e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Ethernet

Ethernet

Ethernet

FDDI

Tokenring

Appletalk

Obnavljalnik

Povezovanje

Most

Most

Stikalo

Ethernet

V tej učni vsebini boste spoznali:

Povezovanje

Razširitev koaksialnega etherneta
Razširitev koaksialnega etherneta

Dokument z besedilom PDF

Obnavljanje je ena poglavitnih značilnosti omrežij ethernet in tako standard vsebuje pravila, koliko obnavljalnikov lahko uporablja eno lokalno omrežje. Originalni 10 Mb/s ethernet uporablja število obnavljalnikov glede na pravilo 5-4-3, ki pravi, da lahko imamo največ 5 segmentov, ki so priklopljeni na 4 obnavljalnike, 3 segmenti so lahko mešani segmenti (imajo lahko priključene postaje in obnavljalnike).

animacija animacija

V času omrežij s koaksialnimi kabli to pomeni, da lahko imamo mešane segmente od 500 do 185 metrov vsakega (za 10Base5 in 10Base2), na katerih je priključenih več računalnikov in priklopljenih na več obnavljalnikov. Lahko bi tudi dodali še dva dodatna obnavljalnika, da bi povečali celotno omrežje z dvema dodatnima segmentoma od 500 do 185 metrov vsakega, dokler bodo ti segmenti priklopljeni neposredno do naslednjega obnavljalnika, brez prisotnosti katerega drugega računalnika, kot prikazuje slika. Omrežje 10Base2 lahko tako razširimo do 925 metrov in omrežje 10Base5 do 2.500 metrov.

Razširitev UTP etherneta
Razširitev UTP etherneta

animacija

V omrežjih ki uporabljajo topologijo zvezde, so vsi segmenti povezovalni segmenti, kar pomeni da lahko povežete do 4 obnavljalnike skupaj in še vedno lahko uporabite pravilo 5-4-3. Dokler prenos med dvema najbolj oddaljenima računalnikoma ne prečka več kot štiri razdelilnike, je omrežje pravilno nastavljeno. Zato ker razdelilnik deluje kot obnavljalnik, je lahko vsak segment 10BaseT dolg 100 metrov, kar pomeni, da je lahko maksimalna dolžina omrežja 500 metrov.

Okvir etherneta

Razširitev UTP etherneta
Zgradba okvirja ethernet

Ena izmed poglavitnih nalog protokola ethernet je pridobivanje podatkov, ki jih dobi iz omrežja v paketu in ga pripravi za prenos po celotnem omrežju. Okvir je sestavljen iz glave in noge in podatkov, ki so še dodatno razdeljeni na polja, ki vsebujejo informacije za prenos podatka do njegovega cilja. Format okvirja ethernet je prikazan na sliki.

Naloge posameznih polj, kakor si sledijo:

Preambula (7 bajtov)
To polje vsebuje 7 bitov ničel in enic, ki jih komunikacijski sistem uporablja za sinhroniziranje ure sistema, ki prejema podatke. Ta sistem mora uskladiti svojo uro z uro oddajnega sistema.
Začetek okvirjevega delimetra (1 bajt)
To polje vsebuje 6 bitov ničel in enic, katerim sledita dve enici, ki sta signal prejemniku da se bo začel prenos okvirja.
Ciljni naslov (6 bajtov)
To polje vsebuje 6–bajtni naslov omrežnega vmesnika v lokalnem omrežju, ki je paket namenjen. Naslov je običajno zapisan v šestnajstiškem sestavu z 12 števkami.
Naslov izvora (6 bajtov)
To polje vsebuje 6–bajtni naslov omrežnega vmesnika, ki je generiral paket.
Tip etherneta/dolžina (2 bajta)
V okvirju DIX ethernet, to polje vsebuje kodo identifikacije protokola omrežnega sloja, ki je podatek v paketu namenjen. V IEEE 802.3 okvirju to polje določa dolžino podatkovnega polja (razen zapolnitve).
Podatki in zapolnitev (od 46 do 1.500 bajtov)
To polje vsebuje podatke omrežnega protokola izvornega sistema, ki bodo poslani na isti protokol končnemu sistemu. Ethernet okvirji (tudi glava in noga, razen preambule in začetnega delimetra okvirja) morajo biti dolgi najmanj 46 bajtov tako, da v primeru, da je poslani podatek krajši od 46 bajtov, mu sistem doda zapolnjevalne bajte (angl. pad) tako, da paket dobi minimalno zahtevano dolžino.
Pregledovanje okvirja (4 bajte)
Rep okvirja je samostojno polje za pregled nedotaknjenosti paketa (angl. frame check sequence), ki vsebuje 4–bajtno pregledovalno vrednost za celoten paket. Pošiljatelj naredi to vrednost in jo vstavi v okvir. To naredi tudi prejemnik in s primerjanjem obeh vrednosti lahko ugotovi, ali je paket prišel nepoškodovan.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Obnavljanje je ena poglavitnih značilnosti omrežja ethernet. V originalni specifikaciji omrežja ethernet je določeno, da gre lahko signal skozi največ 4 obnavljalnike. Število obnavljalnikov je omejeno zaradi sinhronizacije vseh elementov na poti od pošiljatelja do sprejemnika.

Okvir ethernet ima v glavi poleg naslovov še preambulo. V polju za podatke je od 46 do 1.500 bajtov podatkov. V repu pa je struktura za preverjanje nedotaknjenosti paketa.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.