e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – #

2B + D
Drugo ime za Basic Rate Interface (BRI), storitev, ki ga zagotovlja Integrated Services Digiral Network (ISDN).
5–4–3 rule (pravilo 5–4–3)
Smernica za polaganje kablov pri ethernetu, ki pravi, da je lahko lokalno omrežje ethernet sestavljeno iz petih kabelskih segmentov, povezano s štirimi obnavljalniki, med temi pa so lahko trije od kabelskih segmentov mešani segmenti (priključene so postaje in obnavljalniki).
10Base2
Skrajšano ime za specifikacijo fizičnega sloja etherneta, ki je poznan tudi kot tanki ethernet ali thinnet. Uporablja koaksialni kabel RG–58, topologija je vodilo. 10 se nanača na hitrost omrežja 10 Mb/s. Base se nanaša na prenos v osnovnem pasu (angl. baseband). 2 se nanaša na največjo velikost omrežnega fizičnega segmenta, ki je približno 200 metrov (pravzaprav 185 metrov).
10Base5
Skrajšano ime za specifikacijo fizičnega sloja etherneta, kateri je poznan tudi kot debeli ethernet ali thicknet. Uporablja koaksialni kabel RG–58, topologija je vodilo. 10 se nanača na hitrost omrežja 10 Mb/s. Base se nanaša na prenos v osnovnem pasu (angl. baseband). 5 se nanaša na največjo velikost omrežnega fizičnega segmenta, ki je 500 metrov .
10BaseF
Skupen izraz za tri specifikacije 10 Mb/s fizičnega sloja etherneta, ki uporabljajo optična vlakna, kakor je definirano v IEEE 802.3. Vsebuje 10BaseFB, 10BaseFL in 10BaseFP. Uporaba optičnih vlaken za omrežja ethernet je bila relativno redka do prihoda hitrega etherneta, saj je omejitev hitrosti 10 Mb/s omrežja 10BaseF naredila nepraktične.
10BaseFB
Skrajšano ime za eno izmed treh standardov fizičnega sloja etherneta, določenega v dokumentu IEEE 802.3. Uporablja 62,5/125 večrodovna optična vlakna v topologiji zvezda. 10BaseFB ima maksimalno velikost segmenta 2000 metrov in je bila namenjen za uporabo kot hrbtenica, da bi povezal razdelilnike preko daljših povezav z uporabo sinhronega signaliziranja. Kakor druge specifikacije 10BaseF je bila redko uporabljena.
10BaseFL
Skrajšano ime za eno izmed treh standardov fizičnega sloja etherneta, določenega v dokumentu IEEE 802.3. Uporablja 62,5/125 večrodovna optična vlakna v topologiji zvezda. 10BaseFB ima maksimalno velikost segmenta 2000 metrov. Lahko poveže 2 obnavljalnika, 2 računalnika ali računalnik z obnavljalnikom. Kakor druge specifikacije 10BaseF je bila redko uporabljena.
10BaseFP
Skrajšano ime za eno izmed treh standardov fizičnega sloja etherneta, določenega v dokumentu IEEE 802.3. Uporablja 62,5/125 večrodovna optična vlakna v topologiji zveza. 10BaseFB ima maksimalno velikost segmenta 2000 metrov. 10BaseFP ima maksimalno velikost segmenta 500 metrov in uporablja pasivno zvezdno topologijo, da poveže do 33 računalnikov. Kakor druge specifikacije 10BaseF je bila redko uporabljena.
10BaseT
Skrajšano ime specifikacije fizičnega sloja 100 Mb/s hitrega etherneta, ki uporablja nezaččitene sukane parice (UTP) v zvezdni topologiji. 10 se nanača na hitrost mreže 10 Mb/s, Base se nanaša na omrežni prenos v osnovnem pasu (angl. baseband), T se nanača na uporabo sukanih paric (angl. twisted pair). Največja velikost kabla za 10BaseT je 100 metrov.
100BaseFX
Skrajšano ime specifikacije fizičnega sloja 100 Mb/s hitrega etherneta, definiranega v dokumentu IEEE 802.3, ki uporablja 62,5/125 večrodovna optična vlakna v zvezdni topologiji z maksimalno dolžino segmenta 412 metrov in s hitrostjo 100 Mb/s.
100BaseT
Skupni izraz za vse tri 100 Mb/s specifikacije fizičnega sloja etherneta, definiranih v dokumentu IEEE 802.3u. Splošno je znan kot hitri ethernet. Tri možnosti fizičnega sloja za hitri ethernet so 100BaseTX, 100BaseT4, in 100BaseFX.
100BaseT4
Skrajšano ime za specifikacijo fizičnega sloja 100 Mb/s hitrega etherneta, definiranega v dokumentu IEEE 802.3u. Uporablja kable UTP kategorije 3 v topologiji zvezda. Maksimalna dolžina segmenta je 100 metrov. 100BaseT4 lahko doseže svojo maksimalno hitrost s kablom nižje kategorije, saj uporablja vse štiri pare parice v kablu, medtem ko ostale ethernet specifikacije, kot so 100BaseTX in 10BaseT, uporabljajo samo dve parici. Ker so skoraj vsi kabli UTP danes najmanj kategorije 5, je 100BaseT4 redk uporabljen, ostaja pa še živeča alternativa za rešitve s starejšimi inštalacijami kablov.
100BaseTX
Skrajšano ime za specifikacijo fizičnega sloja 100 Mb/s hitrega etherneta definiranega v dokumentu IEEE 802.3u, ki uporablja UTP kategorije 5 ali boljše v topologiji zvezda z najdaljšo velikostjo segmenta 100 metrov. 100BaseTX doseže svojo maksimalno hitrost s uporabo samo dveh paric, zato ker specifikacija vztraja na uporabi visokokvalitetnega kabla. 100BaseTX je najbolj uporabna izmed specifikacij hitrega etherneta.
1000BaseCX
Skrajšano ime za specifikacijo fizičnega sloja 1000 Mb/s gigabitnega etherneta, definiranega v dokumentu IEEE 802.3z. Uporablja 150–ohmski začčiteni bakreni kabel (FTP, STP) z maksimalno dolžino segmenta 25 metrov.
1000BaseFX
Skrajšano ime za specifikacijo fizičnega sloja 1000 Mb/s gigabitnega etherneta, definiranega v dokumentu IEEE 802.3z. Uporablja večrodovna 62.5/125 optična vlakna z maksimalno dolžino segmenta 412 metrov.
1000BaseLH
Skrajšano ime za specifikacijo fizičnega sloja 1000 Mb/s gigabitnega etherneta, definiranega v dokumentu IEEE 802.3z. Uporablja enorodovna 9/125 optična vlakna z maksimalno dolžino segmenta 10000 metrov.
1000BaseLX
Skrajšano ime za specifikacijo fizičnega sloja 1000 Mb/s gigabitnega etherneta, definiranega v dokumentu IEEE 802.3z. Uporablja enorodovna 9/125 optična vlakna z maksimalno dolžino segmenta 5000 metrov ali večrodovna 50/125 ali 62,5/125 optična vlakna z maksimalno velikostjo segmenta 550 metrov.
1000BaseSX
Skrajšano ime za specifikacijo fizičnega sloja 1000 Mb/s gigabitnega etherneta, definiranega v dokumentu IEEE 802.3z. Uporablja večrodovna 50/125 optična vlakna z maksimalno dolžino segmenta 550 metrov ali preko 62,5/125 večrodovnega optična vlakna z maksimalno dolžino segmenta 275 metrov.
1000BaseT
Skrajšano ime za specifikacijo fizičnega sloja 1000 Mb/s gigabitnega etherneta, definiranega v dokumentu IEEE 802.3ab, ki uporablja parični kabel kategorije 5 ali 5E v topologiji zvezda z maksimalno dolžino segmenta 100 metrov.
1000BaseZX
Skrajšano ime za specifikacijo fizičnega sloja 1000 Mb/s gigabitnega etherneta, definiranega v dokumentu IEEE 802.3z. Uporablja enorodovna 9/125 optična vlakna z maksimalno dolžino segmenta 100 kilometrov.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.