e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – J

jitter (nestabilnost)
Nestabilnost v signalnih valovih, ki jih lahko povzroči interferenca signala ali neuravnotežen obroč v omrežjih FDDI in token ring.
jumper
Majhen plastičen ali kovinski vtikač ali žica za priključitev različnih točk v elektronskem tokokrogu. Uporabljajo se predvsem, da izberemo določen del ali opcijo več možnih nastavitev. Lahko jih uporabljamo tudi v omrežnih karticah za izbiro povezav, s katero bo kartica oddajala signal ali DIX ali BNC.
jpg
Kompresiran datotečni format, ki shranjuje grafiko v bitni obliki. Uporablja izgubo kompresijo. Podpirajo ga vsi spletni brskalniki.
Java
Programski jezik, ki so ga razvili pri Sun Microsystems. Namenjen je za pisanje programov na katerikoli platformi, ki ima nameščen javanski navidezni stroj.
JavaScript
Programski jezik, ki so ga razvili pri Netscape. Namenjen je za pisanje programov, ki omogočajo dostop do elementov spletnega brskalnika in vsebine spletne strani. Praktično ga imajo vsi spletni brskalniki.
Java Virtual Machine (javanski navidezni stroj, JVM)
Programska oprema, ki so jo razvili pri Sun Microsystems. Ustvari navidezni javanski stroj, ki lahko izvaja javanske programe. Programer napiše program in ga nato prevede samo enkrat za vse platforme.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.