e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

2. sloj OSI

Paketi

Zgradba paketov

Projekt 802

Pristopne metode

CSMA/CD

Žetonske metode

Žetonske pristopne metode

V tej učni vsebini boste spoznali:

Žetonska pristopna metoda
Žetonska pristopna metoda v obroču

Dokument z besedilom PDF

Pri pristopni metodi, znani kot obroč z žetonom (angl. token–passing), so posebni tipi paketov, imenovani žeton (angl. token), ki krožijo po kabelskem obroču od računalnika do računalnika. Ko mora katerikoli računalnik v obroču poslati podatke v omrežje, mora počakati na prosti žeton. Ko računalnik zazna prost žeton v omrežju, lahko prevzame računalnik nadzor nad njim, če ima podatke, ki jih želi poslati. Računalnik lahko doda podatke v žeton, ki se nato prenašajo po omrežju.

animacija

Računalnik doda v paket svoj naslov in naslov računalnika, ki mu pošilja podatke. Slika prikazuje, kako računalnik pošilja podatke računalniku z naslovom 4000080865402. Paket gre od računalnika do računalnika. Vsak računalnik v omrežju prejme paket in preveri ciljni naslov. V primeru, da se ta naslov ujema z njegovim, prekopira paket. Paket nato posreduje naslednjemu računalniku, četudi je paket že prišel do ciljnega računalnika. Paket potuje nato do računalnika, ki je paket poslal. Oddajni računalnik odstrani podatkovni paket in pošlje v omrežje žeton, ki dovoljuje pošiljanje podatkov drugim računalnikom.

Dokler je žeton v lasti nekega računalnika, ostali računalniki ne morejo prenašati podatkov. Ker je lahko samo en računalnik naenkrat lastnik žetona, ni nobenega prepira in trkov. Prav tako ni zakasnitev računalnikov, da ponovno pošljejo žetone, kot je to na vodilu.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Podatke lahko pošilja le računalnik, ki ima v lasti žeton. Zaradi tega ne more priti do trkov. Žetonska pristopna metoda se uporablja večinoma v topologiji obroč. Omrežji, ki uporabljata žetonsko metodo, sta token ring in FDDI.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.