e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – D

daemon
Izraz v operacijskem sistemu UNIX za računalniški program ali proces, ki se izvaja v ozadju in izvaja opravila v naprej določenih časovnih intervalih ali se odziva na specifične dogodke. V operacijskih sistemih Windows se imenuje storitev. Daemon tipično opravljajo strežniška opravila, kot je upravljanje tiskalniških poslov, obravnavanje elektronskih sporočil in prenašanje datotek preko spleta.
data–link layer (sloj podatkovne povezave)
Drugi sloj od spodaj navzgor v OSI (Open Systems Interconnection) referenčnem modelu. Protokoli, ki se izvajajo na sloju podatkovne povezave, so odgovorni za pakiranje podatkov iz fizičnega nivoja, naslavljanje do naslednje destinacije in prenosa preko omrežja. Nekateri najbolj znani LAN protokoli, kateri operirajo na sloj podatkovne povezave so ethernet, token ring in Fiber Distributed Data Interface (FDDI). Protokoli prostranih omrežij, ki operirajo na sloju podatkovne povezave, vsebujejo protokole za povezave od točke do točke (Point–to–Point Protocol –PPP) in internetni protokol za serijsko povezavo (SLIP).
datagram
Drugo ime za paket v terminologiji interneta in pri nekaterih drugih protokolih na omrežni plasti.
data packet (podatkovni paket)
Skupina podatkov, poslanih po omrežju. Paket vključuje glavo, naslov, in podatke same. Paket je obravnavan kot ena enota, ki je poslana od naprave do naprave.
default gateway (privzeti prehod)
Usmerjevalnik, ki so mu poslani vsi paketi, če cilja pošiljajoča postaja ne najde v lokalnem omrežju ali v usmerjevalni tabeli.
delta channel (D channel, kanal D)
Kanal v liniji ISDN, ki je uporabljen za upravljanje z povezavami.
denial of service (DoS) attack (napad DoS)
Tip vdora v sistem, ko ni nobenemu uporabniku dovoljena nobena operacija, niti zakonitemu ne.
destination port number (ciljna številka vrat)
Naslov v računalnika, kateremu so bili poslani podatki. Vrata zagotavljajo, da so podatki poslani točno določeni aplikaciji.
dialogs (dialog, pogovor)
komunikacija med dvema računalniškima sistemoma.
differential backup (izdelovanje delnih varnostnih kopij)
Tip izdelave varnostnih kopij vsebuje filter, ki skrbi, da se shranijo samo datoteke, ki so bile spremenjene od zadnje popolne kopije. Filter beleži arhivski bit vsake datoteke, ki jo ima shranjena popolna varnostna kopija. Ustvarjanje ali spreminjanje datoteke nastavi arhivski bit in ustvarjanje delnih varnostnih kopij shrani datoteke, ki imajo postavljen ta bit. Ustvarjanje delnih varnostnih kopij ne spreminja bita, tako da bo naslednjo ustvarjanje delnih kopij prav tako shranilo kopije vseh datotek, ki so se spremenile od zadnje popolne varnostne kopije. Shranjevanje delnih kopij uporabi več traku ali drugega nosilca kot inkrementalno opravilo, ker shranjujejo enake datoteke, jih pa je lažje obnoviti v primeru katastrofe. Potrebno je samo restavrirati zadnjo popolno kopijo in zadnjo diferencialno kopijo, da bi popolno restavrirali pogon.
digital subscriber line (DSL)
Digitalna tehnologija prostranih omrežij, ki prinaša visoko–hitrostno omrežje na domove in v podjetja preko telefonskega omrežja. Obstaja veliko vrst, vključno s HDSL (high–speed DSL) in VDSL (very high bit–rate DSL).
directory service (imeniška storitev)
Omrežna zbirka podatkov, ki vsebuje seznam vseh omrežnih virov, kot so uporabniki, tiskalniki in drugo.
disaster recovery (obnovitev po nezgodi)
Postopek po katerem so podatki ponovno obnovljeni po nezgodi, ki je uničila podatke.
disk striping
Tehnologija, ki omogoča pisanje na več diskov hkrati. Ta postopek maksimira uporabo vseh bralno–pisalnih glav, tako da delajo konstantno. Drugačni podatki so shranjeni na vsak disk in niso podvojeni tako, da si ne moremo privoščiti napak.
direct route (neposredno usmerjanje)
Internet Protocol (IP) prenaša podatke do cilja v lokalnem omrežju, v katerem je ciljni naslov IP. Oba računalnika uporabljata isti sloj podatkovne povezave. Nasprotno od posrednega usmerjanja, v kateri je končni naslov IP v drugem omrežju in naslov na sloju podatkovne povezave definira usmerjevalnik v lokalnem omrežju, ki je uporabljen za dostop do ciljnega omrežja.
distance vector protocol (vektorski protokol razdalje)
Protokol za dinamično usmerjanje, ki ocenjuje relativno učinkovitost omrežnih usmerjanj v številu prehodov (angl. hops) do cilja. To ni nujno učinkovita metoda, kajti omrežja imajo lahko različno hitrost, kar lahko povzroči, da usmerjanje z manj prehodi traja dalj časa. Najbolj razširjen primer vektorskega protokola razdalje je Routing Information Protocol (RIP).
DIX (Digital, Intel, Xerox)
Drugo ime za 15–šriključni konektor AUI ali DB–15 konektor.
DNS server (strežnik DNS)
Vsak strežnik, ki zagotavlja pretvorbo domenskih imen v naslove IP (številke).
DNS zone (DNS cona)
Območje v DNS hierarhiji, ki je uporabljena kot samostojna enota.
domain controller (domenski strežnik)
Računalnik, pod katerim teče s trežnik Windows, ki je bil namenjen za shranjevanje in procesiranje informacij imeniških storitev. Domene Windows in aktivni imeniki Windows hranijo zbirke podatkov imeniških storitev na domenskem strežniku, ki tudi overi uporabnike, ki dostopajo do omrežnih virov.
Domain Name System, Domain Name Service (DNS, domenski prostor)
Razdeljevalen, hierarhičen imenski prostor namenjen za oskrbovanje TCP/IP omrežj (kot je internet) s človeku prijaznimi imeni za računalnike in uporabnike. Čeprav TCP/IP računalniki uporabljajo naslove IP za identifikacijo drug drugega, ljudje raje upravljajo z imeni. DNS oskrbuje sistem imen za omrežne vire in skrbi za razreševanje teh imen v naslove IP. TCP/IP računalniki redno dostopajo do DNS strežnikov in jim pošiljajo imena računalnikov do katerih želijo dostop. DNS strežnik komunicira z ostalimi DNS strežniki v omrežju, da bi razrešil ime v naslov IP in pošlje nazaj do odjemalčevega računalnika, ki vzpostavi povezavo z uporabo naslova IP s ciljnim sistemom.
domain (domena)
Skupina omrežnih Windows računalnikov, ki si delijo eno bazo z uporabniškimi računi in profili.
drive spanning (spajanje diskov)
Proces, pri katerem računalnik ustvari eno logično enoto shrambe podatkov, ki se imenuje particija z združitvijo dveh ali več pogonov. Particija se prikaže uporabnikom kot en logičen vhod, četudi so podatki pravzaprav shranjeni na več pogonih. Največja slaba stran takšne razporeditve je, da če odpove en pogon, je izgubljena celotna particija.
dotted decimal (decimalni zapis s pikami)
Zapis, ki je uporabljen v TCP/IP za označevanje naslova IP. Zapis je sestavljen iz 32 bitov (4 bajtov), pri čemer so bajti med seboj ločeni z piko. Vsaka vrednost okteta je lahko med 0 in 255.
dual–attached stations (DAS) (dvakrat priključena postaja)
Postaje na FDDI omrežju, ki so pritrjene na redundantni kabel zaradi možnih napak na povezavi v primarnem obroču.
dumb terminal (butasti terminal)
Tipkovnica ali monitor, ki pošilja signale centralnemu procesnemu računalniku (ponavadi mainframe ali miniračunalnik), ki vrne sliko na monitor. Ker enota nima nobene procesne moči, pravimo, da je butasta.
duplexing (podvojevanje)
Tehnika, pri kateri se shranjevanje dveh enakih kopij datotek na dva različna diska, priklopljena na dva različna računalnika. Diska sta prikazana kot en disk, vendar pa so podatki zapisani na oba. Če eden od obeh diskov odpove, bo drugi še vedno bil v uporabi, dokler ne bo drugi popravljen.
dynamic allocation (dinamično razdeljevanje)
Operacijsko stanje strežnikov Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), pri katerih strežnik dodeljuje naslov IP drugim konfiguracijskim nastavitvam odjemalcem TCP/IP iz skupine naslovov in jih potem odvzame, ko poteče določen čas. To dovoljuje prenos računalnika v drugo podomrežje, ne da bi bilo potrebno ročno nastavljati vse naslove IP znova.
dynamically allocated port (dinamična dodelitev vrat)
Vrata TCP/IP so uporabljena za aplikacijo, kadar je to potrebno. Vrata niso stalno uporabljena.
dynamic entry (dinamičen vnos)
Vnos narejen v tabeli ARP, ki nastane, ko zahteva protokol ARP (v protokolnem skladu TCP/IP) naslov MAC, ki ga ne najde v tabeli ARP. Zahteva ARPse pošlje vsem sistemom na lokalnem segmentu. Ko je naslov MAC najden, je ta informacija zapisana v tabeli ARP in shranjena določen čas.
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Storitev, ki avtomatsko računalnike TCP/IP v omrežju konfigurira z dodeljevanjem unikatnih naslovov IP in drugih nastavitev vključno s privzetim prehodom, omrežno masko in konfiguracijo DNS. DHCP strežniki lahko dodelijo naslove IP odjemalcem iz sklada in jih potem vzamejo nazaj, ko čas poteče. Navidezno vsi operacijski sistemi vključujejo DHCP odjemalce in večina operacijskih sistemov za strežnike kot so strežniki Windows, Novell NetWare, in veliko oblik UNIX.
dynamic routing (dinamično usmerjanje)
Sistem, pri katerem si usmerjevalniki sami zgradijo svojo usmerjevalno tabelo z uporabo posebnih protokolov, da lahko komunicirajo z bližnjimi usmerjevalniki. Z delitvijo informacij na ta način usmerjevalnik zgradi svojo sliko omrežja in tako lahko bolj učinkovito porazdeli promet po omrežju. Uporabljajo protokole za pogovor z drugimi usmerjevalniki in za iskanje, do katerih omrežj so le–ti povezani. Dva glavna usmerjevalniška protokola sta Routing Information Protocol (RIP), in Open Shortest Path First (OSPF).
dynamic packet filtering (dinamično filtriranje paketov)
Tip požarnega zidu, uporabljen za sprejem ali zavrnitev paketov temelječih na vsebini paketa.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.