e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

2. sloj OSI

Paketi

Zgradba paketov

Projekt 802

Pristopne metode

CSMA/CD

Žetonske metode

Struktura paketa

V tej učni vsebini boste spoznali:

Enostaven podatkovni okvir
Enostaven podatkovni okvir

Dokument z besedilom PDF

Paketi lahko vsebujejo različne podatke:

Vsak paket ima na splošno določene komponente. Te vsebujejo naslednje informacije:

Paket je razdeljen na glavo, podatke in rep.

Glava

Glava vsebuje:

Podatki

Ta del paketa je različne velikosti, odvisno od vrste omrežja. Velikost podatka je v večini omrežij od 512 bitov (0,5 Kb) do 4 Kb.

Ker je večina originalnih podatkov večjih od 4 Kb, morajo biti le–ti razbiti v dele, ki so dovolj majhni, da jih lahko damo v pakete. Da se zaključi prenos, je za veliko datoteko potrebno veliko paketov.

Rep

Natančna sestava repa je odvisna od komunikacijskih metod ali protokola. Rep običajno vsebuje komponento, ki pregleduje napake (angl. cyclical redundancy check, CRC). CRC je število, ki ga dobimo z matematičnimi izračuni iz izvornega paketa. Ko paket prispe na cilj, so izračuni izvedeni ponovno. Če so rezultati obeh izračunov enaki, to pomeni, da so podatki z veliko verjetnostjo prispeli nepoškodovani. Če pa se rezultati razlikujejo med seboj, to pomeni, da so bili podatki spremenjeni med procesom. V tem primeru CRC sporoči, naj se podatki zavržejo (in prenesejo ponovno).

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Paket poleg podatkov doda še razne informacije v glavo in rep. V glavi so predvsem naslovi, časovni podatki za sinhronizacijo in podatki o vsebini paketa. V repu so predvsem kode za odkrivanje napak pri prenosu. Natančno sestavo paketov določajo protokoli.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.