e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – H

half–duplexing (izmenično enosmeren)
Oblika omrežne komunikacije, v kateri od dveh povezanih sistemov lahko pošilja signale ob točno določenem času samo en sam. Na primer, CB radijska postaja (na katerem moramo pritisniti gumb za oddajo in spustiti gumb za sprejem) je primer izmenično enosmerne komunikacije. Medtem ko je telefon (lahko obe strani govorita hkrati) primer šolne dvosmerne (full–duplex) komunikacije. Večina protokolnih operacij v LAN se ošravlja v izmenično enosmerem načinu.
High–bit–rate Digital Subscriber Line (HDSL)
Iz točke v točke, digitalna WAN tehnologija, ki jo uporabljajo telekomunikacijska podjetja in ostala velika združenja za prenos podatkov pri hitrosti T1.
hop
Enota za merjenje razdalje med povezavama med dvema računalnikoma v medomrežju. Rezultat prikazuje število usmerjevalnikov, ki jih je moral paket prečkati, da je dosegel ciljni naslov. Na primer, če morajo paketi do ciljnega računalnika priti čez štiri usmernike, pravimo, da je oddaljeni sistem štiri hope daleč. Usmerjevalniški protokoli, kot je Routing Information Protocol (RIP), uporabljajo številke korakov za primerjavo relativnih učinkovitosti povezav.
host
Vsaka naprava z omrežnim naslovom TCP/IP.
HOSTS
To so tekstovne datoteke ASCII, ki se uporabljajo za računalnike TCP/IP za pretvarjanje gostiteljskih imen v naslove IP. Datoteka HOST je enostaven seznam imen, uporabljenih za računalnike TCP/IP in njihove naslove IP. Ko je uporabnik ali aplikacija pripravljena, da uporabi gostiteljevo ime, TCP/IP odjemalci pogledajo datoteke HOST za ugotavljanje naslovov IP. Datoteke HOST so originalna rešitev za povezave z internetom, s povečevanjem števila računalnikov v internetu ša je bilo preveč vpisov v tabelo za uspešno uporabo te tehnologije. Domain Name Sistem (DNS) je bil ustvarjen za isto delo, a na mnogo bolj učinkovit način. Računalniki TCP/IP imajo še vedno sposobnost, da uporabijo datoteke HOST za pretvarjanje imen. Danes se datoteka HOST lahko uporabi za preprečevanje dostopa do določenih naslovov IP.
hub (zvezdišče)
Strojna komponenta, na katero so priključeni kabli iz računalnikov in ostalih naprav z namenom, da poveže vse naprave v omrežje. V veliko primerih se ta izraz uporablja za obnavljalnik ethernet z več priključki. Naprava obnovi sprejete signale in jih posreduje na vse izhode. Danes jih je večinoma nadomestilo stikalo (switch).
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Protokol aplikacijskega sloja, ki je izhodišče za komunikacije v spletu. Spletni brskalnik generira zahteve HTTP GET, ki vsebujejo URL, in jih prenese na spletni strežnik, ki jo odgovori z eno ali več sporočili z odgovori HTTP z zahtevanimi datotekami. Promet HTTP je enkapsuliran v Transmission Control Protocol (TCP) na transportnem sloju in v Internet Protocol (IP) na omrežnem sloju. Vsaka transakcija HTTP zahteva ločeno povezavo TPC.
hardware address (strojni naslov)
Naslov na sloju podatkovne povezave, ki je določen vsakemu omrežnemu vmesniku na podsloju MAC. Naslov je v obliki xx:xx:xx:xx:xx:xx, kjer vsak xx predstavlja dve šestnajstiški števki. Prvo polovico bitov določa IEEE, drugo pa proizvajalec. Vsak naslov je unikaten. Imenovan je tudi naslov MAC.
hardware loopback (strojna povratna zanka)
Pripomoček za testiranje spletnih aplikacij, ki preverijo, če je sporočilo sprejel in oddal omrežni vmesnik na lokalnem računalniku.
hop count (štetje prehodov)
Ko paket potuje skozi omrežja, ga večkrat preusmeri usmerjevalnik. Vsak usmerjevalnik bo inkrementiral ta podatek v paketu, ko bo prečkal usmerjevalnik. Uporabljeno je največje število usmerjevalnikov, ki jih lahko paketi prečkajo.
Hypertext Markup Language (HTML)
Množica navodil za prikaz besedila in slik v spletnem brskalniku. Koda določa, kako bo datoteka prikazana.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.