e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – s

sector (sektor)
Del podatkov, skladiščenih na disku. Disk je razdeljen na strani (vrh in dno), tračnice (obroč na vsaki površini) in sektorje(del vsakega obroča). Sektorji so najmanjše fizične enote na disku in so določene velikosti ndash; ponavadi je ta velikost 512 bitov.
sector sparing
Sistem, ki tolerira napake; imenovan "hot fixing". Samodejno doda zmožnost regeneracije sektorjev datotečnemu sistemu med operacijo. Če so odkriti slabi sektorji na disku, bo gonilnik "fault-tolerant" poskušal podatke prestaviti na dobre sektorje in odstranil slabe sektorje iz možnega prostora. Če je postopek uspešen, datotečni sistem ni opozorjen. SCSI naprave lahko izvajajo to operacijo, medtem ko AT naprave (ESDI in IDE) ne morejo.
security (varovanje)
Varovanje računalnika in podatkov na njem pred poškodbami ali pred vdori.
segment
Fizični segment je del omrežje, ki povezuje zvezdišča, mostove, usmerjevalnike ali stikala. Logični segment je del omrežja, ki uporablja isti protokol sloja podatkovne povezave, lahko pa je sestavljen iz več fizičnih segmentov. V ethernetu se fizični segment obravnava kot kabel v omrežju med dvema zaključnima členoma.
segment
Segment se lahko nanaša tudi na sporočila, in sicer da napoti sporočila, ki so bila razdeljena na manjše enote.
Sequenced Packet Exchange (SPX)
Protokol v Novellovem protokolnem skladu IPX/SPX.
Serial Line internet Protocol (SLIP)
Definiran je v RCF 1055. SLIP je se ponavadi uporablja za povezavo v internet z modemom. Modem je tudi lahko povezan na serijski vhod RS–232 ali USB.
serial transmission
Enosmerni prenos podatkov. Podatki se po omrežnem kablu prenašajo en bit za drugim.
server (strežnik)
Postaja, ki skrbi za prenos datotek v skupni rabi od ene do druge postaje.
server–based network (strežniško omrežje)
Omrežje, pri katerem odgovornost za varnost in mnoge druge omrežne funkcije nosi strežnik. Ta tip omrežja je pridobil standardni model za več kot 10 uporabnikov.
server message block (SMB)
Protokol, ki so ga razvili Microsoft, Intel in IBM. Definira zaporedje ukazov, ki so uporabljeni za prehod informacij med računalniki v omrežju. Ponovno naslovljeni paketi SMB so zahtevani v strukturi Network Control Block (NCB)", ki je lahko poslana preko omrežja na oddaljeno napravo. Upravitelj omrežja spremlja sporočila SMB, določa prostor in odstranja del podatkov, ki ga je SMB zahteval, tako da lahko proces teče iz lokalne naprave.
Service Access Point (SAP) (storitvena dostopna točka)
Mejna ploskev med vsemi sedmimi sloji v OSI protokolnem skladu; tako, da ima povezava točke, podobne naslovom, ki so uporabljeni za komunikacijo med dvema slojema. Vsak protokolni sloj lahko ima več SAP, ki so aktivni hkrati.
Service Advertising Protocol (SAP)
Dovoljuje vozlom v omrežju (vključno datoteke, tiskalnik, prehod in aplikacijski strežnik), da sporočijo njihovo delo in naslov.
session (seja)
Povezava ali zveza med postajami v omrežju.
session layer (sejni sloj)
Peti sloj na OSI referenčnem modelu. Ta sloj omogoča povezavo med dvema aplikacijama na različnih računalnikih, in sicer da jo najprej vzpostavi, nato steče prenos podatkov, na koncu pa se povezava konča. Ta sloj prepozna tudi imena računalnikov in pa funkcije, kot so varnost, kar je potrebno za komunikacijo dveh aplikacij preko omrežja. Sloj zagotavlja tudi sinhronizacijo med uporabniškimi nalogami. Sloj izvrši tudi nadzor dialoga med povezovalnimi procesi, ureditev, katera stran prenaša, kdaj, kako dolgo in tako naprej.
session management (sejno upravljanje)
Povezovanje, podpora in zaključevanje povezave med dvema postajama v omrežju.
sharing (deljenje)
Za datoteke, ki jih damo v skupno rabo, pomeni, da so dostopne vsem v omrežju.
shell (školjka)
Del programske opreme, ponavadi ločen program, ki omogoča direktno povezavo med uporabnikom in operacijskim sistemom. To ponavadi, ampak ne vedno, poteka s pomočjo ukaznega poziva. Primer: Macintosh Finder in pa MS–DOS ukazni pozivnik, ki vključuje program COMMAND.COM.
shielded twisted pair (STP) cable (oklopljen sukan parični kabel)
Izoliran kabel z žicami, ki so spiralasto zavite ena okrog druge. Spirala zmanjšuje signalne motnje med žicami. Več žic na en meter pomeni boljpi signal in pa manj motenj le–tega.
shielding (oklapljanje)
Zasnovana oz. standardna prepletena kovina, ki obdaja različne tipe kablov. Oklep varuje prenesene podatke pred izgubo oz. pred motenjem signala, kar ponavadi imenujemo šum, tako da šum ne more priti v kabel in zmotiti signala.
short (kratek stik)
Prekinitev v električnem krogu, ki se zgodi, kadar dve prevodni žici ali prevodna žica in ozemljitev prideta v kontakt ena z drugo.
signal bounce (odboj signala)
Signal v omrežju topologije vodilo potuje od začetka pa do konca medija po vrstnem redu. Če je signalu dovoljeno nepretrgano nadaljevanje, se bo obrnil nazaj po kablu in ponovno dosegel računalnike. Da bi to onemogočili, uporabljamo napravo, ki se imenuje zaključni člen. Ta je nameščen na vsakem koncu vodila z namenom, da vsrkava prispele signale. To omogoči manj obremenjen kabel, tako da lahko drugi računalniki pošiljajo podatke.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
TCP/protokol IP za prenašanje e–pošte.
simplex transmission
Enosmerni pretok podatkov.
Simultaneous Peripheral Operation on Line (SPOOL, spool)
Procesu olajša prestavitev zahteve za tiskanje iz omrežja v tiskalnik.
Small Computer System Interface (SCSI)
Standardni vzporedni vmesnik z zmožnostjo hitrega prenosa, ki ga je definiral ANSI. vmesnik SCSII se uporablja za povezovanje mikroprocesorskih računalnikov z perifernimi napravami (npr. trdi disk in tiskalnik) pa tudi z ostalimi računalniki in lokalnimi omrežji.
software (programska oprema)
Računalniški programi ali skupki navodil, ki omogočajo strojni opremi, da deluje. Programsko opremo lahko razdelimo v štiri kategorije: sistemska programska oprema, kot je operacijski sistem, ki nadzira delovanje računalnika; aplikacijska programska oprema, kot besedno-obdelovalni programi, preglednice in zbirke podatkov, ki opravljajo večino dela; omrežna programska oprema, ki omogoči, da več računalnikov komunicira in jezikovna programska oprema, ki nudi programerjem orodja za izdelavo programov.
spanning tree algorithm (STA)
Uporabljen je za eliminiranje redundantnih povezav in izogibanju situacijam, v katerih sta segmenta omrežja povezana z več mostovi. Mostovi določijo katera pot je najbolj učinkovita, to uporabijo, ostale pa onemogočijo. Katerakoli od onemogočenih poti je lahko kasneje spet omogočena, če primarna pot postane nedostopna.
spread–spectrum radio technology
Tehnologija, ki omogoča zares brezžično omrežje. Signali potujejo po velikem območju frekvenc in se tako izogibajo drugim oddajnikom.
stand–alone computer (samostojni računalnik)
Računalnik, ki ni povezan z nobenim drugim računalnikom in ni del nobenega omrežja.
stand–alone environment (samostojno okolje)
Delovno okolje, v katerem ima vsak uporabnik svoj računalnik, ki deluje posamezno. Uporabnik tudi ne more deliti datotek in ostalih pomembnih informacij, ki so na razpolago na strežniku in drugih omrežnih virih.
Standard Ethernet (standardni ethernet)
Omrežna topologija, ki oddaja podatke z 10 Mb/s po kablu in lahko oddaja signal 500 metrov daleč (pet 100 metrskih delov).
star topology (topologija zvezda)
Topologija, kjer je vsak računalnik preko kabla povezan s centralno enoto. Signali, oddani iz računalnika, potujejo skozi centralno enoto v vse ostale računalnike v omrežju. Ta topologija izvora iz zgodnjih dni računalništva s terminali, ki so bili povezani v centralni terminal. Zvezdna topologija ponuja centralizirane vire in nadzor. Ker pa je vsak računalnik povezan s centralno enoto, je potrebno veliko kablov in nastavitev. Slabost je tudi ta, da če se centralna enota zruši, se poruši celotno omrežje.
stealth virus
Različica virusa, ki okuži datoteke. Ti virusi so tako poimenovani, ker se poskušajo skriti. Ko ga antivirusni program poskuša odkriti, virus vrne lažne informacije, da ne obstaja.
streaming audio (pretočni zvočni zapis)
Oblika zapisa zvoka, ki omogoča predvajanje zvočnih datotek v progamu preko interneta, še preden je datoteka sprejeta v celoti na lokalni računalnik.
streaming video (pretočni vodeo zapis)
Oblika zapisa videa, ki omogoča predvajanje video datotek v progamu preko interneta, še preden je datoteka sprejeta v celoti na lokalni računalnik.
Structured Query Language (SQL)
Programski podjezik, ki se uporablja za povpraševanje, posodobitve in upravljanje podobnih podatkovnih zbirk. Čeprav to ni programski jezik, kot C ali Pascal, se lahko SQL uporablja tudi za formulacijo interaktivnih vprašanj ali vstavljanje v aplikacije kot navodila za upravljanje s podatki. Standard SQL vsebuje tudi komponente za definiranje, spreminjanje, kontroliranje in varovanje podatkov.
Switched Virtual Circuit (SVC) (preklopne navidezne povezave)
Logična povezava med računalniki, ki uporabljajo določeno pot v omrežju.
symmetric multiprocessing (SMP) (simetrično multiprocesiranje)
SMP sistemi, kot je strežnik Windows, uporabljajo vse dostopne procesorje, če jih potrebujejo. S tem pristopom, se sistemske in programske zahteve enakomerno porazdelijo med dostopne procesorje.
synchronous (sinhrono, usklajeno)
Sinhronizirana komunikacija uporablja časovni signal za koordinacijo med dvema napravama, da loči skupine bitov in jih pošlje v paketih, imenovanih okvirji. Za začetek sinhronizacije in za preverjanje njene natančnosti so uporabljeni posebni znaki. Ker so delci poslani in prejeti v časovnem, kontroliranem sinhroniziranem načinu, začetni in končni delci niso potrebni. Oddajanje se končna na koncu enega signala in se spet začne z novim. Start/stop način je bolj učinkovit kot pa asinhron prenos. Če se pojavi napaka, sočasno zazna to napako in zahteva se ponovni prenos. Kakorkoli, zaradi prefinjene tehnike in opreme je potrebno prenašati sinhronizirano, kar pa je dražje kot asinhroni prenos.
Synchronous Data Link Control (SDLC)
Protokol na sloju podatkovne povezave je najbolj razširjen v omrežjih, kot so IBM SNA. SDLC je komunikacijski vodič, ki definira format in katere informacije so poslane. Kot že ime pove, SLCD omogoča oz. dovoljuje sinhronizacijo povezave. SDLC je tudi protokol, ki je razdeljen po bitih in organiziranih informacijah v strukturiranih enotah, ki se nahajajo v tako imenovanih okvirjih.
Synchronous Optical Network (SONET)
Tehnologija optičnih vlaken, ki lahko prenašajo več kot en gigabit podatkov na sekundo. Omrežja na tej tehnologiji so zmožna prenašati zvok, podatke in sliko. SONET je standard za optičen prenos, ki je definiran po Exchange Carriers Standards Association (ECSA) za ANSI.
Systems Network Architecture (SNA)
Zelo razširjeno komunikacijsko ogrodje proizvedeno od IBM-a, za definiranje omrežnih funkcij in vzpostavitve računalnikov. SNA terminologija standardov za omogočanje izmenjave in obdelave podatkov med različnimi modeli ločuje omrežne komunikacije v pet plasti. Vsaki sloj, podobno kot pri modelu ISO/OSI ima svojo nalogo od fizičnega sloja pa do zgornjega fizičnega sloja.
sliding window (drseče okno)
Tehnika, ki se uporablja za kontrolo pretoka v omrežnih komunikacijskih protokolih.
socket (vtičnik)
V omrežju TCP/IP je vtičnik kombinacija naslova IP in številke vrat, ki skušaj identificirata aplikacijski proces, ki teče na nekem računalniku.
subnet (podomrežje)
V omrežju TCP/IP skupina računalnikov, ki imajo isti omrežni označevalnik (network identifier).
subnet mask (podomrežna maska)
V TCP/IP nastavitveni parameter, ki določa, kateri biti v naslovu IP prišadajo omrežju in kateri gostitelju. Omrežna maska, zapisana v dvojiški obliki, se vedno prične z bitom, ki ima vrednost 1 in se konča z bitom z najnižjo utežjo, ki ima vrednost 0. Enice določajo omrežni del, ničle pa gostiteljskega.
switch (stikalo)
Naprava za povezovanje na sloju podatkovne povezave, ki je videti kakor zvezdišče. Za razliko od zvezdišča (ki pakete pošlje na vse izhode), pošlje pakete samo ciljnemu sistemu.
static ARP table entries (statični vnos v tabelo ARP)
Vnos v tabelo ARP se lahko naredi tudi ročno. To poveča učinkovitost komunikacije, ker ni potrebno razreševanje naslovov. Vnosi se z resetiranjem sistema izbrišejo.
static routing
Sistem, pri katerem zgradijo usmerjevalniško tabelo ročno administratorji omrežj.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.