e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Enkapsulacija

OSI

OSI

TCP/IP

TCP/IP

Enkapsulacija podatkov

V tej učni vsebini boste spoznali:

Dokument z besedilom PDF

Povezava med protokoli, ki delujejo na različnih plasteh OSI modela povzroči, da različne plasti prevzamejo pakete od višjih plasti kot podatke in jim dodajo svojo glavo (in v enem primeru še rep). Na primer, ko aplikacija sproži zahtevo za omrežni vir, se prenašajo podatki od zgoraj navzdol skozi protokolni sklad. Sejna plat pošlje paket na transportni sloj. Ko paket doseže transportni sloj, mu protokol transportne plasti doda svojo glavo. Glava je sestavljena iz polj, ki vsebujejo informacije, ki so značilne za ta protokol. Originalni paket postane podatkovno polje v paketu protokola transportne plasti.

Enkapsulacija
Enkapsulacija (klikni)

animacija

Preden so podatki preneseni iz ene plasti na drugo, so najprej razgrajeni v paketke ali enote informacij, ki so prenesene kot celota iz enega računalnika na drugega v omrežju. Omrežje prenese paket iz ene programske plasti na drugo v enakem vrstnem redu kot so plasti. Na vsaki plasti se programsko dodajo informacije ali naslov, da se paket lahko uspešno prenese po omrežju.

Na sprejemni strani pa gre paket skozi plasti v obratnem vrstnem redu. Uslužnostni programi na vsaki plasti preberejo k paketu dodane informacije, jih odstranijo in pošljejo paket naprej do naslednje plasti. Ko paket končno prispe do aplikacijskega sloja, so dodane informacije odstranjene in tako je paket spet v svoji originalni obliki, ki je razumljiva sprejemniku.

Proces, s katerim protokoli dodajajo svojo glavo in rep, se imenuje podatkovna enkapsulacija (angl. data encapsulation). Proces je podoben tistemu pri pošiljanju pisma. Podatki se dajo v ovojnico, doda se ji naslove, znamko in se jih pošlje.

Z izjemo najnižje plasti v omrežnem modelu OSI noben sloj ne more poslati informacije neposredno na drug računalnik. Informacije morajo na računalniku, ki podatke pošilja, biti poslane po vsaki plasti navzdol dokler ne prispejo do fizične plasti. Nato se informacije pošljejo po prenosnem mediju do računalnika, ki informacije sprejema in nato potujejo po računalniških plasteh, dokler ne prispejo do sprejemne plasti.

V okolju odjemalec/strežnik je primer informacij, poslanih iz omrežnega sloja na računalniku A do omrežnega sloja na računalniku B, omrežni naslov z nekaj podatk, ki preverjajo napake v informacijah paketa.

Interakcija med istoležnimi sloji se dogaja preko vmesnih slojev. Vmesni sloj definira ponujene storitve najnižjih omrežnih slojev do zgornjih in naprej določa kakšen bo vstop do teh slojev. Vsak sloj na računalniku komunicira neposredno z enakoležnim slojem na drugem računalniku.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Paket višje plasti predstavlja podatkovno polje paketa nižjega sloja. V procesu komunikacije pri oddajanju vsak sloj doda svoje podatke v glavo paketa, pri sprejemanju pa istoležni sloj te podatke odstrani.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.