e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

1. sloj OSI

Topologija

Vodilo

Zvezda

Obroč

Polna

Omrežna topologija

V tej učni vsebini boste spoznali:

Načrtovanje omrežne topologije

Topologija zvezde
Topologija zvezde

Dokument z besedilom PDF

Izraz topologija, bolj natančno omrežna topologija, se nanaša na ureditev ali fizično postavitev računalnikov, kablov in drugih omrežnih komponent ter njihovih povezav v omrežju. Topologija je standardni izraz, ki ga največ omrežnih strokovnjakov uporablja, ko govorijo o načrtovanju omrežj. Namesto izraza topologija se uporabljajo tudi fizična ureditev, razporeditev, oblika omrežja.

Razlikovati pa je potrebno med izrazoma logična in fizična topologija. Fizična se nanaša na fizično postavitev postaj in medija, logična pa na pot paketov po omrežju. Omrežna topologija vpliva na lastnosti omrežja.

Izbira ene izmed topologij vpliva na:

Z razvijanjem občutka, kako različne omrežne topologije delujejo, lahko najlažje razumemo zmožnosti različnih omrežij.

Preden lahko računalniki začnejo deliti vire ali drugače komunicirati, morajo biti povezani. Največ omrežij uporablja za povezavo kable. Vendar pa je omrežje več kot samo povezava računalnikov s kabli. Različne vrste kablov se kombinirajo z različnimi vrstami omrežnih kartic, z različnimi omrežnimi operacijskimi sistemi in še z drugimi komponentami. Za vsako kombinacijo potrebujemo različno rešitev.

V računalniških topologijah imamo dve možnosti povezave sistemov:

Dokument z besedilom PDF

V primeru, da si postaje delijo medij, si vse priklopljene postaje delijo isti komunikacijski kanal v omrežju. Paket, ki je namenjen točno določenemu sistemu, prejmejo tudi vsi ostali sistemi v omrežju. Po sprejemu paketa mora programska oprema računalnika razpoznati naslov in nato obdelati ali pa ignorirati. V primeru povezave iz točke v točko pa obstaja individualna povezava med sistemoma. Sprejemni sistem lahko sprejme in obdela paket, lahko pa ga posreduje dalje.

Za dobro delovanje poskrbi omrežna topologija. Na primer, določena topologija lahko odloča ne le o vrsti kablov, temveč tudi kako povezave potekajo po tleh, stropih in stenah. Topologija lahko tudi določi kako računalniki komunicirajo po omrežju. Drugačne topologije potrebujejo drugačne komunikacijske metode.

Vse omrežne oblike so sestavljene iz štirih osnovnih omrežnih topologij:

Topologija vodila je sestavljena iz naprav, povezanih na skupen kabel, ki si ga računalniki delijo. Povezava računalnikov iz ene same točke je omejena na topologijo zvezda. Povezava računalnikov s kablom tako, da se oblikuje zanka, se nanaša na postavitev topologije obroča. Polna topologija povezuje v omrežju vsak računalnik z vsemi ostalimi.

Te štiri osnovne topologije lahko kombiniramo v različnih bolj zapletenih sestavljenih topologijah.

Izbira topologije

Obstaja več činiteljev, ki vplivajo na odločitev o izbiri topologije, ki je najprimernejša za organizacijo. V tabeli so navedene nekatere značilnosti posameznih topologij.

Topologija   Prednosti   Slabosti
Vodilo
 • uporaba kablov je ekonomična,
 • medij je poceni in lahko je rokovati z njim,
 • sistem je enostavno postaviti,
 • omrežje je enostavno razširiti.
 • prenos se upočasni pri velikem prometu,
 • napake je težko odkriti,
 • prekinitev na enem mestu prenosnega medija povzroči izpad omrežja.
Obroč
 • sistem zagotavlja enakovreden dostop za vse postaje,
 • s povečanjem števila uporabnikov, se obremenitev ne poveča,
 • zagotavlja veliko zanesljivost prenosa.
 • napaka na enem računalniku ali kablu zaustavi celoten promet,
 • napake je težko odkriti,
 • razširitev omrežja je možna samo s prekinitvijo prometa.
Zvezda
 • enostavno je priključevanje novih postaj,
 • možen je centraliziran nadzor in upravljanje,
 • napaka na enem računalniku ali kablu ne vpliva na ostale.
 • če se poruši centralna točka, se poruši celotno omrežje,
 • potrebno je veliko kablov.
Polna
 • sistem deluje zanesljivo zaradi redundantnih povezav.
 • sistem je drag zaradi velikega števila kablov.

 

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Fizičnemu videzu omrežja pravimo fizična topologija. Obstajajoči štiri osnovne topologije: vodilo, zvezda, obroč in polna. Vsaka topologija ima svoje slabosti in prednosti. Danes se najbolj uporablja omrežna topologija zvezda, saj trenutno daje najboljše rezultate med zanesljivostjo glede na ceno.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.