e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Aplikacijska plast

Datoteke hosts

DNS

DHCP

FTP

TFTP

Telnet

E–posta

Splet

Iskalniki.

E–trgovina

Trivial FTP

V tej učni vsebini boste spoznali:

Dokument z besedilom PDF

Alternativa FTP je TFTP (Trivial File Transfer Protocol). To je preprost protokol za prenos in se največ uporablja za zagon delovnih postaj brez diskov preko omrežja. Ti računalniki imajo majhen zagonski program shranjen v ROM, ki ga pošljejo strežniku. Prav tako ga uporablja tudi druga omrežna oprema (mostovi in usmerjevalniki). FTP je izredno robusten in zahteven program in zelo velik. TFTP je majhen protokol in tudi program za njegovo upravljanje je majhen.

Pomembna razlika med FTP in TFTP je, da TFTP ne zagotavlja zanesljivih uslug. Podatki se prenašajo s protokol na transportnem sloju UDP (in ne TCP). Datagram je lahko velik do 512 bajtov. Protokol je zelo enostaven. Prvi paket, ki pošlje odjemalec strežniku, je nadzorni paket, ki določa ime datoteke in postopek, ki bo potekal na oddaljeni postaji (branje ali pisanje). Nato bo poslana množica paketov velikosti 512 bajtov. Začetni paket ima zastavico 1, naslednji paketi pa vrednost zastavice inkrementirajo. Sprejemni računalnik bo po teh številkah lahko sklepal o prispelih paketih. V primeru, da paket vsebuje manj kot 512 bajtov, je to znak, da je prenos končan.

Za prenos podatkov je odgovoren protokol TFTP in aplikacija, ki ga uporablja, ne pa protokol transportnega sloja, ki je UDP. UDP je nezanesljiv protokol, ki uporablja nepovezovalni način prenosa paketov. TFTP zasleduje kaj se dogaja s podatki, ki se prenašajo.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

TFTP je protokol za prenos datotek. Ne zagotavlja zanesljivih uslug. Uporablja se takrat, ko odjemalcu ni potrebno ali ne more potrjevati dostave podatkov.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.