e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – K

kevlar
Ime za vlakna, ki jih je izumilo podjetje DuPont Corporation. To so vlakna , ki imajo okoli vsakega optičnega vlakna zaradi večje moči obdano plastiko. Ime se uporablja tudi izven računalništva.
key (ključ)
Ugotavlja zapiske ali skupine zapiskov v določeni datoteki. Definiran je kot vsebina določenega polja, ki se lahko razlikuje v poimenovanjih. Shranjeni so v tabelah in indeksih za hiter dostop do zapiskov.
key (ključ)
Tudi mišljeno kot geslo za odklešanje določenih podatkov.
key (ključ)
Mapa v registru operacijskega sistema Windows, ki vsebuje podključe in vrednosti ali vrednost, ki algoritmu omogoča kriptiranje in enkriptiranje podatkov.
kilo (K)
Tisoč (1000) v metričnem merskem sistemu. V računalniškem svetu pa je zaradi računanja s potencami 2 mišljen kot 2 na 10 potenco in je 1024. Za označevanje se uporablja veliki K (pomeni 1024), mali k pa se uporablja za 1000. (1KB = 1024B, 1Kb = 1024b)
kilobit (Kbit)
1024 bitov.
Kbps (Kb/s)
Kilobiti na sekundo, merska enota, ki se tipično uporablja za merjenje hitrosti omrežja.
kernel (jedro)
Osrednja komponenta kateregakoli operacijskega sistema, ki je zadolžena za upravljanje s pomnilnikom, povezovanje strojne in programske opreme in za izvrševanje programov.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.