e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – L

laser transmission (laserski prenos)
Brezvrvična povezava, ki uporablja laserski žarek za prenos podatkov.
layering (razdelitev na sloje)
Koordinacija različnih protokolov v specifične arhitekture , ki omogoča da protokoli delujejo skupaj in s tem zagotovijo, da so podatki pripravljeni, poslani, sprejeti in izvedeni, tako kot je bilo mišljeno.
link (povezava)
Komunikacijski sistem, ki poveže dve omrežji LAN. Oprema vsebuje povezave, mostove, usmerjevalnike v komunikacijskem sistemu za povezavo dveh LAN.
local area network (LAN, lokalno omrežje)
Omrežje, ki se uporablja za krajše razdalje in ima enotno administracijo. Se uporablja v podjetjih, pisarnah, šolah, doma.
LocalTalk
Komponente kablov uporabljene pri omrežju appletalk. Vključuje kable, priključne module in podaljške. Te komponente se ponavadi uporabljajo v omrežjih tipa vodilo. Segment LocalTalk podpira največ 32 naprav, zaradi tega se uporabniki obračajo tudi na druge izdelovalce. Eden izmed takšnih je Farallon PhoneNet, ki podpira 254 naprav.
local user (lokalni uporabnik)
Uporabnik za računalnikom.
Logical Link Control (LLC) sublayer (podplast za nadzor logične povezave)
Ena izmed dveh podplasti, ki jih je ustvaril projekt IEEE 802. Logical Link Control (LLC) je zgornja podplast, ki nadzira podatkovne komunikacije in definira logične interferenčne točke imenovane storitvene dostopne točke (SAP).
link segment (povezovalni segment)
Omrežni segment, čigar naloga je samo povezovanje dveh razdelilnikov. Nanj niso priključene postaje. Uporabljamo jih zaradi slabljenja signalov.
Linux
Različica operacijskega sistema UNIX, ki ga je razvil Linus Torvalds. Teče na Intelovi platformi PC in je običajno v prosti rabi.
local groups (lokalna skupina)
Skupina, ki je kreirana na posameznem strežniku. Pravice se lahko uporabijo samo za lokalne vire.
log file
Datoteka, ki vsebuje zabeležke vseh napak in opozoril (in tudi njihov datum in čas) dogodkov, ki so se zgodili.
logical bus topology (logična topologija vodila)
Vrsta omrežne topologije, pri kateri signali potujejo po enem kablu in dosežejo vse postaje.
logical link control (LLC)
Podsloj sloja podatkovne povezave. Zagotavlja vmesnik med podsloj MACem in omrežnim slojem.
logical network addressing
Vrsta naslavljanja, ki jo uporabljajo protokoli na omrežnem sloju.
logical ring topology (logična topologija obroča)
Vrsta omrežne topologije pri kateri signali potujejo od ene postaje do druge in se na koncu vrnejo do pošiljatelja.
logical topology (logična topologija)
Opisuje pot informacijskega toka. Logična topologija je lahko enaka fizični, lahko pa se od nje razlikuje.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.