omrežja. Paketni filtri so lahko ustvarjeni glede na naslove strojne opreme, naslove IP, številk vrat (angl. port) ali drugih kriterijev. Na primer, usmernik lahko nastavimo tako, da dovoli dostop do omrežja internet samo nekaterim računalnikom ali pa svojim računalnikom zavrne dostop do nekaterih omrežnih strežnikov. Čeprav je ta funkcija uporabljena ponavadi samo za zaščito pred vdorom drugih računalnikov v svoje omrežje, se lahko uporabi tudi za omejitev nekaterih LAN na svojem zasebnem medomrežju.
packet switching (preklapljanje paketov)
To je proces, v katerm se sporočila razbijejo v pakete in se pošljejo preko usmerjevalnika za lažji prenos preko razprostranega omrežja. Ti kosi (imenovani paketi) lahko zavzamejo različne poti do naslovnika in so lahko poslani po drugačnem vrstnem redu, kot so bili ustvarjeni, vendar je naslovnik zmožen sestaviti te pakete tako, kot so bili poslani. Paketno preklapljanje omogoča, da si lahko računalniki delijo omrežje med seboj. Če bi računalniki pošiljali sporočila naenkrat, bi lahko za dolgo časa blokirali pristop do omrežja drugim računalnikom.
passive detection (pasivno zaznavanje)
Zapisovanje zabeleženih dogajanj v omrežju, ki se shranijo v datoteko, da lahko administrator potem pogleda.
passive hub (pasivna zvezdišča)
Spojnik enostavno naredi fizično in električno povezavo med vsemi povezanimi postajami. Običajno taki spojniki niso pod napetostjo. Signaslov ne obnavljajo. Danes jih praktično ni več v uporabi.
password history (zgodovina gesel)
Seznam gesel, ki so bila uporabljena.
patch (popravek)
Programska oprema, ki popravi napako na že izdelanem programu ali operacijskem sistemu.
patch cable (priključni kabel)
Kabel, ki povezuje računalnik ali zvezdišče/stikalo z vtičnico/razdelinim panelom.
patch panel (priključni kabel)
Mesto, kjer se priključijo instalacijski kabli.
PC Card
Vhodno–izhodna naprava, ki je narejena za prenosne računalnike in ki omogoča proizvajalcem, da ustvarijo omrežne kartice, modeme in druge naprave v velikosti približno kreditne kartice.
peer–to–peer network (omrežje vsak z vsakim)
Omrežni sistem, pri katerem je vsak računalnik lahko strežnik ali odjemalec. Vsak računalnik tudi obdrži svoje varnostne nastavitve, ki mu omogočajo, da nadzoruje dostop do svojih sredstev. Omrežje vsak z vsakim je uporabno v manjših omrežjih, ker ni potrebna nobena administracija in uporabniki lahko obdržijo svoje varnostne nastavitve. V večjih omrežjih vsak z vsakim, omrežje ni dovolj učinkovito, ker uporabniki potrebujejo svoj uporabniški račun za vsak računalnik in ker so dostopne zmožnosti manj fleksibilne in robustne od tistih, ki jih uporablja omrežje s strežnikom.
peer–to–peer network (omrežje vsak z vsakim)
Je tudi izraz za storitev izmenjavo datotek v internetu.
phisical layer (Fizični sloj)
Najnižji sloj Open Systems Interconnection (OSI) referenčnega modela, ki definira tip omrežja samega, kako naj bo nameščen in katere tipe signalov naj prenaša. V primeru LAN je fizični sloj zelo povezana s podatkovnim slojem, ki je tik nad njo, ker podatkovni sloj vsebuje podobne specifikacije fizičnega sloja.
ping
Ukaz TCP/IP v ukaznem pozivniku, ki se uporablja za testiranje računalnika, če je zmožen komunicirati z drugimi v omrežju. Ping ustvari paket ICMP in ga pošlje do računalnika navedenega v ukazu. Naslovnik ga pošlje nazaj kot odgovor ICMP. Če zahtevi poteče čas, gostitelj ni dosegljiv. Sistem, ki uporablja ping, potem pokaže čas med poslanim sporočilom in prejetim odgovorom. Navidezno vsak uporabnik protokola TCP/IP vsebuje verzijo pinga.
Plain Old Telephone Service (POTS, dobro staro telefonsko omrežje)
Pogosta fraza, ki se nanaša na PSTN (Public Switched Telephone Network), standardno telefonsko omrežje z bakrenim kablom, uporabljeno za analogno komuniciranje po vsem svetu.
point–to–Point (iz točke v točko)
Omrežna komunikacija, pri kateri imata dve napravi ekskluzivni dostop do omrežja medija. Na primer, tiskalnik ki je povezan samo na eno delovno postajo bo uporabljalza povezavo iz točke v točko.
Point–to–Point Protocol (PPP)
Protokol na sloju podatkovne povezave, ki uporablja klicno linijo od uporabnika do terminalskega strežnika ponudnika internetnih storitev. V nasprotju z njenim predhodnikom Serijskim Linijskim internetnim Protokolom (SLIP), PPP vsebuje podporo za več protokolom omrežnega sloja, protokolov za opazovanje kvalitete povezave in protokolov za dokaz pristnosti, odkrivanje napak, varnost, dinamično naslavljanje IP. PPP se uporablja za povezavo med samo dvema računalnikoma in zato ne potrebuje toliko možnosti kot pa protokoli lokalnih omrežij, kot so polja za naslov za vsak paket in mehanizem za dostop do medija (media access control, MAC).
Point–to–Point Tunneling Protocol (PPTP, protokol za tuneliranje iz točke v točko)
Protokol na sloju podatkovne povezave za oddaljeno povezavo računalnika s tunelom skozi internet. Protokol omogoča, da ustvarimo varno virtualno privatno omrežje (VPN), ki omogoča uporabniku dostop na strežnik skupnega omrežja preko varne neposredne povezave preko interneta. Celoten okvir sloja podatkovne povezave, ki ga ustvari aplikacija, je enkapsuliran v IP datagram. Ta postopek krši pravila Open Systems Interconnection (OSI) referenčnega modela, toda zagotavlja, da je celoten PPP okvir kriptiran v IP datagramu.
port (vrata)
Kodna številka, ki identificira proces, ki poteka na računalniku s protokolnim skladom TCP/IP. Protokoli transportnega sloja, kot so Transmission Control Protocol (TCP) in User Datagram Protocol (UDP), specificirajo število vrat vira in število vrat naslovnika v glavi vsakega sporočila, ki ga ustvarijo. Kombinacija naslova IP in številke vrat identificirajo določeno aplikacijo na določenem računalniku ali v omrežju. Številke vrat do 1024 so imenovane kot dobro poznane številke vrat, ki jih dodeljuje Internet Assigned Numbers Authority (IANA), avtoriteta internetnega določanja številk navadnim aplikacijam. TCP številka vrat je na primer dobro poznana številka vrat za omrežne strežnike. Številke, večje od 1024, so kratkotrajne številke vrat, saj jih izberejo odjemalci po naključnem vrstnem redu za vsako transakcijo, ki jo opravijo s strežnikom.
port (vrata)
Vrata so vtičnica na računalniku ali drugo omrežno napravo za priklop kablov do drugih naprav.
Post Office Protocol version 3 (POP3)
Protokol aplikacijskega sloja, ki se uporablja za prenašanje elektronske pošte iz SMTP strežnika v omrežni odjemalec. Za promet med strežniki in za odhodno pošto pri odjemalcu se uporablja Simple Mail Transport Protocol (SMTP).
presentation layer (predstavitveni sloj)
To je šesti sloj (drugi od vrha) Open Systems Interconnection (OSI) modela. Odgovoren je za predstavitev podatkov, stiskanje podatkov, šifriranje podatkov in preusmeritev datotečnih grafičnih ukazov (npr. premikanje miške) v ukaze in pretvorbo kodnih tabel. Računalnik prevede podatke, ki so jih ustvarile njegove aplikacije iz njegove sintakse v navadno sintakso, primerno za pošiljanje preko omrežja. Ko podatki prisejo na določen naslov, predstavitveni sloj prevede to navadno sintakso v sintakso, ki jo uporablja tisti računalnik.
promiscuous mode (skupni način)
Operacijski način možen le v nekaterih omrežnih vmesnikih, ki povzročijo, da vmesnik prebere in procesira vse pakete poslane, po lokalnem omrežju, ne le pakete naslovljene nanj. Skupni način uporabljajo analizatorji protokola za poznejšo analiziranje splošnih vzorcev omrežnega prometa.
protocol (protokol)
Določa neka vnaprej določena pravila, ki ukazujejo, kako nek računalnik ali naprava komunicira in izmenjuje podatke v omrežju. Protokol je pravzaprav jezik, ki ga računalnik uporablja za komuniciranje. Drugi računalnik, s katerim je povezan prvi, mora uporabljati enak jezik, da lahko komunicirata. Računalniki uporabljajo veliko različnih protokolov za komuniciranje, kar je dalo referenčnemu modelu OSI, ki določa sloje, na katerih različni protokoli delujejo, višjo vrednost.
protocol suite, protocol stack (protokolni sklad)
Množica protokolov, ki sodelujejo med seboj se uporabljajo za komunikacijo z drugimi računalniki z istim protokolnim skladom. Četudi vsak protokolni sklad temelji na referenčnemu modelu ISO/OSI, ni nujno, da bo imel določen protokolni sklad vse sloje modela OSI. Na računalniku, povezanem v lokalno omrežje, je na primer protokolni sklad sestavljen iz aplikacijskih protokolov, protokolov sloja podatkovne povezave ter specifikacije fizičnega sloja.
pulse Amplitude Modulation–5 (PAM–5, pulzno amplitudna modulacija)
Signalna shema, ki je uporabljena v 1000BaseT gigabit različici etherneta. PAM–5 je eden izmed elementov, ki omogočajo 1000BaseT uporabo standardnega neoklopljenega sukanega paričnega kabla (UTP) kabla 5. kategorije.
peripheral (periferija)
Vsaka naprava, ki se lahko priključi na računalnik, da razpiri njegove zmožnosti.
permanent virtual circuit (PVC) (permanentni virtualni kanal)
Navidezna pot skozi paketno omrežje, ki jo na zahtevo stranke za daljši čas vzpostavlja osebje vzdrževalca omrežja.
physical mesh topology
Omrežna kongfiguracija, kjer ima vsaka naprava mnogo povezav. Te mnogovrstne povezave zagotavljajo redundantne povezave.
physical port (fizična vrata)
Dostop za omrežno napravo, ki omogoča, da se priključi kabel določene vrste. Priključek omogoča napravi povezavo z drugo napravo preko kabla.
physical ring topology (fizična topologija obroča)
Omrežna topologija, ki tvori obliko obroča. Podatki potujejo po obroču v eno smer in vsaka naprava na obroču deluje kot obnavljalnik, ki vzdržuje signal, ko le–ta potuje. Vsaka naprava vključuje sprejemnik za prihajajoči signal in oddajnik za pošiljanje podatkov na naslednjo napravo v obroču. Omrežje je odvisno od zmožnosti signala, ki potuje po obroču.
physical star topology (fizična topologija zvezde)
Opisuje omrežje, v katerem je speljan kabel od vsake entitete omrežja do centralne naprave, ki se imenuje zvezdišče. Zvezdišče omogoča vsem napravam komunikacijo, če so nanj neposredno povezane.
physical topology (fizična topologija)
Fizična topologija omrežja je lahko vodilo, zvezda, obroč ali polna topologija.
ping of Death (Ping smrti)
ICMP pošlje poplavo velikih paketov oddaljenemu gostitelju. Takrat se ponavadi gostitelj ponovno zažene ali pa se obesi.
plenum–rated coating
Prevleka koaksialnega kabla, ki ne proizvaja strupenega plina, ko gori.
power blackout (opolna izguba napajanja, moči)
Popolna izguba moči, ki lahko traja od nekaj sekund pa vse tja do nekaj ur.
power brownout (delni izpad napajanja, moči)
Moč pade pod mejo normale za nekaj sekund ali dlje.
power overage (preveliko napajanje, moč)
Preveč moči, ki pride do računalnika.
power sag (upad napajanja, moči)
Stanje, ko pade moč pod mejo normale za nekaj sekund in se vrne v normalno stanje
Pretty Good Privacy (PGP)
Programska oprema za izvedbo šifriranja RSA.
print server (tiskalniški strežnik)
Centralna naprava, ki nadzoruje in upravlja omrežne tiskalnike. Tiskalniški strežnik je lahko strojni programski ali kombinacija obojega. Nekateri tiskalniški strežniki so že vgrajeni v omrežni tiskalniški omrežni vmesnik.
print services (tiskalniške storitve)
Omrežne storitve nadzorujejo in upravljajo tiskanje v omrežju, dopuščajo več dostopni in simultani dostop do tiskalnika.
Private Branch Exchange (PBX)
Privatno telefonsko omrežje uporabljeno v podjetju, ki si deli število zunanjih linij med seboj.
private key (zasebni ključ)
Tehnologija, pri kateri imata pošiljatelj in sprejemnik ima isti ključ. Ta ključ se uporablja za kriptiranje in dekriptiranje sporočil.
private network (zasebno omrežje)
Del omrežja ki leži za požarnim zidom in ni viden v internetu.
protocol analyzer (analizator protokolov)
Programsko in strojno orodje za iskanje in odstranjevanje napake se uporablja za dekodiranje protokolnih sporočil in poskuša določiti izvor omrežne napake.
proxy server (posredniški strežnik)
S tehniko požarnega zida omogočimo, preko odjemalca TCP/IP, dostop do internetnih virov brez nastankov občutnih motenj z drugih strani omrežj. Posredovalni strežnik je aplikacija, ki se zažene na računalniku z notranjim naslovom IP, ko odjemalec uporablja zunanji naslov IP (to je tisti, ki mu ga internetni ponudnik poda), da so potem notranji naslovi IP nevidni za internet. Odjemalska aplikacija se konfigurira s pošiljanjem zahtev internetnih storitev znotraj posredniškega strežnika in posredniški strežnik pošilja te zahteve primernemu internetnemu strežniku z uporabo svojih zunanjih naslovov IP. Ko dobi odgovor internetnega strežnika, ga pošlje nazaj k svojemu odjemalcu. Posredovalniški strežnik je namenjen samo določenim aplikacijam in odjemalec mora biti nastavljen z naslovi tega strežnika. Tudi administrator ga lahko konfigurira.
public (javno)
Lahko uporablja kdorkoli, seveda pod določenimi pogoji.
public key (javni ključ)
Tehnologija, ki uporablja dva ključa za pospešeno komunikacijo, javni ključ in privatni ključ. Javni ključ se uporablja za dešifriranje sporočil za prejemnika.
public network (javno omrežje)
Del omrežja na zunanji strani požarnega zida, ki je namenjen javnosti.
Public Switched Telephone Network (PSTN, javno telefonsko omrežje)
V ZDA izraz za javno telefonsko omrežje. Če pa bi uporabili domač izraz, je to analogna telefonska linija. Poznan tudi pod pojmom Plain Old Telephone Service (POTS).

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.