e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – V

vampire tap (piercing tap transceiver, vampirski priključek)
Ethernetov primopredajnik, ki se z ostrimi kovinskimi "zobmi" pritrdi na debeli ethernet kabel skozi izolacijo in poveže kable sprejemnika z bakrenim jedrom. Primopredajnik zagotavlja povezavo z AUI kablom, ki vodi do razdelilnika ali računalnika.
virtual circuit (navidezni kanal)
Zaporedje logičnih povezav med pošiljateljem in sprejemnikom. Povezava je vzpostavljena, ko računalnika izmenjata parametre o povezavi, ki vsebuje tudi velikost sporočila in pot. Navidezna povezava vsebuje komunikacijske parametre, kot so potrjevanje paketov, kontrolo pretoka, odkrivanje napak. Kanal je lahko vzpostavljen začasno, za čas prenosa sporočila, ali pa je permanenten (kanal je lahko tudi prazen).
Virtual Private Network (VPN, navidezno privatno omrežje)
Tehnologija, ki omogoča povezavo oddaljenih omrežj na oddaljenih lokacijah z uporabo javnega omrežja, kot je na primer internet, z uporabo enkripcijskih postopkov. Na ta način so povezave varne in jih ne more razumeti neavtoriziran uporabnik.
virus
Virus je program, ki se spretno pritrdi na drugo programsko opremo in spretno izvede nekatere operacije. Najnevarnejša vrsta virusa je tista, ki nepopravljivo uniči podatke na trdem disku tako, da jih izbriše. Nekateri virusi lahko povzročijo ponavljajoče se težave z računalnikom, kot so zanke in podobno, medtem ko drugi ničesar ne počno in se pojavi samo sporočilo. Nekateri virusi se lahko pritajijo v sistem in se aktivirajo ob določenem času.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.