e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

2. sloj OSI

Paketi

Zgradba paketov

Projekt 802

Pristopne metode

CSMA/CD

Žetonske metode

CSMA/CD

V tej učni vsebini boste spoznali:

Dokument z besedilom PDF

Pri uporabi metode, znane kot Carrier–Sense Multiple Access Colision Detecded (CSMA/CD), vsak računalnik v omrežju, tako odjemalec kot tudi strežnik, nadzoruje omrežni promet v prenosnem mediju. Slika prikazuje čas, kdaj računalnik lahko in kdaj ne more oddajati podatkov.

Metoda CSMA/CD
Metoda CSMA/CD

Ko računalnik zazna, da je medij prost in da po njem ni prometa, lahko prične pošiljati podatke. Ko računalnik enkrat odda podatke v omrežni medij, ne more noben drug računalnik prenašati podatkov, dokler originalni podatki ne dosežejo cilja in je medij ponovno prost. Pomnimo, če dva ali več računalnikov pošlje podatke ob natančno istem času, bo prišlo do trka med podatki. Če se to zgodi, oba vpletena računalnika prenehata oddajati in po nekem naključnem času poskusita prenos ponoviti. Vsak računalnik ima različno zakasnitev, s tem pa se zmanjša možnost, da bi računalniki ponovno pričeli oddajati istočasno.

animacija

Sedaj je jasno, zakaj se ta metoda imenuje poslušanje prenosa – dostop za več – zaznavanje trkov. Računalniki poslučajo ali zaznavajo prenos po liniji (Carrier-Sense). Mnogi računalniki v omrežju želijo oddajati podatke in vsi imajo enakovreden dostop do medija (Multiple Access); to sme uspeti le enemu, v nasprotnem primeru pride do trkov. Če računalnik zazna trk, počaka določen čas, dokler ne začne ponovno prenašati (Colision Detecded).

animacija

Zaradi trkov v omrežju je omrežje z metodo CSMA/CD omejeno po dolžini. Zaradi atenuacije prenosnega signala, ki potuje dlje od njegovega izvora, mehanizem za zaznavo trkov ni učinkovit na razdaljah nad 2500 metrov. Posamezni odseki ne morejo zaznati signalov preko te razdalje in zato je mogoče, da se sploh ne zavedajo, da računalnik na koncu velikega omrežja prenaša podatke. Če ob istem času prenaša podatke več računalnikov v omrežju, nastanejo trki paketov in podatki so uničeni.

Pazljivost pri CSMA/CD

Več kot je računalnikov na omrežju, večji je promet v omrežju. S povečanjem prometa se poveča tudi število trkov, večkrat pa je potrebno ponovno poslati pakete. CSMA/CD lahko postane počasna dostopna metoda.

Trk na vodilu
Trk na vodilu

animacija

Po vsakem trku oba računalnika poskusita ponovno oddajati svoje podatke. Če je omrežje zelo zasedeno, obstaja večja možnost, da se poskus pri obeh računalnikih izkaže kot še en trk s paketi drugih računalnikov v omrežju. Če se to zgodi, vsi štirje računalniki (dva prvotna računalnika in dva, ki sta oddajala pakete, ki so nato trčili v ponovno poslane podatke prvotnih računalnikov) poskusijo podatke še enkrat oddajati. Ta množitev ponovnih prenosov lahko upočasni omrežje in ga pripelje skoraj do zastoja.

Pojav trka je odvisen od števila uporabnikov v omrežju in od vrste omrežnih storitev. Aplikacije za delo s zbirkami podatkov povzročajo v omrežju več prometa kot urejevalniki besedil. Glede na fizične komponente, kable in omrežno strojno opremo, lahko uporaba omrežja CSMA/CD z veliko odjemalci mnogih podatkovnih zbirk zelo zmanjša učinkovitost omrežnega komuniciranja.

Carrier–Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA)

Pristopna metoda CSMA/CA je manj popularna pristopna metoda, četudi bi pričakovali, da bo izogibanje trkom bolje kot njihovo odpravljanje. V CSMA/CA da vsak računalnik znak za svojo zahtevo po prenosu, preden se oddajanje sploh prične. V tem načinu računalniki začutijo, kdaj se lahko pojavi trk in ne pričnejo prenosa podatkov. Na žalost pa oddajanje signalov, ki naznanjajo pričetek prenosa podatkov, povečuje promet v mediju in zmanjša zmogljivosti omrežja.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

CSMA/CD je znana kot tekmovalna metoda, ker računalniki na omrežju tekmujejo za priložnost pošiljanja podatkov. To pa bi se lahko zdelo zelo nadležno, toda v praksi se izkaže CSMA/CD kot zelo hitra dostopna metoda in uporabniki se niti ne zavedajo, da uporabljajo tekmovalno pristopno metodo.

Pristopna metoda CSMA/CD se danes največ uporablja. Najbolj znano omrežje, ki to metodo uporablja, je ethernet. Metoda, ki odpravlja trke (CSMA/CA), se je v praksi izkazala kot manj učinkovita.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.