e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – N

Name Binding Protocol (NBP)
Dinamični, porazdeljen protokol appletalk za prevajanje imen omrežnih naprav v naslove. Ko se na računalniku izvede storitev, si ta določi oz. registrira ime. Takrat NBP nudi sistem za preverjanje, Če ime zasedeno oz. registrirano. Če odjemalec želi dostopiti neko storitev, potem uporabi NPB za poizvedbo do računalnikov za iskanje storitev.
name resolution (prevedba imena)
Uporabljeno pri prevajanju imena računalnika oz. strojne opreme v naslov. Računalniki komunicirajo s številskimi naslovi, človek pa raje z imeni. Za omogočanje pošiljanja podatkov do določenega prejemnika, prepoznanega po imenu v uporabniškem vmesniku, mora računalnik najprej tolmačiti to ime v naslov. Na primer v omrežjih TCP/IP morajo bit DNS in NetBIOS imena interpretirana v naslov IP. Računalniki lahko uporabijo več različnih metod za tolmačenje imen, odvisno od tipa imena in tipa naslova. Te metode vsebujejo pregled tabel za tekstovne datoteke, kot so HOST in LMHOSTS, neodvisne procese za tvorjenje razpršenega sporočila (angl. broadcast message), omrežne storitve kot so Domain Name System (DNS) in Windows internet Name Service (WINS).
National Security Agency (NSA)
Obveščevalna agencija vlade Združenih držav Amerike, ki je odgovorna za zaščito komunikacij v Združenih državah Amerike. Ustanovljena je bila po ukazu predsednika leta 1952 kot organizirana agencija pod upravo ministrstva za obrambo.
Network Driver Interface Specification (NDIS)
Kratica za Network Driver Interface Specification. Je programski vmesnik (API) oz. omrežni gonilnik za omrežne kartice (NIC), katerim omogoča podpiranje več protokolov (TCP/IP, IPX). NDIS so razvili pri Microsoftu in 3Com, zato se tudi največkrat uporablja v operacijskih sistemih Windows na Intelovi arhitekturi.
nbtstat
Diagnostična operacija, ki prikaže statistiko protokolnega sklada in trenutne povezave TCP/IP z uporabo NBT (NetBIOS čez TCP/IP). Ta operacija je na voljo samo, če je v sistemu naložen protokolni sklad TCP/IP .
NetBEUI (NetBIOS extended user interface)
Protokol, ki ga dobimo skupaj z vsemi Microsoftovimi izdelki. Prednosti NetBEUI so te, da je protokolni sklad majhen (kar je še posebej pomembno za računalnike z MS–DOS), hitrost prenašanja podatkov po omrežnih medijih in kompatibilnost z vsemi omrežji. Slabost pa je, da je protokol lokalnhih omrežij in zato ne podpira usmerjanja. Uporablja se predvsem v omrežjih z Microsoftovimi operacijskimi sistemi.
NetBIOS (network basic input/output system)
Kratica za NETwork Basic Input Output System, temeljni vhodno - izhodni sistem za omrežje. Dejanski standard IBM za vmesnik uporabniškega programa, ki omogoča ustvarjanje programov za delo s krajevnimi omrežji računalnikov, združljivih z IBM PC, v katerih tečejo operacijski sistemi MS–DOS, OS/2 in nekatere različice Unixa. NetBIOS poskrbi za osnovni nabor ukazov, potrebnih za komunikacijo v omrežjih. Njegova glavna naloga je ustvarjati most med funkcijami nižje ravni, ki neposredno skrbijo za sodelovanje med vozliči in prenašanje podatkov, in namenskimi programi.
NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI)
Protokol na sloju podatkovne povezave, ki je zasnovan s protokolom NetBIOS, ki ima podporo datagramom in podporo nepovezavnih prenosov informacij. NetBEUI pa je protokol, ki je potreben za Microsoftova omrežja in je nepogrešljiv pri majhnih opravilih. Je protokol, ki se ga ne more usmerjati čez usmerjevalnike, toda lahko gre čez most, ki deluje na sloju podatkovne povezave.
NetBIOS name (ime NetBIOS)
To je unikatno ime, ki se uporablja za identifikacijo in naslavljanje računalnikov, ki uporabljajo NetBEUI.
netstat
Diagnostično orodje, ki prikaže statistiko protokola in trenutno TCP/IP povezavo. Ima na voljo več funkcij za natančne izpise statistike. V operacijskih sistemih Windows je operacija na voljo s programom netstat.exe. Ta operacija je na voljo samo, če je v sistemu naložen protokolni sklad TCP/IP.
NetWare
Zastarel omrežni operacijski sistem, ki ga je izdelal Novell. Nekoč eden izmed vodilnih.
NetWare Core Protocol (NCP)
NCP (NetWare Core Protocol) je prednik protokola TCP / IP. Kratica za NetWare Core Protocol je jedrni protokol NetWarea. Protokol, ki se uporablja za dostop do strežnikov NetWarea. NetWare je omrežni operacijski sistem družbe Novell, ki uporablja omrežne protokole IPX/SPX, TCP/IP ali NetBEUI, in je namenjen oblikovanju krajevnih omrežj z odjemnimi računalniki.
network (omrežje)
Omrežje je sistem dveh ali več računalnikov, ki so med seboj povezani s komunikacijskim vodom in si izmenjujejo podatke. Omrežje je torej množica vozlič za obdelovanje podatkov, namenjenih računalniškemu sporazumevanju. Vozliče je ime za katerikoli računalnik ali samostojno računalniško napravo v omrežju, na primer omrežni tiskalnik ali omrežni tračni pogon. Strežnik pa je tisto vozliče, ki omrežju, torej drugim vozličem, daje na voljo svoja sistemska sredstva, kot so na primer procesorski čas za obdelavo podatkov, pomnilnik in dostop do interneta.
Network Address Translation (NAT)
Omrežni protokol, ki dovoljuje omrežju s privatnimi naslovi IP uporabo enega samega pravega naslova IP. Pri tem NAT prekrije privatne naslove IP. Z uporabo NAT lahko postavimo lokalno omrežje LAN (Local Area Network) brez posebne konfiguracije internetne povezave. NAT pobere paketke od privatnega omrežja, jih prepiše z uporabo pravega naslova IP in jih pošlje v javno omrežje (internet). Ko NAT dobi odzivni paket, ga preusmeri do danega privatnega naslova IP, ki je vzpostavil promet.
network analyzer (analizator omrežja)
Orodja za odpravljanje napak v omrežju, imenujemo jih lahko tudi protokolni analizatorji. Izvajajo veliko število analiz omrežnega prometa v realnem času, analizo dostave paketov ciljem, prenos po omrežju in kodiranje podatkov. Lahko tudi tvorijo statistiko glede na omrežni promet in s tem pomagajo narediti sliko omrežnih medijev, omrežnih kartic, programske opreme, podatkovnih strežnikov in odjemalcev.
network attached storage (omrežno skladišče)
To so skladišča podatkov, kot so trdi diski, ki so odvisni od omrežja in so namenjeni shranjevanju podatkov za odjemalce omrežja. Ta omrežna skladišča podatkov se pogosto uporabljajo za shranjevanje tako imenovanih varnostnih kopij podatkov.
network basic input/output system (NetBIOS)
To je protokol sejnega sloja, ki odpira komunikacijske seje za aplikacije, ki želijo komunicirati v omrežju.
Network File System (NFS)
Protokol, ki omogoča uporabnikom dostop do datotek na oddaljenih računalnikih tako, kot da bi bile datoteke lokalne.
network interface card (NIC, omrežna kartica)
Omrežna kartica je fizični vmesnik med računalnikom in omrežjem, ki zagotavlja logično in fizično povezavo odjemnega računalnika z lokalnim omrežjem in strežniki v njem. Vstavljena je v razširitveno vodilo v vsakem odjemalcu in strežniku v omrežju. Danes so pogosto omrežni vmesniki že integrirani na matični plošči in jih ni potrebno vgrajevati. Najbolj razširjen standard za omrežne kartice je ethernet, v manjši meri token ring, medtem ko je arcnet iz 80. let prejšnjega stoletja že pozabljen.
network layer (omrežni sloj)
Omrežni sloj je sloj modela OSI, ki določa mehanizem naslavljanja in določanja poti prenosa v omrežju ter način izmenjavanja sporočil in večjih blokov podatkov.
network media (omrežni medij)
Fizični kabel, ki povezuje računalnike v omrežju.
network monitor (opazovalnik omrežja)
Opazovalniki omrežja sledijo vsem ali samo delu omrežnega prometa. Pregledujejo pakete in zbirajo informacije o tipih paketov, napakah, prometu paketov od in k računalnikom.
network operating system (NOS, omrežni operacijski sistem)
Programska oprema, ki teče na omrežnem strežniku in omogoča uporabo deljenja virov odjemalcem.
Novell
Novell je podjetje, ki se ukvarja predvsem z izdelovanjem omrežnih operacijskih sistemov. Najbolj zanani so po sistemu NetWare in Suse Linux.
Novell NetWare
Nekoč ena od vodilnih omrežnih arhitektur.
noise (šum)
Šum je naključen signal z znanimi statističnimi lastnostmi za amplitudo ali frekvenčno porazdelitev in gostoto. Nanaša se lahko na električno napetost in tok, zvok, slike ali pa tudi računalnike podatke. Šum je tudi kakršnakoli motnja, ki vpliva na signal in povzroča, da signal izgublja informacijsko vsebino.
NTFS
Kratica za NT file system. Uporablja se na operacijskih sistemih Windows NT in njegovih naslednikih. NTFS podpira večje logične pogone kot FAT in dodelitev drugič pravic.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.