e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – B

B channel (kanal B)
Je digitalni komunikacijski kanal s hitrostjo 64 kilobitov na sekundo in je ena osnovnih storitev, ki jih ponuja ISDN. Kanal B prenaša podatke ustvarjene z uporabniškovo aplikacijo. Osnovna hitrost vmesnika ISDN storitev sestoji iz dveh kanalov B in enega kanala D, ki ima hitrost 16 kb/s.
backbone (hrbtenica, hrbtenično omrežje)
Se uporablja za povezavo omrežja, običajno temelječ na medomreževanju. Tipično je hrbtenično omrežje, lokalno omrežje z visoko hitrostjo, ki se uporablja za usmerjanje prometa od enega do drugega vzporednega omrežja. Običajno delovne postaje odjemalcev niso povezane na hrbtenično omrežje, čeprav strežniki včasih so.
backup plan (načrt za izdelavo rezervnih kopij)
Termin, uporabljen za opis strategije podjetja za izdelavo kopij in obnovo podatkov v primeru okvare zbirke podatkov.
backup window (čas za rezervno kopijo)
Količina časa, ki jo imamo administratorji na voljo za izdelavo celovite, uspešne rezervne kopije.
bandwidth (pasovna širina)
V omrežnih komunikacijah količina podatkov, ki se lahko pošlje po komunikacijskem mediju v danem času. Vsaka komunikacija, ki uporablja medij, zmanjšuje količino razpoložljive pasovne širine.
baseband network (omrežje v osnovnem pasu)
Je omrežje, ki uporablja medij, ki lahko prenaša le en signal v določenem času. V nasprotju s širokopasovnim omrežjem, ki lahko prenaša več signalov naenkrat z uporabo tehnologije multipleksiranja. Največ lokalnih omrežij je prav osnovnopasovnih. Lokalni kabelski televizijski sistem pa je primer širokopasovnega omrežja.
blank (slepica)
Če je kartica iz računalnika odstranjena, bo odprtina v računalniškem ohišju. Zaradi tega se lahko v računalniku nabira umazanija in preprečuje pravilno hlajenje računalnika. Nekatera računalniška ohišja imajo slepice kot del ohišja in se morajo odlomiti da lahko v režo vstavimo razširitveno kartico.
bmp
Datotečni format, uporabljen za shranjevanje grafičnih slik v nekompresirani bitni obliki.
BNC
To je tip kabelskega konektorja, ki se uporablja v omrežjih s tankim ethernetom. Izvora kratice ni znan, verjetno pomeni Bayonet–Neill–Concelman ali British Naval Connector.
Bootstrap Protocol (BOOTP)
Strežniška aplikacija, ki oskrbi računalnik v omrežju z naslovom IP, konfiguracijami TCP/IP in izvrši zagonske datoteke. Kot prednik protokola za dinamično konfiguriranje gostiteljev Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), BOOTS nudi enake funkcije, vendar ne določi in ne zahteva naslova IP po določenem času. Administrator mora oskrbeti vsak računalnik z naslovom IP in ostalimi nastavitvami za konfiguracijo strežnika BOOTP.
bridge (most)
Most je omrežna naprava, ki deluje na sloju podatkovne povezave v referenčnem modelu Open Systems Interconnection (OSI) in filtrira promet v omrežju glede na strojne naslove. Ko povežemo dve omrežji (ali dela omrežja) z mostom, so paketi, ki jih ustvari nek računalnik, preneseni na drug segment samo, če je naslovljeni na računalnik na tistem segmentu. Most prepozna, kateri računalniki so povezani na vsak segment s tem, da prebere izvorni naslov v paketu. Ta prepoznavni proces se imenuje transparentno mostenje. Ostali tipi mostov lahko povežejo omrežja, ki delujejo na različnih medijih ali različnih slojnih protokolih sloja podatkovne povezave ali povežejo dva omrežna segmenta na različnih lokacijah z uporabo povezave prostranega omrežja.
broadcast (razpršen)
Sporočilo, ki je poslano vsem ostalim računalnikom v lokalnem omrežju. Protokol na sloju podatkovne povezave ima poseben naslov, določen kot razpršen naslov, kar pomeni, da bo vsak računalnik, ki prejme sporočilo, to sporočilo, prebral sporočilo iz pomnilnika in ga obdelal. Lokalno omrežje (LAN) uporablja razpršeno oddajanje za opravila, kot je ugotavljanje informacij o drugih računalnikih v omrežju.
broadcast domain (domena razpršenega oddajanja)
Zbirka računalnikov, ki bodo prejeli sporočilo razpršenega oddajanja od enega izmed računalnikov. Vsi računalniki v lokalnem omrežju so v tej domeni, kot tudi računalniki na drugih straneh mostov (mostovi vedno prepuščajo razpršene prenose). Dve omrežji, povezani z usmerjevalnikom (angl. router), pa sta v različnih domenah razpršenega oddajanja, ker usmerjevalniki ne prenašajo razpršenega oddajanja.
brouter
Kratica za bridge/router (most/usmerjevalnik). Naprava deluje na sloju podatkovne povezave (na podsloju DLL). Obnapa se kot usmerjevalnik za določene protokole (na primer za TCP/IP), ostalih pa ne prepozna in jih obravnava kot most.
broadband (razpirjeno področje)
Način omrežnega prenosa, pri katerem je en sam prenosni medij razdeljen na več logičnih kanalov, da se lahko po njem razširja več signalov istočasno.
broadband network (omrežje z razpršenim prenosom)
Omrežje, ki lahko prenaša več signalov hkrati z uporabo tehnologije, ki ji pravimo multipleksiranje. Tipičen primer je omrežje kabelske televizije.
bus (vodilo)
Topologija, kjer kabel in signali tečejo po premici od enega do drugega konca omrežja. Termin se uporablja tudi za vodilo v računalniku, ki povezuje vse dele računalniškega sistema.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.