e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Modemske povezave

ISDN

DSL

CATV

ATM

X.25 in druga omrežja

Predstavtitveni sloj

Stiskanje

Kodne tabele

Stiskanje

V tej učni vsebini boste spoznali:

Dokument z besedilom PDF

V internetu žal v sam protokolni sklad ni vključeno stiskanje (kompresija) podatkov. Stiskanje podatkov je naloga predstavitvenega sloja. V Protokolnem skladu TCP/IP morajo te naloge opraviti storitve na aplikacijskem sloju. Poleg stiskanja imamo tudi pakiranje podatkov.

V računalniški in informacijski terminologiji je stiskanje podatkov proces kodiranja podatkov, pri katerem je rezultat manjše število bitov kot jih je imela izvorna informacija. Na primer, če kodiramo besedo Slovenija kot SI. V računalništvu obstaja več metod za stiskanje podatkov.

Pri stiskanju podatkov v komunikacijskih procesih je nujno, da na obeh straneh komunikacijskega kanala (oddajnik in sprejemnik) uporabljamo isto kodirno shemo. Stiskanje podatkov je pomembno, saj nam pomaga zmanjšati stroške. Na disku potrebujemo manj prostora (in zato manjši disk), pri prenosu podatkov potrebujemo manjšo pasovno širino.

S stiskanjem se zmanjša velikost datoteke. Imamo dve vrsti stiskanja brezizgubne in izgubne. Pri brezizgubni se lahko podatke po dekompresiji podatke obnovi v natančno take kot so bili pred kompresijo. Pri izgubni pa se nekateri podatki izgubijo in jih ni mogoče povrniti v prvotno stanje (tipični primer so stiskanje fotografij, na primer JPEG).

Prednost izgubnih metod stiskanja podatkov pred brezizgubnimi je v razmerju stiskanja. Pri izgubnih metodah so datoteke precej manjše. Izgubne metode so uporabne za stiskanje zvoka, slik in videa. Razmerje stiskanja (količnik med velikostjo nestisnjenih podatkov in stisnjenih podatkov) je pri zvočnih datotekah nekje pri 10:1, ne da bi bistveno opazili popačenje. Pri stiskanju video datotek je lahko to razmerje pri majhnem popačenju 300:1.

Eden izmed pomembnih podatkov je vernost (angl. fidelity) prenesenih podatkov. Resnično vernost zagotavljajo samo brezigubne metode stiskanja. Brezigubno stiskanje podatkov uporablja algoritme, ki omogočajo rekonstrukcijo podatkov v natančno tako obliko, kot so jih imeli pred stiskanjem. Brezigubno stiskanje uporablja mnogo aplikacij. Pogosta oblika so datoteke ZIP in v okolju Unix GZIP.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

V računalniški in informacijski terminologiji je stiskanje podatkov proces kodiranja podatkov, pri katerem je rezultat manjše število bitov kot jih je imela izvorna informacija. Pri brezigubni se lahko podatke po dekompresiji podatke obnovi v natančno take kot so bili pred kompresijo. Pri izgubni pa se nekateri podatki izgubijo in jih ni mogoče povrniti v prvotno stanje.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.