e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
# : a : b : c : d : e : f : g : h : i : j : k : l : m : n : o : p : q : r : s : t : u : v : w : x : z

Domov

Besednjak – C

cable (kabel)
Fizični prenosni medij je lahko žica ali optična vlakna, obkrožena s plastičnim ovojem.
cable television (CATV) network (omrežje kabelske televizije)
Zasebno mestno omrežje (MAN), ki je načrtovano in v lasti operaterja kabelske televizije in je namenjeno dostavi TV–signala za uporabnike dane regije. Zaradi omrežne tehnologije je uporaba združljiva s podatkovnim omrežjem, zato veliko ponudnikov CATV uporablja isto omrežje tako za kabelski dostop do interneta, kot tudi za kabelsko televizijo. Prenos podatkov pri CATV je veliko večji kot pri ostalih ponudnikih internetnih storitev, pa še cena je ponavadi zelo konkurenčna.
carrier (prenosnik)
Signal s frekvenco, ki je izbran za prenašanje podatkov. Dodajanje podatkov nosilnemu signalu je modulacija in odvzem podatkov od nosilnega signala je demodulacija. To je uporabljeno pri analognih napravah, kot so na primer modemi.
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)
Mehanizem za dostop do medija (angl. media access control, MAC) je uporabljan v lokalnih omrežjih etherneta, da uravnava dostop do omrežja. Preden lahko prenesemo datoteko, sistemi CSMA/CD preverijo v omrežju, če je medij prost. Če je, se lahko prenesejo podatki. Včasih pa lahko nek drug računalnik prične prenašati podatke v točno istem času, in pojavi se trk. Trki so normalni pojavi v lokalnih omrežjih in omrežni vmesniki so jih zmožni zaznavati in jih nato ponovno prenesti.
cat3
Kabel kategorije 3 neoklopljene parice (unshielded twisted pair, UTP) se lahko uporabi tako v telefonskih omrežjih kot tudi za podatkovni prenos. Nove instalacije sedaj uporabljajo kabel kategorije 5, ki podpira višje prenosne hitrosti. Nekateri protokoli so narejeni samo za omrežja s kabli kategorije 3, na primer 100BaseT4 in 100VG–AnyLAN.
cat5
Kabel kategorije 5 neoklopljene parice (UTP) je trenutni industrijski standard za telefonijo in prenos podatkov.
cat5e
Obstaja tudi kategorija 5e ali Enhanced (razširjena, strožja), ki je nova specifikacije kategorije 5 neoklopljene parice in je narejena za uporabo v omrežjih z zelo velikimi hitrostmi, kot je gigabit ethernet.
cell (celica)
Celica je podobna paketu ali okvirju. Razlika v ATM je v tem, da ne vsebuje naslovnih informacij in vsebuje vedno enako količino podatkov in dodanih informacij v glavi.
CD–R
Je medij (WORM — write–once/read–many), ki ga lahko enkrat zapišemo, beremo neskončnokrat, lahko pa shrani okoli 670 MB podatkov na en nosilec.
CD–ROM
Je medij samo za branje (read–only), skladišči pa lahko toliko kot CD–R, torej okoli 670 MB.
CD–RW
Je prepisljiv medij za shranjevanje podatkov, ki lahko shrani približno 670 MB podatkov na en medij.
checksum (kontrolna vsota)
Vrednost, ki je izračunana na podlagi določenega algoritma (podobno kot CRC).
circuit switching (preklaplanje povezav)
Tip omrežne komunikacije, v kateri dva komunikacijska sistema ugotovita povezavo, ki ostane odprta skozi ves čas izmenjave podatkov. Telefonsko omrežje je primer omrežja s preklapljanjem povezav. Po vpisovanju klica, telefonski sistem ugotovi pot skozi omrežno povezavo med dvema telefonoma in vsa komunikacija poteka po tej poti, dokler eden od sistemov povezave ne prekine.
client (odjemalec)
Program, ki je zasnovan tako, da komunicira s strežniškim programom na drugem računalniku. Pogosto zahteva ali prejema informacije, ki služijo kot vmesnik preko katerega lahko uporabnik gleda ali dela z datotekami na strežniku. Odjemalec je lahko tudi modul v operacijskem sistemu, kot je odjemalec za Microsoftova omrežja v Windows, ki omogoča uporabniku za dostop do virov na drugih računalnikih v omrežju, ali določene aplikacije, kot sta spletni brskalnik ali odjemalec e–pošte.
client/server networking (omrežje odjemalec/strežnik)
Računalniški model, v katerem so posli za proces podatkov razdeljeni med odjemalce, ki zahtevajo, prikažejo in upravljajo z informacijami in strežniki, ki oskrbujejo in skladiščijo informacije. Če je vsak posamezen odjemalec zadolžen za prikazovanje in upravljanje lastnih podatkov, je strežnik olajšan velikega procesnega bremena. Alternativa so mainframe ali minicomputer sistemi, v katerem računalnik opravi vse procese za vse uporabnike, ki delajo z terminali, ki nimajo procesorjev (butasti terminali).
cluster (gruča)
Je skupina dveh ali več strežnikov povezanih skupaj tako, da lahko delujejo kot en sam vir. Uporablja se za zmanjšanje posledic okvar, uravnoteženje nalaganja in vzporedne obdelave podatkov. Gruča uravnava, da strežnik normalno deluje dalje, če pride do napake na enem od računalnikov in ponuja možnost, da nadgradimo sistem enostavno z dodajanjem dodatnega računalnika v gručo.
coaxial cable (koaksialni kabel)
Je tip kabla, ki je uporabljen v različnih vrstah omrežij. Sestavljen je iz dveh prevodnikov, eden je v jedru kabla in drugi je okoli izolanta, ki prekriva jedro. Podatkovni signali se oddajajo skozi notranji prevodnik (žico), ki je iz trdnega materiala v jedru kabla. Zunanji prevodnik pa je narejen iz žične mrežice in funkcionira kot ozemljitev. V podatkovnih lokalnih omrežjih sta dva tipa koaksialnih kablov, RG8 in RG58, pogosto imenovana thick ethernet (debeli ethernet) in thin ethernet (tanki ethernet).
collision (trk)
V lokalnem omrežju lahko dva računalnika pričneta prenašati podatke v natančno istem času in njuna signala uporabljata isti kabel, kar povzroči trk in posledično izgubo podatkov. V nekaterih vrstah omrežij kot je ethernet so trki normalen pojav, medtem ko pa je za omrežja token ring pa to resen problem.
collision domain (domena trkov)
V skupini računalnikov, v katerih katerakoli računalnika, ki prenašata podatke v istem času, bosta sprožila trk ( angl. collision). Vsi računalniki v lokalnem omrežju so v istem področju trkov. Medtem ko sta dva računalnika povezana v omrežje z mostom ali omrežnim usmerjevalnikom ( angl. router) v dveh različnih področjih trkov.
Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique (CCITT)
Organizacija (v slovenščini posvetovalni odbor za telefonijo in telegrafijo), ki je do 1992 razvila in objavljala mednarodne komunikacijske standarde: za modemske komunikacije, stiskanje podatkov in za poprave napak v protokolih. Organizacija je zdaj znana pod imenom Telecommunications Standardization Sector v International Telecommunications Union (ITU-T). CCITT tudi objavlja listine, ki določajo OSI referenčni model.
compression ratio (stopnja stiskanja)
Stopnja, do katere so lahko podatki stisnjeni za shranjevanje na drug medij, kot je varnostni medij. Kompresijsko (stiskalno) razmerje je od 1:1 (ni možno stisniti) do 8:1 ali več, odvisno od oblike shranjenega podatka v posameznih datotekah.
connectionless (nepovezovalni)
Je tip protokola, ki prenaša sporočila na naslov brez predhodne vzpostavitve povezave z naslovnim sistemom. Nepovezovalni protokoli imajo zelo malo dodanih podatkov in se uporabljajo predvsem za prenos, ki je sestavljen iz ene zahteve in odgovora. Internet Protocol (IP) in User Datagram Protocol (UDP) sta oba nepovezovalna protokola.
connection–oriented (povezovalni)
Je tip protokola, ki prenaša vrsto sporočil na naslov tako, da vzpostavi povezavo, preden pošlje kakšno uporabno datoteko. Vzdrževanje povezave zagotavlja, da je naslovni sistem aktiven in pripravljen na sprejem podatkov. Povezovalni protokoli so ponavadi uporabljeni za pošiljanje večje količine podatkov, kot na primer za cele datoteke, ki morajo biti razdeljene v mnogo paketov in so le–ti nekoristni, če ne prispejo vsi paketi na naslov brez napak. Transmission Control protocol (TCP) je povezovalni protokol.
crossover cable (kabel s križno povezavo)
Parični kabel, v katerem sta oddajna kontakta v vsakem konektorju žično povezana do sprejemnega kontakta v drugem konektorju. Z uporabljanjem tega kabla v omrežjih ethernet ne potrebujemo razdelilnika. Ti kabli se uporabljajo za povezavo omrežj z dvema računalnikoma in kot iskalnik napak v večjih omrežjih.
crosstalk (presluh)
Vrsta sovplivanja signalov, povzročena s signali, prenesenimi na enem paru žic s pretokom na drug par. Presluh lahko povzroči, da se omrežni signali popačijo tako, da niso več prepoznavni. Posamezni pari žic, ki so stisnjeni znotraj paričnega kabla, so zasukani na različne nivoje, ker to pomaga zatreti učinke presluha. Presluh je glavni razlog, da ne smeš uporabiti drugih dveh neuporabljenih paric v kablu za prenos signalov.
cyclical redundancy check (koda za odkrivanje napak)
Mehanizem za odkrivanje napak v katerem računalnik izračuna neko vrednost na podlagi točno določenega algoritma in podatkov. Ta vrednost (in podatki) je poslana drugemu računalniku. Drug računalnik na podlagi istih podatkov in algoritma ponovno izračuna vrednost. V kolikor se ta vrednost sklada s prejeto, obstaja velika verjetnost, da so prispeli podatki nepoškodovani. V nasprotnem primeru se paket zavrže.
country codes (koda države)
Sta dve črki, okrajšavi za državo, uporabljeni v hierarhiji DNS.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.