e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Omrežni sloj

Omrežni sloj

Usmerjevalnik

Internetni sloj

IP naslavljanje

ARP

ICMP

Podomrežja

RIP

SLIP in PPP

VPN

Podomreževanje

V tej učni vsebini boste spoznali:

Podomreževanje
Podomreževanje

Dokument z besedilom PDF

Vsi gostitelji (angl. host) v omrežju morajo imeti isto omrežno identifikacijo (številko). Ta lastnost omrežja povzroča težave, ko omrežja rastejo. Na primer: Šola ima omrežje razreda C in ima 200 gostiteljev in želi dodati 100 gostiteljev. Možni rešitve glede na do sedaj osvojeno znanje sta dve.

Doda še eno omrežje razreda C in ima tako dve omrežji, ki lahko skupaj imata do 508 gostiteljev. Za povezavo med omrežjema pa potrebuje usmerjevalnik. Omrežje razširi na razred B, ki pa dovoljuje 65.534 gostiteljev. Izkoriščenost števila gostiteljev je majhna.

Obstaja pa še več rešitev. Ena izmed njih je deljenje na podomrežja. Deljenje omrežja na podomrežja zahteva, da vsak segment uporablja različni omrežni ID ali podomrežni ID. Kot je prikazano v naslednjem primeru, je edinstveno podomrežni ID ustvarjen za vsak segment z delitvijo bitov v gostiteljevem ID v dva dela. En del je uporabljen za identificiranje segmenta kot edinstvenega omrežja, drugi del pa identificira gostitelje.

Za podomreževanje obstaja več razlogov. Organizacije podomrežujejo, da lahko naredijo eno logično omrežje z uporabo več fizičnih segmentov. S tem lahko:

IP maska

animacija

Z razširjanjem interneta po svetu, se je povečala potreba po naslovih IP. Internet se je razširil tudi v države, ki so bile prej računalniško skoraj nepismene. IP4 naslovi so danes praktično razdeljeni. Ker je internet pod ameriškim nadzorom, ima tako univerza v Standfordu več naslovov IP kot celotna Kitajska. Ena izmed rešitev, ki povečuje število razpoložljivih naslovov IP je uporaba omrežne maske. Uporaba omrežne maske je danes v komunikaciji TCP/IP obvezna.

Le malo omrežj na svetu je razreda A, vendar je temu razredu namenjenega polovico naslovnega prostora. Z uporabo (pod)omrežne maske razdelitev omrežj v naslovne razrede ni več potrebna.

Uporaba podomrežjevanja

Pred razdelitvijo na podomrežja, je potrebno razmisliti, kaj se bo v omrežju dogajalo v prihodnje:

Določiti je potrebno:

Biti podomrežne maske

animacija

Število bitov v podomrežni maski določa največje možno število postaj v določenem podomrežju. Pri tem je potrebno misliti tudi na prihodnji razvoj omrežja. Več bitov se uporabi za omrežni del, na več podomrežj je mogoče razdeliti omrežje, toda manj postaj je lahko v podomrežju (Koliko postaj bo čez tri leta v podomrežju?).

V naslednjih primerih za razred B je vidna povezava med številom bitov za podomreževanje in številom postaj:

3 biti = 6 podomrežj = 8190 postaj na omrežje

8 bitov = 254 podomrežj = 254 postaj na podomrežje

Če se uporabi več bitov, je mogoče v prihodnje povečati število podomrežj, toda omejeno je število postaj v podomrežju. Če se uporabi manj bitov, to dovoljuje povečanje števila postaj v podomrežju, toda omejeno je število podomrežj.

Določanje podomrežne maske

Podomreževanje razreda B
Podomreževanje razreda B s tremi biti

Določanje podomrežne maske je postopek v treh korakih:

  1. Določimo, na koliko podomrežj bo razdeljeno omrežje. Pretvorimo to število v dvojiško obliko.
  2. Preštejmo število bitov. Na primer, če potrebujemo šest podomrežj, je dvojiška vrednost 110. Za zapis števila 6 v dvojiškem sestavu potrebujemo 3 bite.
  3. Zahtevano število bitov pretvorimo v desetiško obliko. Za 3 bite zapišemo 3 enice in dodamo potrebno število ničel do okteta (v tem primeru 5) . Desetipka vrednost za dvojiško 11100000 je 224. Podomrežna maska je tako 255.255.224.0 (za razred B). ,

Tabele za pretvorbo

Naslednja tabela določa delitev na podomrežja z uporabo prvega okteta v omrežju razreda A.

Število podomrežj Potrebno število bitov Podomrežna maska Število sistemov v podomrežju
0 1 neveljavno neveljavno
2 2 255.192.0.0 4.194.302
6 3 255.224.0.0 2.097.150
14 4 255.240.0.0 1.048.574
30 5 255.248.0.0 524.286
62 6 255.252.0.0 262.142
126 7 255.254.0.0 131.070
254 8 255.255.0.0 65.534

Naslednja tabela določa delitev na podomrežja z uporabo prvega okteta v omrežju razreda B.

Število podomrežj Potrebno število bitov Podomrežna maska Število sistemov v podomrežju
0 1 neveljavno neveljavno
2 2 255.255.192.0 16.382
6 3 255.255.224.0 8.190
14 4 255.255.240.0 4.094
30 5 255.255.248.0 2.046
62 6 255.255.252.0 1.022
126 7 255.255.254.0 510
254 8 255.255.255.0 254

Naslednja tabela določa delitev na podomrežja v omrežju razreda C.

Število podomrežj Potrebno število bitov Podomrežna maska Število sistemov v podomrežju
neveljavno 1 neveljavno neveljavno
1-2 2 255.255.255.192 62
3-6 3 255.255.255.224 30
7-14 4 255.255.255.240 14
15-30 5 255.255.255.248 6
31-62 6 255.255.255.252 2
neveljavno 7 neveljavno neveljavno
neveljavno 8 neveljavno neveljavno

Podomreževanje lahko naredimo tudi z več kot enim oktetom. Takšno podomreževanje daje več možnosti naslavljanja.

Primer

Ker so računalniki priključeni na intranet, ki je skrit zunanjemu omrežju z NAT, se lahko uporabi privatno omrežje. Uporabi se lahko razred A omrežni ID 10.0.0.0 in verjetno se bo lahko omrežje širilo brez omejitev. S podomreževanjem lahko razdelimo omrežje na tisoč podomrežj.

Omrežni ID  Podomrežna maska  Podomrežna maska (dvojiško)
10.0.0.0 1111111111 11111111 1111100000000000 255.255.248.0

Uporaba 13 bitov za podomrežni ID v naslovnem razredu A omogoča 8.190 omrežj in 2.046 gostiteljev v vsakem omrežju. Verjetno obstaja precej možnosti za prilagoditve omrežj v prihodnosti.

Določanje gostiteljevega ID za podomrežje

Dvojiška vrednost Desetipka vrednost Začetna vrednost Končna vrednost
00000000 0 neveljavno neveljavno
00100000 32 x.y.32.1 x.y.63.254
01000000 64 x.y.64.1 x.y.95.254
01100000 96 x.y.96.1 x.y.127.254
10000000 128 x.y.128.1 x.y.159.254
10100000 160 x.y.160.1 x.y.191.254
11000000 192 x.y.192.1 x.y.223.254
11100000 224 neveljavno neveljavno

Določanje števila postaj v podomrežju:

  1. Izračunajmo število razpoložljivih bitov gostiteljevega ID. Na primer, če omogoča razred B 16 bitov za omrežni del in se uporabi 3 bite za podomrežni ID, ostane 14 bitov za gostiteljev ID.
  2. Pretvorimo dvojiško vrednost gostiteljevega ID v desetiško vrednost. Na primer, 11111111111111 v dvojiškem je v desetiški obliki 16.383.
  3. Ker je najvišji naslov rezerviran za razpršeno oddajanje, odštejmo ena.

Število postaj lahko izračunate tudi tako: 2število bitov gostiteljevega ID - 2

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Omrežna maska se uporablja v omrežjih TCP/IP, da razdeli omrežni in gostiteljski del naslova IP. Omogoča uporabo omrežj, so ki po velikosti manjša od privzetih vrednosti v razredih. S tem se zmanjša potreba po naslovih IP in se zmanjša razpršeno pošiljanje paketov.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.