e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – t

T1 line (povezava T1)
Je komunikacijska povezava velikih hitrosti, ki lahko omogoča digitalne povezave in internetni dostop s hitrostjo povezave do 1.544 Mb/s (megabitov na sekundo). Ne uporablja se za klicne povezave, ampak samo za najete linije do natančno določene lokacije.
terminator resistance (upornost zaključnega upora)
Vrednost upornosti v zaključnem uporu, ki se meri v ohmih in se mora ujemati z omrežno arhitekturo, npr. ethernet uporablja RG-58A/U s tankimi kabli, ki so upornosti 50 ohmov, in zaključni upor mora biti prav take vrednosti.
Thick Ethernet, thicknet (standardni ethernet)
Je zelo trd kabel (približno pol palca premera). Tipično se je uporabljal kot hrbtenica omrežj, ker lahko dobro prenaša podatke na daljše razdalje. Lahko približnoma do 500 metrov samostojno (brez obnavljalnikov) prenaša podatke. Danes ga je večinoma nadomestil optični kabel. Standard ethernet ga imenuje 10base5. To je prvotna oblika omrežja ethernet.
Thin Ethernet, thinnet (tanki ethernet)
Fleksibilni koaksialni kabel premera približno četrtine palca. Uporabljal se je predvsem na krajše razdalje in za povezovanje računalnikov. Signal lahko prenaša brez obnavljalnikov do razdalje 185 metrov. Standard ethernet ga imenuje 10base2.
throughput (propustnost)
Je količina prenešenih podatkov skozi strojno opremo ali sistem. V omrežjih je propustnost dober indikator lastnosti celotnega sistema, ker določa, kako dobro komponente delujejo skupaj pri prenosu podatkov od enega računalnika do drugega. V tem primeru propustnost lahko pokaže, koliko bitov ali paketov lahko omrežje obdelala v časovni enoti.
T connector (T–konektor)
BNC konektor v obliki črke T, ki se uporablja v omrežju 10base2 s tankim koaksialnim kablom. Dva priključka sta povezana na kabel, treji pa na omrežno kartico.
Telnet (telnet)
Protokol TCP/IP, ki deluje ob aplikacijskem sloju modela OSI, služi za emulacijo terminala.
template (predloga)
Nabor navodil, ki jih lahko uporabimo pri vsakem novem uporabniškem računu.
terminator (zaključni člen, končnik)
Naprava, ki prepreči signalu, da bi se odbil ob koncu omrežnega kabla, kar bi lahko povzročilo interferenco oz. motnjo drugega signala.
test accounts (testni račun)
Na primer račun, ki ga nastavi administrator, da potrdi osnovno funkcionalnost novo nameščenih naprav. Ta testni račun ima enake pravice kot računi, ki bodo uporabljali to novo funkcionalnost. Pomembno je, da najprej uporabimo testni račun namesto administratorjevega, da preverimo novo funkcionalnost.
Time Division Multiple Access (TDMA) (časovna delitev za več dostopov)
Metoda za deljenje individualnih kanalov v širokopasovnih komunikacijah na ločene časovne intervale, ki dovoljuje, da se naenkrat prenaša več podatkov.
Time to Live (TTL, življenjska doba)
Polje v IP paketih, ki določa, koliko usmerjevalnikov paket še lahko prečka, preden je zavržen. TTL se prav tako uporablja pri tabela ARPh, da pokaže, kako dolgo naj bi vhod ostal v tabeli.
token (žeton)
Poseben paket podatkov, ki potuje po omrežju topologije obroč.
token passing (dostop z žetonom)
Metoda za dostop do omrežnega medija, pri kateri žeton (angl. token, vrsta paketa) potuje po obroču v vrstnem redu od ene do druge naprave. Postaja lahko oddaja samo, ko ima žeton. Žeton potuje okoli omrežja, dokler ga pošiljatelj ponovno ne sprejme. Če ima žeton več podatkov za pošiljanje, se proces ponavlja. Če ne, pa pošiljatelj modificira žeton tako, da označi da je žeton prost in ga lahko uporablja kdo drug.
Token Ring network (omrežje token ring)
Omrežje na podlagi topologije logičnega obroča, v katerem žeton potuje po obroču, dokler ne najde svojega prejemnika. Naenkrat lahko po omrežju potuje samo en podatkovni paket. Vsak paket, ki potuje po omrežju, če je sprejet ali ne, se vrne pošiljatelju.
tone generator (generator tona)
Majhna elektronska naprava, ki se uporablja za testiranje omrežnih kablov in odkrivanje za izpade in druge probleme. Pošilja elektronski signal po enem naboru vodnikov UTP. Uporablja se skupaj s tonskim lokatorjem signala.
tone locator (tonski lokator)
Naprava za testiranje omrežnih kablov. Narejena je, da zazna signal, ki ga pošilja tonski generator. Določi ton, ko je signal zaznan na določenem mestu v vodniku.
topology (topologija)
Fizični in/ali logični načrt prenosljivega medija, specificiran v fizičnih in logičnih slojih OSI modela.
top–level domain (vrhovna domena)
Najvišja domena v domenskem prostoru Domain Name System (DNS) je zadnja beseda na desni strani (če kot besede mislimo na dele, ločene s pikami). Na primer v imenu www.sersmb.net je net vrhovna domena.
transparent bridge (transparentni most)
Naprava za povezovanje na sloju podatkovne povezave, ki povezuje dva dela omrežja in filtrira pakete na podlagi njihovih strojnih naslovov, katerih se nauči samodejno. Transparentni most si zapomni naslov vsakega paketa, ki ga obdela, da sestavi seznam računalnikov na vsakem delu omrežja, v katerega se poveže. To omogoči omrežnem administratorju, da mu ni potrebno identificirati računalnikov na vsakem delu omrežja.
trap (vohljač)
Poročilo, generirano od upravljalnega agenta Simple Network Management Protocol (SNMP) in preneseno do omrežne upravljalne konzole, kjer se pokaže, da zahteva sporočilo takojšnjo pozornost.
tracert
Ukazno orodje v TCP/IP za spremljanje poti paketov do cilja.
trailer (rep)
Sekcija v podatkovnih paketih, ki vsebuje informacije za preverjanje napak.
transceiver (primopredajnik)
Del kateregakoli omrežnega vmesnika, ki oddaja in sprejema omrežne signale.
transmission (oddajanje)
Pošiljanje paketov iz računalnika v medij.
Transmission Control Protocol (TCP)
Protokol na transportnem sloju v TCP/IP in v modelu ISO/OSI. Ta protokol razdeli podatkovne pakete v manjše dele, jih oštevilči in jih pošlje dalje po naključnem vrstnem redu. Ciljni računalnik te dele ponovno zbere tako, da lahko uporabnik bere informacije. V procesu pošiljatelj in prejemnik potrdita, da je bila prenesena vsa vsebina. Če se to ne zgodi, se vsebina pošlje ponovno, saj je to povezavni protokol.
Transmission Control Protocol/internet Protocol (TCP/IP)
Industrijski protokolni sklad, ki se uporablja v internetu. Razvit je bil kot protokolni sklad za povezovanje omrežij, da lahko usmerja pakete brez napak.
transmission media (prenosni medij)
Fizični kabli in/ali brezžična tehnologija preko katere lahko računalniki komunicirajo.
Transport layer
Četrta sloj OSI modela; skrbi za preverjanje, da so bili podatkovni paketi, ustvarjeni v sejnem sloju, sprejeti brez napak. Če je treba, tudi spremeni dolžino sporočila za transport po ostalih slojih.
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
Protokol, podoben FTP, ki ne zagotovi zanesljivosti ali preverjanja napak. Uporablja protokol UDP in ne TCP kot FTP.
tunneling (tuneliranje)
Tehnika za prenos datotek preko omrežja z enkapsulacijo znotraj drugega protokola. Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) prav tako uporablja tuneliranje za prenos okvirjev znotraj IP datagramov.
twisted-pair cable (sukan parični kabel)
Tip omrežnega prenosnega medija, ki vsebuje barvno kodirane parice izoliranih vodnikov, ki so sukani drug okoli drugega. Ta kabel sestoji iz enega ali večih parov v skupnem plašču.
tri–state output (tristanjski izhod)
Izhod, ki ima definirana stanja logične "0", logične "1" in tretje neaktivno stanje, torej stanje visoke impedance. To tretje stanje v bistvu pomeni možnost, da se izhod logično odklopi od linije, ki je zato lahko na voljo drugim izhodom.