e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Ethernet

Ethernet

Ethernet

FDDI

Tokenring

Appletalk

Obnavljalnik

Povezovanje

Most

Most

Stikalo

Fiber Distributed Data Interface (FDDI)

V tej učni vsebini boste spoznali:

Dokument z besedilom PDF

Fiber Distributed Data Interface (FDDI) je standard, ki opisuje zelo hitro, vsaj za čas nastanka, omrežje (100 Mb/s) topologije obroč, ki uporablja optični medij. Specifikacije je izdal American National Standards Institute (ANSI) leta 1986 (v tem času še ni bilo etherneta 10baseT). Načrtovan je bil za hitre računalnike, ki se niso zadovoljili z obstoječimi 10M b/s ethernet ali 4 Mb/s arhitekturami token ring.

FDDI se uporablja za omogočanje zelo hitrih povezav v različnih omrežjih. Lahko se uporablja za mestna omrežja (angl. Metropolitan Area Networks, MAN), za povezovanje omrežij v mestih z visokohitrostnimi optičnimi povezavami. FDDI je omejen na 100 km (brez sekundarnega obroča na 200 km), ki predstavlja maksimalno velikost obroča, zato FDDI resnično ni narejen za uporabo v WAN tehnologijah.

FDDI uporabljajo tudi lokalna omrežja (LAN), ki zahtevajo hiter prenos podatkov in dobre povezave. To so omrežja, ustvarjena za delovne računalnike ali druge računalnike, ki potrebujejo dobro podporo, ker se ukvarjajo z aplikacijami, kot so video, računalniško podprta proizvodnja (angl. Computer Aided Manufacturing, CAM) in računalniško podprto načrtovanje (angl. Computer Aided Manufacturing, Design, CAD).

FDDI delujejo kot omrežna hrbtenica, na katero se lahko povezujejo lokalna omrežja z nižjimi hitrostmi povezave. Ni pa pametno, da povežemo vse podatkovne procese v podjetju na en sam LAN, ker se lahko omrežje poruši in napaka lahko ustavi notranje delovanje vseh podatkovnih operacij.

Delovanje omrežja

FDDI uporablja standardno pristopno metodo obroč z žetonom (angl.token passing), vendar so med FDDI in 802.5 (kot je na primer token ring) razlike. Računalnik v omrežju FDDI lahko oddaja toliko paketov, kot jih lahko prenese v določenem času, dokler žetona ne izprazni, to pa se zgodi takoj, ko podatke prenese. Ker računalnik sprosti žeton, ko konča prenos, lahko nekaj okvirjev kroži naenkrat v obroču. To pojasnjuje zakaj je FDDI bolj priljubljen kot omrežje token ring, ki uporablja le en okvir v enem obroču.

Topologija

FDDI uporablja topologija dvojnega obroča
Dvojni obroč FDDI

FDDI uporablja topologijo dvojnega obroča, ki podpira 500 računalnikov na razdalji 100 km. Uporablja tudi ločeno omrežno topologijo. To pomeni, da lahko hkrati prenaša podatke več kot enega računalnika. Čeprav FDDI lahko prenese 100 Mb/s, se deljeno omrežje še vedno lahko zasiči. Na primer, če 10 računalnikov prenaša pri 10 Mb/s, bo skupen prenos enak 100 Mb/s.

FDDI uporablja pristopno metodo obroč z žetonom v topologiji dvojnega obroča. Promet v tem omrežju poteka v dveh podobnih tokovih. Paketi potujejo po dveh obročih, ki pošiljata v nasprotnih si smereh. En obroč se imenuje primarni obroč, drugi pa sekundarni. Prenosi ponavadi tečejo le po primarnem obroču.

V primeru okvare se obroč v FDDI zaključi po sekundarnem obroču.
Zaključevanje obroča v primeru okvare

animacija

Če primaren obroč ne prenaša podatkov, FDDI samodejno prenastavi omrežje tako, da se lahko podatki pretakajo po sekundarnem obroču v obratni smeri. Ena od prednosti topologije z dvema obročema je rezerva.

animacija

V primeru odpovedi dveh povezav, ki nista sosednji povzroči, da omrežje razpade na dve omrežji.

Skupna dolžina kabla v obeh obročih ne sme presegati 200 km in ne sme vsebovati več kot 1000 računalnikov. Ker sekundarni, rezervni obroč, varuje pred napakami, se skupna kapaciteta deli na pol. Zaradi tega so omrežja FDDI omejena na 500 računalnikov in 100 km dolžine. V omrežju mora biti obnavljalnik na vsakih 2 km ali manj.

Računalniki razreda A in razreda B

Računalniki razreda A in razreda B
Računalniki razreda A in razreda B

Računalnike lahko povežemo na enega ali oba kabla v obroču FDDI. Iz slike je razvidno, da so računalniki razreda A priključeni na oba kabla. Računalniki razreda B pa so priključeni na en sam obroč.

FDDI računalnike lahko povežemo s povezavo od točke do točke povezane do središča, imenovanega koncetrator. To pomeni, da FDDI uporablja fizično topologijo zvezda in logično topologijo obroč.

Uporaba koncentratorja prinaša nekaj prednosti:

Vsi računalniki v omrežju FDDI so odgovorni za nadziranje potovanja žetona. Da ne bi prišlo do resnejših napak v obroču, FDDI uporablja sistem, ki se imenuje javljanje (angl. beaconing). S tem sistemom lahko računalnik zazna napako. Tisti, ki jo zazna, pošlje v omrežje signal. Pošilja ga tako dolgo, dokler ne prejme tega signala od najbližjega soseda. Ko prejme svoj signal od najbližjega računalnika, to pomeni, da je problem rešen. Takrat računalnik regenerira žeton in omrežje se normalizira.

Medij

Najpomembnejše sredstvo omrežja FDDI je uporaba optične povezave. To pomeni, da je FDDI:

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

FDDI ima topologijo dvojnega obroča. Sekundarni obroč je redundanten. Za prenos podatkov uporablja žetonsko pristopno metodo. FDDI je bilo nekoč zelo hitro omrežje, danes je ethernet hitrejši. Za prenos podatkov se uporabljajo optični kabli. Težavo sinhronizacije računalnikov v obroču rešuje tako, da se sinhronizirata samo dva računalnika.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.