e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Ethernet

Ethernet

Ethernet

FDDI

Tokenring

Appletalk

Obnavljalnik

Povezovanje

Most

Most

Stikalo

Stikalo

V tej učni vsebini boste spoznali:

Stikalo posreduje prispele pakete samo na izhode, ki zagotavljajo prenos do ciljnega sistema.
Stikalo posreduje pakete samo na nekatere izhode

Dokument z besedilom PDF

Stikalo (angl. switch) je naprava, ki tudi deluje na sloju podatkovne povezave. Stikalo je škatla z mnogimi omrežnimi priključki in ije videti kot zvezdišče. Mnogi proizvajalci izdelujejo stikala in zvezdišča v različnih velikostih, vendar pa za iste namene, na zunaj pa se razlikujejo samo v oznakah.

animacija

Razlika med stikalom in zvezdiščem je v načinu delovanja: zvezdišče posreduje prejet signal na vse izhode, stikalo pa samo na tiste izhode, ki zagotavljajo prenos do ciljnega sistema. Po načinu delovanja je torej most, le da se od njega loči po več priključkih.

video

Ker stikala pošljejo pakete le na en izhod, spremenijo značaj lokalnih omrežij. Povezave, ki so bile prej namenjene vsem, postanejo sedaj namenske enemu samemu. Če se v majhnem omrežju uporablja stikalo namesto zvezdišča, gre paket po posvečeni poti od izvora do cilja, ne da bi pri tem v ta proces vpeljal ostale računalnike, ki so v omrežju. Stikala posredujejo na vse izhode razpršena sporočila (angl. broadcast), ne pa tudi sporočila enemu (angl. unicast), in sporočila za več sistemom (angl.multicast)). Ker sporočila ne gredo do drugih sistemov, tudi trkov ni, če gre za pakete enemu. Če je most zmanjšal nepotreben prenos, ga je stikalo odpravilo.

Naslednja prednost stikala je tudi, da imata komunicirajoča računalnika polno pasovno širino omrežja. Standardna lokalna omrežja ethernet imajo na zvezdišču 20 ali več računalnikov in si med seboj delijo 100 Mb/s povezavo. Z zamenjavo zvezdišča s stikalom ima vsak par računalnikov povezavo 100 Mb/s. To je ogromna prednost pri izboljšavi omrežja. Pri tem pa ni potrebno posegati v ostalo opremo postaj in omrežja.

Namestitev stikala

Stikala se uporabljajo na hrbtenici omrežj.
Stikala se uporabljajo na hrbtenici omrežj

Stikalav splošnem niso potrebna v majhnih omrežjih, kjer isto nalogo opravlja zvezdišče. Danes so cene enostavnih stikal za manjša omrežja že tako poceni, da zvezdišč večina podjetij ne proizvaja več. Potrebni pa so v večjih omrežjih, kjer se uporabljajo namesto mostov in usmerjevalnikov.

S pravilno zamenjavo zvezdišč in usmerjevalnikov s stikali se lahko izboljša kvaliteta omrežja. Omrežje se lahko razdeli na hrbtenico in na manjša podomrežja. Čim več prometa naj bo znotraj posameznega podomrežja. Hrbtenica mora prenašati ves medomrežni promet, ki nastane na vseh segmentih. Uporabi se lahko hitrejše protokole in hitrejše naprave, vendar v tem primeru samo za hrbtenico, za podomrežja se lahko uporabi počasnejše protokole in opremo.

Stikalo
Stikalo za omrežje ethernet, Avtor ajt  Brezplačno Prepovedana predelava in nadaljna uporaba

Obstaja več načinov, kako se z uporabo stikal zmanjša promet v velikih omrežjih. Ni potrebno zamenjati vseh stikak in usmerjevalnikov naenkrat. Dandanes lahko zvezdišče enostavno zamenjamo s stikalom, saj so že po velikosti in videzu enaki in ni dodatnih stroškov z drugo strojno opremo. Najprej se zamenjajo tista zvezdišča, na katerih se ugotovi največ prometa.

V kolikor se usmerjevalnike zamenja s stikali, se poveča domena razpršenega oddajanja, saj stikala prepuščajo ves promet z razpršenim naslavljanjem, usmerjevalniki pa ne. Ker pa so trki v omrežju praktično onemogočeni, problem pošiljanja na vse naslove več ne predstavlja velikega problema. Vsekakor pa stikala posredujejo ves odvečen promet, ki ga ustvarijo nekateri računalniki v omrežju in ga morajo nato vsi ostali računalniki predelati.

Vrste stikal

Stikalo ima podatke o strojnih naslovih postaj
Stikalo ima podatke o strojnih naslovih postaj

Stikala so lahko statični ali dinamični. V statičnastikala je potrebno vpisati strojne naslove postaj, ki so nanj priključene. Dinamična stikala pa si sama ustvarijo usmerjevalno tabelo. Izdelava tabele poteka po enakem principu kot pri mostu. Stikalo si zapomni strojne naslove postaj, ki jih dobi iz prihajajočih paketov na sloju podatkovne povezave.

Stikala z možnostjo shrani in posreduj shranijo pakete, dokler ne prispejo na cilj. Vsak priključek ima svoj predpomnilnik, v katerega shranjuje prispele pakete. Ko se paket shrani v stikalu, se preveri njegov CRC. Če stikalo zazna napako, lahko javi napako pošiljatelju in ne pošlje paketa dalje. Na ta način lahko dodatno zmanjša promet v omrežju. Seveda so takšna astikala bistveno dražji od običajnih.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Stikaloje videti enako kot zvezdišče in se uporablja ravno tako kot zvezdišče. Razlika je v načinu delovanja. Stikalo je naprava, ki tudi deluje na sloju podatkovne povezave. Paketov ne pošilja na vse izhode, temveč le na tistega, kjer je ciljni naslov paketa. Ker so danes cene enostavnihstikal nizke, zvezdišč praktično ni mogoče več kupiti.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.