e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

2. sloj OSI

Paketi

Zgradba paketov

Projekt 802

Pristopne metode

CSMA/CD

Žetonske metode

Paketi

V tej učni vsebini boste spoznali:

Funkcija paketon v omrežni komunikaciji

Monopolizacija omrežja
Monopolizacija omrežja

Dokument z besedilom PDF

Podatki so običajno v računalnikih v obliki precej velikih datotek. Omrežja ne morejo delovati učinkovito, če računalniki pošljejo veliko količino podatkov v omrežje v nekem trenutku. Kot vidite na sliki, računalnik pošilja velike količine podatkov. Posledica tega je, da morajo ostali računalniki v omrežju čakati, dokler podatki tega računalnika niso preneseni. Ostalim uporabnikom je v tem času preprečena uporaba omrežja. Temu ne moremo reče deljenje, temveč monopolizacija omrežja.

Vzroka, zakaj pošiljanje velikih količin podatkov v omrežje v istem trenutku upočasni omrežje, sta:

Ti pojavi so minimizirani, če se velike količine podatkov razdeli v manjše enote, imenovane paketi, ki omogočajo boljše upravljanje in morebitno ponovno prenašanje. Na ta način je samo majhna količina podatkov prizadeta in zato mora biti le mala količina podatkov ponovno prenesena, kar povzroči relativno enostavno odkrivanje napak.

Sporočila se razdelijo na pakete
Sporočila se razdelijo na pakete

animacija

Da lahko več uporabnikov prenaša podatke po omrežju hitro in enostavno, morajo biti podatki razbiti na majhne dele, ki jih je mogoče nadzorovati. Tako si uporabniki lahko delijo dostop do omrežja. Te dele imenujemo paketi ali okvirji. Četudi sta besedi paket in okvir pogosto uporabljeni kot sopomenki, je strogo tehnično gledano med njima določene razlike. Izraz paket pomeni enoto, ki se v celoti prenese iz enega v drug računalnik v omrežju.

Naprava je splopen termin za računalniški podsistem. Tiskalniki, serijska vrata in gonilniki diskov so pogosto takšne naprave. Kot podsistem pogosto zahtevajo svoj nadzorni program, imenovan gonilnik za naprave (angl. device driver). Paketi so glavne enote omrežne komunikacije. Slika prikazuje podatke, ki so bili razdeljeni v pakete. Z deljenjem podatkov v pakete je individualen prenos hitrejši, tako da ima vsak računalnik v omrežju več možnosti za prenos in sprejem podatkov. Pri sprejemnem računalniku, se paketi ponovno uredijo v vrstnem redu originalnega podatka.

Ko omrežni operacijski sistem začne s pošiljanjem podatkov, jih razbije na pakete in pri tem jim doda posebne kontrolne informacije k vsakem okvirju. To omogoča:

Primer: paketi pri tiskanju

animacija

Naslednji primer prikazuje, korak za korakom, kako se paketi uporabljajo v omrežnih komunikacijah. Veliko tiskalno delo mora biti poslano od računalnika do tiskalniškega strežnika.

To je bil tipičen primer omrežne komunikacije.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Protokoli določajo pravila za prenos podatkov po omrežjih. Določajo sestavo paketov. Paket je osnovna enota za prenos podatkov po omrežju. Razdelitev sporočil na pakete ustrezne velikosti poveča učinkovitost komunikacije.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.