e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Omrežni sloj

Omrežni sloj

Usmerjevalnik

Internetni sloj

IP naslavljanje

ARP

ICMP

Podomrežja

RIP

SLIP in PPP

VPN

internet Control Message Protocol

V tej učni vsebini boste spoznali:

Dokument z besedilom PDF

Internet control message protocol (ICMP) je eden izmed osnovnih protokolov v protokolnem skladu TCP/IP. Uporabljajo ga omrežni računalniki za pošiljanje sporočil o napakah, na primer storitev ni dosegljiva ali računalnik ni dosegljiv.

ICMP se razlikuje od TCP in UDP v tem, da običajno ni na voljo aplikacijskemu sloju. Edina izjema je pripomoček ping, ki tvori sporočila ICMP za ugotavljanje dosegljivosti nekega gostitelja in časa dostopa do gostitelja.

Tehnične značilnosti

Internet control message protocol (ICMP) je del protokolnega sklada TCP/IP in je določen z RFC 792. ICMP sporočila so tipičen odgovor na napake v datagramih IP ali kot diagnostično orodje za usmerjevalne namene. Različica ICMP v internet Protocol, različica 4, se imenuje ICMPv4. IPv6 sodeluje z ekvivalentnim protokolom.

animacija

ICMP sporočila so narejena na internetni plasti. IP enkapsulira sporočila ICMP in jim doda glavo in jih pošlje glede na zahtevan cilj. Na primer, vsaka naprava (kot so tudi usmerjevalniki), ki posreduje IP datagrame, dekrementira polje TTL (angl. time to live) v glavi protokola IP za ena. Če TTL doseže vrednost nič, določena naprava pošlje sporočilo ICMP izvornemu sistemu, da je TTL potekel. Mnogo omrežnih orodij uporablja protokol ICMP, eno izmed teh je ukazno orodje tracert (več o tem v pripomočkih).

Paketi s sporočili ICMP so enkapsulirani neposredno v en sam datagram IP, kar pomeni, da dostava sporočil ni zagotovljena.

internet Group Management Protocol

Internet Group Management Protocol (IGMP) je uporabljen v komunikaciji med gostitelji IP in njihovimi agenti, ki so odgovorni za naslavljanje več računalnikom. Zagotavlja oblikovanje začasne skupine naslovov, dodajanje in brisanje članov iz skupine.

Pošiljanje datagramov IP več gostiteljem (angl. multicast) je določen kot prenos IP datagramov k skupini gostiteljev, ki predstavlja množico z nič ali več gostitelji, ki so identificirani z enim samim naslovom IP. Vsak datagram IP za več gostiteljev je dostavljen vsem članom skupine z zanesljivostjo, ki velja za običajne datagrame IP. Posamezen datagram ne zagotavlja dostave vsem članom v skupini ali pa samo posameznim članom skupine. Članstvo v skupini je dinamično. Člani se lahko kadarkoli vključijo v skupino. Posamezniki gostitelji se lahko vključijo tudi v več skupin za pošiljanje datagramov IP več gostiteljem. Skupine so lahko stalne ali začasne.

Stalna skupina ima dobro znan naslov IP. Stalen je naslov IP, ne pa članstvo v skupini. V skupini je lahko poljubno število članov, vendar najmanj eden.

Začasni skupini je naslov IP dodeljen dinamično, ko je skupina ustvarjena. Ko je število članov v skupini nič, je skupina razpuščena. Tvorba začasne skupine je naloga agentov za oddajanje več gostiteljem, ki so nameščeni v usmerjevalnikih. Vsaj en agent za oddajanje več gostiteljem mora neposredno dostopati do vseh naslovov IP, ki podpirajo oddajanje več gostiteljem v nekem omrežju. Agenti so odgovorni za dostavo IP paketov več gostiteljem in za njihovo izmenjavo med omrežji.

Ko se pošlje datagram IP za več gostiteljev, jo izvorni gostitelj pošlje v lokalno omrežje z naslovi za oddajanje skupini. Če ima skupina člane tudi v drugem omrežju, se posredujejo paketi tudi agentom v druga omrežja preko usmerjevalnikov. Končno agenti za oddajanje več gostiteljem v lokalnih omrežjih članom svojih skupin posredujejo datagrame.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

ICMP javlja napake in pošilja kontrolna sporočila. Sporočila se raznašajo znotraj protokola IP.

IGMP informira usmerjevalnike, da je gostitelj v posebni skupini za pošiljanje paketa več gostiteljem. Tudi ta sporočila se raznašajo znotraj protokola IP.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.