e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Mediji

Koaksialni

Parica

Optični kabli

Brezžična omrežja

Omrežna kartica

Gonilniki

Elektrosmog

Optični kabli

V tej učni vsebini boste spoznali:

Dokument z besedilom PDF

Optični kabli lahko prenašajo digitalne podatkovne signale v obliki pulzov oziroma svetlobe. To je relativno varen način pošiljanja podatkov, za razliko od bakrovega jedra, ki prenaša podatke v obliki električnih signalov in ne v obliki električnih impulzov. To pomeni, da se ob prenosu podatkov prek optičnega kabla, ne more prisluškovati prenosu.

Optični kabel je dober za zelo hiter prenos podatkov za velike količine podatkov, saj je neobčutljiv na elektro–magnetne motnje in praktično nima atenuacije signala. Prenos podatkov beležimo od nekje 100 Mb/s do demonstriranih 1 gigabitov na sekundo (Gb/s). Lahko prenašajo signal - svetlobni impulz nekaj km daleč.

Zgodovina

Leta 1860 je Alexander Graham Bell demonstriral odboj svetlobe od zrcal, ki je bil moduliran z zvokom. Kasneje so iznašli možnost za prenos slike po optičnem vlaknu. Posebno pozornost pri razvoju uporabne tehnologije je bilo potrebno posvetiti izdelavi dobre srajčke, da bi zmanjšala disperzijo. Drugi pomemben izum je bil laser, ki da vzporeden curek svetlobe ene same valovne dolžine.

Prva, zelo slaba, optična vlakna so izdelali leta 1970. V letu 1980 pa je pričela delovati optična povezava med mesti Boston, Mass in Richmond. Razvoj je šel nato bliskovito dalje. Leta 1988 je bil položen prvi optični kabel pod Atlantikom.

Zgradba optičnega vlakna

Deli optičnega vlakna
Deli optičnega vlakna

Vsa optična vlakna izkoriščajo za vodenje svetlobe prav pojav popolnega notranjega odboja, zato so konstruirana tako, da imajo valjasto obliko. Osrednji del optičnega vlakna je stržen ali jedro, ki je izdelan iz optično gostečega sredstva (večji lomni količnik). Stržen obdaja optično redkejši plašč z nižjim lomnim količnikom. Stržen in optični plašč sta najpogosteje izdelana iz zelo čistega stekla, možna pa je tudi kombinacija steklenega stržena in plastičnega (polimernega) plašča. Le pri plastičnih optičnih vlaknih so vsi elementi izdelani iz polimernih snovi. Površina optičnih vlaken mora biti zaščitena pred mehanskimi in drugimi vplivi okolja, zato jo prevlečemo s plastjo primarne zaščite, običajno iz polimernega ovoja.

Optični kabel in vlakna
Optični kabel in vlakna Avtor Sergey Kashkin  Brezplačno Prepovedana predelava in nadaljna uporaba

Ker vsako stekleno vlakno prenaša signal samo v eno smer, vsebuje kabel vsaj dve vlakni. Eno vlakno se uporablja za sprejem, drugo za oddajo. Ovoj okoli vsake plasti steklenih vlaken je kevlar, ki zagotavlja trdnost. Vlakna so povezana v svežnje, ki jih imenujemo optični kabli in jih uporabljamo za prenos svetlobnih signalov na velike razdalje.

Če natančno pogledamo eno samo optično vlakno vidimo sledeče dele:

Poznamo dve vrsti optičnih vlaken: enorodovna in večrodovna.

Mnogorodovno in enorodovno vlakno
Mnogorodovno in enorodovno vlakno

Mednarodni predpisi natančno določajo dimenzije stržena, plašča in zaščite optičnih vlaken, ki se uporabljajo v telekomunikacijah: premer zaščite mora biti 250 µm, zunanji premer vlakna pa 125 µm. Tolerance so zelo stroge, saj premer vlakna nikjer ne sme odstopati več kot 2 µm. Glede na debelino stržena in profil lomnega količnika v jedru razlikujemo več tipov optičnih vlaken.

Mnogorodovna optična vlakna

Vlakna s premerom stržena 50 ali 62,5 µm imenujemo večrodovna (angl. multi–mode) in v vsakem trenutku se po njih lahko razširja večje število žarkov. Zanje je značilna velika razlika med lomnim količnikom stržena in plašča, kar omogoča uporabo poceni svetlobnih izvorov in detektorjev, ki jih lahko proizvajajo tudi svetleče diode (LED). Ker prenašajo več svetlobnih signalov, je disperzija večja in se lahko signale prenaša na krajše razdalje (nekaj kilometrov). Zaradi večjega premera je takšna vlakna lažje spajati.

Enorodovna optična vlakna

Uporabi v telefonskih omrežjih so namenjena enorodovna vlakna (angl. single–mode), po katerih se razširja v vsakem trenutku le en žarek. Take okoliščine razširjanja svetlobe dosežemo pri strženu s premerom komaj 9 µm ter majhni razliki lomnih količnikov stržena in plašča. Ta vlakna odlikujeta zelo velika pasovna širina in majhno slabljenje, zato so namenjena prenosu velike gostote podatkov na daljše razdalje (nekaj sto kilometrov). Ker prenašajo en sam svetlobni signal, je disperzija manjša. Zaradi manjšega premera, je takšna vlakna težje spajati.

Kako optični kabel prenaša svetlobo?

Notranji odboj v optičnem vlaknu
Notranji odboj v optičnem vlaknu

animacija

Zamislimo si, da želimo posvetiti po dolgem, ravnem tunelu. S svetilko samo posvetimo naravnost, saj ni problema, ker svetloba potuje naravnost. Kaj pa če tunel ni raven? Potem lahko namestimo ogledala, da bo svetloba nadaljevala pot po tunelu. Kaj pa, če je tunel zelo ukrivljen? Potem je najbolje, da damo vanj veliko ogledal in svetloba se bo odbijala iz ene strani na drugo in tako nadaljevala svojo pot. Natanko to se dogaja v optičnem kablu.

Svetloba v optičnem kablu potuje po jedru. Ker ovoj ne absorbira nobene svetlobe iz jedra, lahko svetloba prepotuje dolgo razdaljo. Vseeno se svetlobni signali oslabijo, ko potujejo po kablu zaradi ogledala. To pa je odvisno od kvalitete stekla in valovne dolžine svetlobe. Npr. 850 nm = 60 do 75 %/km; 1.3000 nm = 50 do 60 %/km. Nekateri profesionalni optični kabli izgubijo veliko manj svetlobe – manj kot 10 %/km z valovno dolžino 1.550 nm.

Relejni sistem optičnih vlaken

Optični kabel in vlakna
Konektorji optičnih kablov, Avtor rbouwman  Brezplačno Prepovedana predelava in nadaljna uporaba

Da bi razumeli kako se optična vlakna uporabljajo pri komunikaciji, si poglejmo primer iz dokumentarnega filma o drugi svetovni vojni, kjer morata dve bojni ladji med sabo komunicirati, hkrati pa ohranjati radijski molk. Ena ladja se približa drugi. Kapitan ene ladje pošlje sporočilo mornarju na palubi. Mornar sporočilo prevede v Morsejevo kodo (pike in črtice) in uporabi signalno luč, da pošlje sporočilo drugi ladji. Mornar na palubi druge ladje vidi sporočilo, ga prevede in pošlje kapitanu.

Sedaj si moramo predstavljati, da sta ladji več tisoč kilometrov narazen, imamo pa optična vlakna med ladjami. Relejen sistem optičnih vlaken je sestavljen iz oddajnika, optičnega vlakna, optičnega obnavljalnika in optičnega sprejemnika.

Oddajnik
Oddajnik pošlje signal v vlakno. Naloga oddajnika je oddati signal naravnost v vlakno. Signal ima samo dve vrednosti. Oddajnik mora biti čim bližje vlaknu. Običajno se uporabljajo svetleče diode (LED). Valovne dolžine signalov so 850 nm, 1300 nm in 1550 nm.
Optični obnavljalnik
Zaradi slabljenja signala, posebno še na daljših razdaljah, je potrebno signal obnoviti. Optični obnavljalnik zazna svetlobo, ki prihaja v popačenih impulzih in nato da na izhod pravokoten signal.
Optični sprejemnik
Optični sprejemnik je običajno foto dioda ali foto tranzistor. Signali se spremenijo v električno obliko, ki je namenjena nadaljnji obdelavi v računalnikih, stikalih, preklopnikih, televizorjih, telefonih in drugih napravah.

Kdaj uporabiti optične kable?

Obstaja več razlogov za uporabo optičnih kablov.

Manj prostora
Kot las tanko optično vlakno lahko prenaša enako količino podatkov kot več sto telefonskih kablov.
Manjša poraba energije
Imajo zelo majhno energijsko izgubo pri prenosu svetlobe, kar je posledica velike čistoče kremenčevega stekla in zato minimalne absorpcije.
Nižja cena
Optični kabel je cenejši od bakrenega. Ceno sistema dviguje druga oprema in cena namestitve. Pri daljših razdaljah pride nižja cena kabla do veljave.
Višja nosilna frekvenca
Pri klasičnih kablih pomeni višja nosilna frekvenca, ki omogoča večjo gostoto sporočil, tudi večje izgube v mediju in hitrejše pojemanje signala.
Manjše slabljenje signalov
Slabljenje svetlobnega signala je neodvisno od gostote prenesenih podatkov.
Svetlobni signali
Steklo je izolator in kabli z optičnimi vlakni brez dodanih kovinskih elementov ne prevajajo električnega toka, zato po njih ne morejo teči tokovi zaradi potencialnih razlik. Prav tako v vodnikih ni indukcije zaradi elektromagnetnega sevanja ali zaradi udara strele.
Digitalni signali
Optična vlakna so idealna za prenos digitalnih signalov med digitalnimi sistemi.
Negorljivost
Ker ni električne napetosti, ni nevarnosti, ki jo lahko povzroči električni signal, npr. iskra v eksplozivnem plinu.
Prilagodljivost
Obstajajo naprave, ki uporabljajo svetlobne signale. Za prenos videosignala, ni potrebna pretvorba signala v drugo obliko.
Varnost
Optična vlakna so varna pred prisluškovanjem, kajti nemogoče se je priključiti na optično vlakno, ne da bi povzročili opazno spremembo jakosti signala.
Trajnost
Ker v njih ni kovinskih elementov, ne korodirajo.

Uporaba optičnih kablov ima tudi nekaj pomanjkljivosti.

Višja cena
V obstoječih omrežjih računalniki in druga omrežna oprema nimajo posebnih vhodov za optične kable. Potrebujejo medijske pretvornike, ki zelo podražijo opremo.
Previdno delo
Steklo in silikon v človeškem telesu ne povzročata zavrnitve. Optično vlakno lahko ob nepazljivem delu pride v krni obtok in v srce.
Svetlobni signali
Človek laserske svetlobe ne vidi. Laserska svetloba lahko trajno uniči vid.
Namestitev
Stroški spajanja optičnih vlaken so višji od namestitve bakrenih.
Varnost
Če uporabljamo električne obnavljalnike namesto optičnih, je mogoče na teh mestih signalom prisluškovati.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Optični kabli zmorejo najhitreje prenašati podatke. Zagotavljajo največjo varnost. Četudi so kabli sami poceni, je njihova namestitev najdražja. Težavna je namestitev in ni standardiziranih priključkov na omrežnih vmesnikih.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.