e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – E

e–mail (elektronska pošta, e–pošta)
Storitev, ki prenaša sporočila v elektronski obliki določenim uporabnikom v omrežju.
end system (končni sistem)
V TCP/IP omrežju računalnik ali druga naprava, ki je začetni pošiljatelj ali zadnji prejemnik prenosa. Končni sistemi v TCP/IP prenosu so identificirani z izvornim naslovom IP ali ciljnim naslovom IP v glavi internetnega protokola (IP). Vsi ostali sistemi (to so usmerjevalniki), ki so vključeni v prenos, so znani tudi kot vmesni sistemi.
ephemeral port (malo znana številka vrat)
To je številka vrat protokolov Transmission Control Protocol (TCP) ali User Datagram Protocol (UDP) nad 1023, ki ga naključno izbere odjemalec TCP/IP v fazi vzpostavitve komunikacije s strežnikom. Ker odjemalec vzpostavi komunikacijo s strežnikom lahko uporabi vsako številko vrat, ki je čez območje dobro znanih vrat (vrata do 1.023). Strežnik prebere številko vrat iz glave protokola transportnega slojnega izvornih vrat in uporabi ta naslov za svoje odgovore odjemalcu.
Ethernet (ethernet)
Pogost izraz, ki ga uporabljamo za opis IEEE 802.3, protokola podatkovnega sloja LAN, razvitega v 1970–ih in je zdaj najbolj popularen protokol te vrste na svetu. Originalni ethernet deluje s hitrostjo 10 Mb/s, in je utemeljen na sodostopu z zaznavanjem prenosa in z odkrivanjem trkov (CSMA/CD) in podpira mnogo možnosti na fizičnem sloju, vključno s koaksialnimi, neoklopljenimi in oklopljenimi paričnimi kabli ter kabli iz optičnih vlaken. Trenutni popravki tega protokola podpirajo hitrosti 100 Mb/s (fast ethernet) in 1.000 Mb/s (gigabit ethernet).
electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM)
Električno zbrisljiv programirljiv bralni pomnilnik z naključnim dostopom je posebno integrirano vezje na razširitvenih karticah, ki dovoljuje, da so podatki shranjeni na čip. Po potrebi se lahko podatki zbrišejo s posebnih konfiguracijskim programom. V omrežjih jih ponavadi uporabljamo za shranjevanje konfiguracij strojne opreme razširitvenih kartic.
electromagnetic interference (električna interferenca)
Interferenca (sovplivanje) se lahko zgodi med prenosom preko bakrenega kabla zaradi elektro-magnetne energije izven kabla. Rezultat je degradacija (poslabšanje) signala.
electrostatic discharge (ESD, elektrostatično praznjenje)
Problem, ki nastane, ko se združita dva predmeta z različnima statičnima nabojema. Statični naboj preskoči na tistega, ki ima manjši naboj in s tem povzroči praznjenje, ki lahko poškoduje komponente računalnika.
encoding (kodiranje)
Proces pretvorbe podatkov v signale, ki jih lahko prenašamo na prenosljivem mediju.
encryption key (kriptirni ključ)
Niz alfanumeričnih znakov za dešifriranje šifriranih podatkov.
expansion slot (razširitvena reža)
Reža na vodilu računalnika, v katerega se priključijo razširitvene kartice za razširitev funkcionalnosti računalnika (npr. za omrežno ali modemsko kartico).

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.