e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Ethernet

Ethernet

Ethernet

FDDI

Tokenring

Appletalk

Obnavljalnik

Povezovanje

Most

Most

Stikalo

most

V tej učni vsebini boste spoznali:

Most je naprava za povezovanja dveh delov omrežja ni sloji podatkovne povezave.
Povezovanja na sloju podatkovne povezave

Dokument z besedilom PDF

Most je naprava za povezovanja dveh delov omrežja na sloju podatkovne povezave. Zvezdišče povezuje omrežje na fizičnem sloju in ga ne zanima podatkovna struktura podatkov višjega sloja.

animacija

Kadar se razširja omrežje z dodajanjem novega razdelilnika, je učinek enak kot če zamenjamo stari razdelilnik z novim z več priključki. Vsak paket, ki ga odda računalnik, doseže vse računalnike v omrežju. Za razliko pa most poskrbi za filtriranje na sloju podatkovne povezave, kar pomeni, da prepušča samo tiste pakete, ki so namenjeni za drugo stran omrežja. Če je lokalno omrežje veliko, bo delovalo hitreje, če se obstoječe omrežje razdelili na dva segmenta in se ju med seboj poveže z mostom.

Povezovanje lokalnih omrežij z mostom

Most je fizična enota, tipična z dvema priključkoma, ki ga uporabljamo za povezovanje dveh omrežnih segmentov med seboj. Most lahko uporabljamo za združitev dveh že obstoječih lokalnih omrežij, lahko pa se tudi eno lokalno omrežje razdeli na dva segmenta. Most prebere in obdela vse pakete, ki so mu preneseni preko omrežnih segmentov. Ker most dela na podatkovni plasti, je med drugim zmožen tudi prebrati informacijo (glavo protokola) na podatkovni plasti. Podatkovni paketi vstopijo v most skozi enega izmed priključkov, potem most prebere ciljni strojni naslov, ki se nahaja v glavi vsakega paketa, in se odloči, kako bo obdelal paket. Ta proces imenujemo paketno filtriranje (angl. packet filtering). Če ima ciljni naslov računalnik, ki se nahaja na drugem omrežnem segmentu, ga most posreduje naprej skozi drugi priključek. Če ima ciljni naslov računalnik, ki se nahaja v istem omrežnem segmentu kot je računalnik, ki je paket poslal, potem ga most ne posreduje v drugi omrežni segment.

Most filtrira pakete
Most filtrira pakete poslane med
dvema deloma lokalnega omrežja

Most lahko prebere vsebino glave paketa na podatkovni plasti, ne more višje po protokolnem skladu kot je protokol omrežnega sloja. Most ne more prebrati vsebine podatkovnega polja v okviru na sloju podatkovne povezave, ki vsebuje informacije proizvedene na omrežnem sloju protokolnega sklada.

Slika prikazuje dve lokalni omrežji, povezani z mostom. Ko računalnik na enem lokalnem omrežju prenaša paket do računalnika, ki je v drugem lokalnem omrežju, most sprejme paket in ga posreduje drugemu delu lokalnega omrežja. V tem primeru ciljni računalnik prejme paket, četudi sta dva računalnika na istem delu lokalnega omrežja. Če računalnik pošlje drugemu računalniku paket, ki je na istem delu lokalnega omrežja, potem most sprejme paket, toda ga zavrne, kajti ni razloga, da bi ga poslal naprej, na drugi segment lokalnega omrežja. Uporaba mosta (teoretično) odreže polovico nepotrebnega prometa v drugi segment, kajti ni potrebno, da gre paket na drugi omrežni segment.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.