e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – M

M2M, machine–to–machine (naprava z napravo)
M2 je okrajšava za machine–to–machine (naprava z napravo), to je tehnologija, ki omogoča komunikacijo med ožičenimi ali neožičenimi napravami. Primer M2M tehnologije je množica naprav, ki nadzorujejo promet v mestu in sporočajo informacije semaforjem tako, da poteka promet tekoče. Nekateri primeri uporabe M2M tehnologije: telemetrija, daljinski upravljavec, robotika, varnostni sistemi ... okrajšava M2M se uporablja tudi za tehnologije: man–to–machine (človek z napravo), machine–to–man (naprava s človekom)
macro virus
Najpogostejši virusi so tako imenovani makro virusi. Okužijo datoteke programov, ki uporabljajo makro jezik. To sta najpogosteje uporabljena programa Microsoft Word in Excel. Pri odpiranju datoteke se virus namesti in okuži datoteke, ki jih uporablja ta program.
magneto–optical (magnetno–optični)
MO je kratica za magnetno–optično. Pridevnik, ki določa tehnologijo za hranjenje podatkov na diskih, prevlečenih s posebno magnetno–optično snovjo. Podatki so na disku shranjeni kot območja z različno magnetno polarizacijo, ki odbijajo laserski snop in mu spreminjajo polarizacijo svetlobe. Tehnologijo MO uporabljajo zlasti v magnetno–optičnih pogonih, ki shranjujejo podatke na magnetno–optične diske.
MAC address (naslov MAC)
MAC (Media Access Cotrol) naslov – je enoumno določen naslov računalnika, definiran na nivoju strojne opreme. V omrežju ethernet je to njegov naslov v lokalnem omrežju. Ko je računalnik povezan v internet, se naslovu MAC priredi naslov IP. Naslovi MAC so 48–bitni, v šestnajstiškem številskem sistemu pa so predstavljeni z 12–mestnim številom.
Media Access Control (MAC) driver (MAC gonilnik)
Ta gonilnik najdemo v Media Access Control plasti OSI referenčnega modela. Poznamo ga tudi pod imenom gonilnik za omrežno kartico. Ponuja pa dostop nizke stopnje do omrežne kartice, s tem da lahko prenašamo podatke in dostopamo do lažjih funkcij omrežne kartice.
Media Access Control (MAC) sublayer (podsloj MAC)
Podsloj narejen v projektu IEEE 802 iz podatkovnega dela OSI referenčnega modela. Media Access Control (MAC) komunicira direktno z omrežno kartico in je zadolžena za dostavo podatkov, brez napak, med dvema računalnikoma v omrežju.
master/slave (gospodar/suženj)
V računalniških omrežjih je model master/slave (gospodar/suženj) protokol, pri katerem ena naprava (ali proces) znana kot master, nadzoruje eno ali več naprav naprav (ali procesov), znanih kot slave. Ko je vzpostavljeno razmerje master/slave, je smer ukazov vedno od master k slave.
megabit (Mb)
Ponavadi 1.048.576 bitov; včasih pa tudi mišljeno kot 1 milijon bitov.
megabyte (megabajt)
1.048.576 bajtov (2 na 20 potenco).
Mesh Topology (polna topologija)
Polna topologija je na videz neurejena, naključna topologija, pri kateri so posamezna vozlišča lahko povezana z različnim številom povezav. Ta topologija je značilna za velika javna omrežja.
Metropolitan Area Network (mestno omrežje, MAN)
MAN je omrežje, ki medsebojno povezuje uporabnike z računalniškimi viri v geografskimi območjih ali regijah, ki obsegajo več od velikih lokalnih omrežij (LAN), ampak manj od široko območnih omrežj (WAN). MAN omogoča medsebojno povezavo mestnega omrežja s širšim območnim omrežjem, ki je običajno bolj učinkovito). Večkrat je uporabljeno tudi za medsebojno povezavo več lokalnih omrežij z glavnimi linijami. Značilnost MAN je hitra povezava, saj velikokrat uporabljamo optične kable ali druge digitalne medije. Primer metropolitan area networks lahko najdemo v Londonu, Lodžu in v Ženevi. Trenuten razvoj poteka v smeri vzpostavitve brezžičnega MAN.
Manchester encoding (Manchester kodiranje)
Manchester encoding je oblika digitalnega kodiranja pri prenosu podatkov, pri katerih so podatkovni biti predstavljeni s prehodom iz enega v drugo logično stanje. To kodiranje se razlikuje od drugih skupin kodirnih metod, pri katerih so biti predstavljeni ali v visokem stanju (5 V) ali v nizkem stanju (0 V). Kadar se uporabi Manchester kodiranje, je dolžina vsakega podatkovnega bita prednastavljena. Stanje bita je določeno glede na smer prenosa. V nekaterih sistemih prenos od nizkih do visokih predstavlja logično 1 in prenos od visokih k nizkim pomeni logično 0, v drugih sistemih pa ravno obratno. Uporablja se tudi na CD, DVD.
mobile computing (mobilno računalništvo)
Vključuje brezžične priključke z uporabo tehnologij mobilnih telefonov, da se lahko prenosni računalniki povežejo s kabelskim omrežjem.
modem
Komunikacijska naprava, ki omogoča, da računalnik pošlje signal preko standardne telefonske linije. Zaradi tega, ker je računalniški signal digitalen, deluje s diskretnimi signali v binarni kodi 1 in 0. Telefonski signal je analogen in lahko ima veliko različnih vrednosti. Modeme potrebujemo prav zato, da pretvorimo signal iz digitalnega v analognega in nazaj. Kadar pošiljamo signal, modem spremeni digitalni signal v analogni (modulacija), kadar pa signal sprejema iz analognega spreminja v digitalnega (demodulacija).
multiplex (multipleksiranje)
Tehnilogija združevanja več signalov oziroma kanalov v prenosnem sredstvu, kot je sukana parica, koaksialni vodnik, optični vodnik, valovod ali satelitski kanal. Njihova nalogo je povečati izkoristek skupnega prenosa medija s tehniko delitve fizičnega kanala na več logičnih in neodvisnih kanalov. Predpogoj pa je, da medij omogoča večjo prenosno širino, kot jo povprečno potrebujejo vse delovne postaje skupaj. Fizični kanal tukaj ne pomeni fizičnega kabla, saj se tehnika multipleksiranja uporablja tudi na brezžičnih tehnikah. Oddajna naprava združuje signale z multiplekserjem, sprejemna naprava pa jih razdružuje z demultiplekserjem. Različni signali lahko souporabljajo komunikacijski kanal na različne načine, kot so TMD (časovno multipleksiranje), FMD (frekvenčno multipleksiranje) in CMDA (multipleksiranje s kodnim deljenjem ).
Multistation Access Unit (MSAU ali MAU)
Ime za zbiralnik kablov v omrežju token ring. Poznamo ga tudi pod imenom hub.
manual allocation (ročna nastavitev)
Operativen način Dynamic Host Configuration Prtocol (DHCP) strežnikov, v katerih strežnik klientu dodeli naslov IP in vse ostale TCP/IP konfiguracijske nastavitve, ki jih določi administrator za vsak posamezen računalnik. Naslovi IP niso dodeljeni naključno, kot v samodejnih in dinamičnih dodelitvenih načinih. Končen rezultat je enak kot če bi TCP/IP odjemalce razvrščali ročno, vendar uporaba ročnega dodelitvenega načina strežnika DHPC razbremeni administratorja, kajti če bi delal to ročno, bi moral potovati do računalnika vsakega odjemalca, zdaj pa mu ga ni treba. Poleg tega pa preprečuje da bi drugi računalniki na omrežju imeli dodeljen dvojni naslov. Ročna dodelitev se tipično uporablja za odjemalce, ki morajo imeti določen IP, kot na primer spletni strežnik, ki mora biti dosegljiv z interneta z uporabo imena DNS.
Management Information Base (MIB) (upravljalska informacijska zbirka)
Objektno orientirana podatkovna zbirka, kjer omrežna upravljavska aplikacija, ki se bo morebiti prenesla v omrežno upravljalsko konzolo z uporabo protokolov kot so Simple Network Monagment Protocol (SNMP). Agenti so vgrajeni v strojno in programsko opremo omrežja. S tem jim omogočimo, da poročajo status agenta centralni konzoli, ki jo spremlja omrežni administrator.
Maximum Transfer Unit (MTU) (največja prenosljiva enota)
Največja možna velikost paketa, ki ga lahko prenesemo preko omrežja. Ker so paketi povezani prek več omrežj, se lahko zgodi da morajo mimo posameznih omrežj z različnimi MTU. Če paket preseže tisto največjo mejo, potem ga omrežni protokol (navadno IP) razdeli v manjše delčke, ki so manjši od tiste maksimalne meje. Protokol potem vsak delček spremeni v paket in ga pošlje naprej po omrežju. Možno je tudi, da se ti delčki razdelijo pe na manjše kose. Paket nato tako razstavljen nadaljuje pot in se med potjo ne sestavi več skupaj. Paket se skušaj sestavi komaj ko doseže svojo ciljno lokacijo.
Mbps (Mb/s)
Megabiti na sekundo, enota za merjenje hitrosti prenosa po omrežju.
MBps (MB/s)
Megabajti na sekundo. Enota, ki se tipično uporablja za merjenje hitrosti naprav, ki shranjujejo podatke.
media (medij)
Termin medij se v omrežju uporablja za strojne enote, po katerih se lahko prenaša podatke. Te enote računalniki in omrežne naprave uporabljajo za pošiljanje informacij drug drugemu. V računalniških sistemih ta termin pomeni sredstvo za shranjevanje podatkov na trdi disk ali pa kakšen drug medij (CD).
Media Access Control (MAC) (nadzor dostopa do medijev)
Metoda pri kateri računalnik določi, kdaj lahko podatek pošljejo preko medija, ki ga delimo z drugimi uporabniki preko omrežja. Če je več računalnikov povezanih na samo en omrežni segment in če dva računalnika istočasno pošiljata podatke. Takrat pride do trka in podatek se izgubi. MAC mehanizem, vgrajen v protokole sloja podatkovne povezave, preprečuje da bi prišlo do teh trkov. MAC mehanizem je definiran za sloj podatkovne povezave protokola LAN. Dva MAC mehanizma, ki se danes najbolj uporabljata, sta Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD), ki se uporablja v ethernetu, ter obroč z žetonom v token ring in Fiber Distributed Data Interface (FDDI).
Media Access Control (MAC) sublayer (podsloj za nadzor dostopa do medijev)
To je eden od dveh podslojev sloja podatkovne povezave, ki ga je določil projekt 802 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). podsloj MAC definira mehanizem, uporabljen za reguliranje dostopa to omrežnega medija.
mirroring (zrcaljenje)
tehnika, ki zagotavlja varnost shranjenih podatkov s shranjevanjem identičnih kopij na dva različna pogona, ki sta priključena na isti vmesnik. Gonilnik omogoča uporabniku samodejno pisanje na obe enoti hkrati. V primeru okvare se uporablja samo zdrava enota in v primeru priključitve nove enote, se podatke nanjo prepišejo.
mixing segment (mešani segment)
Omrežni segment, ki se uporablja tako za podaljšanje omrežja kot tudi za priklašljanje postaj.
modem
Kratica za modulator/demodulator. To je naprava, ki omogoča računalnikom komunicirati prek telefonske linije. S klicno povezavo se z uporabo modema zagotovi povezavo med dvema sistemoma, ki uporabljata isti komunikacijski protokol.
multicast
Vrsta omrežnega prenosa, pri katerem predstavljajo ciljni naslov skupina računalnikov v omrežju.
multimode fiber (večrodovno optično vlakno)
Vrsta optičnega vlakna s premerom stržena 50 ali 62,5 µm. V vsakem trenutku se po njih lahko razširja večje število žarkov. Zanje je značilna velika razlika med lomnim količnikom stržena in plašča, kar omogoča uporabo poceni svetlobnih izvorov in detektorjev, ki jo lahko proizvajajo tudi svetleče diode (LED). Ker prenašajo več svetlobnih signalov, je disperzija večja in se lahko signale prenaša na krajše razdalje (nekaj kilometrov). Zaradi večjega premera je takšna vlakna lažje spajati.
multiport repeater (večpriključni obnavljalnik, zvezdišče)
Še eno ime za ethernet razdelilnik. Strojna komponenta, na katero so priključeni kabli iz računalnikov in ostalih naprav z namenom, da poveže vse naprave v omrežje. V veliko primerih se ta izraz uporablja za ethernetu obnavljalnik z več priključki. Naprava obnovi sprejete signale in jih posreduje na vse izhode. Danes jih je večinoma nadomestilo stikalo (switch).
multitasking (večopravilnost)
Tehnika, pri kateri se v računalniku z enim procesorjem istočasno izvaja več opravil. Z delitvijo programskega procesiranja v posamezne niti, procesor preklaplja med njimi z uporabo sistemske ure. Rezultat je občutek, da se več opravil izvaja istočasno.
media converter (medijski pretvornik)
Omrežna naprava, ki pretvarja signale iz enega prenosnega medija na drugega. Naprava ima na primer vhod za optični kabel, izhod pa za paričnega.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.