e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Aplikacijska plast

Datoteke hosts

DNS

DHCP

FTP

TFTP

Telnet

E–posta

Splet

Iskalniki.

E–trgovina

Aplikacijski sloj

V tej učni vsebini boste spoznali:

Aplikacijski sloj

Elektronska pošta
Tipična komunikacijska aplikacija

Dokument z besedilom PDF

Sedmi ali vrhnji sloj OSI referenčnega modela, je aplikacijski sloj. Ti sloj neposredno podpira uporabniške aplikacije, kot je na primer programska oprema za prenos datotek, dostop do e–pošte, dostop do podatkovnih zbirk. Z drugimi besedami jo uporabljamo kot okno skozi katero aplikacijski procesi lahko uporabljajo omrežne usluge. Sporočilo poslano po omrežju vstopi v referenčni model OSI v tej točki in iztopi na aplikacijskem sloju na sprejemnem računalniku.

Na aplikacijskem sloju je mesto, kjer v komunikacijo vstopi uporabnik. Ta sloj prestavlja vmesnik med uporabnikom in računalniškim sistemom, ki je vključen v komunikacijo.

Protokoli aplikacijskih slojev so lahko programi sami po sebi, kot je na primer FTP (file transfer protocol), ali pa jih lahko uporabljajo drugi programi, na primer SMTP (simple mail transfer protocol), ki ga uporablja večina e–poštnih programov, za usmerjanje podatkov v omrežja. Nižji sloji podpirajo opravila, ki se dogajajo aplikacijskem sloju. Ta opravila vključujejo splošni dostop do omrežja, nadzor pretoka podatkov ter odkrivanje in odpravljanje napak.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Aplikacijski sloj predstavlja vmesnik med človekom in informacijskim sistemom. TCP/IP je primer protokolnega sklada, ki nudi mnogo storitev uporabnikom.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.