e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Omrežja

Omrežja

Deli omrežij

Vsak z vsakim

Strežniška

Primerjava

Po velikosti

Prenos

Multipleksiranje

Zakaj uporabiti računalniško omrežje?

Zaradi velike učinkovitosti in procesorske moči današnjih osebnih računalnikov se bo morda kdo vprašali, zakaj so omrežja sploh potrebna. Od najzgodnejših omrežj do današnjih izjemno močnih osebnih računalnikov je odgovor ostal enak: omrežja zvišujejo učinkovitost in zmanjšujejo stroške. Računalniška omrežja dosegajo te prednosti v treh osnovnih točkah:

Bolj določeno, računalniki, ki so del omrežja, lahko izmenjujejo:

In še več možnosti obstaja. Zmožnosti omrežji se enakomerno razširjajo kot nove možnosti za izmenjavo in komunikacijo preko navadnih računalnikov

Izmenjava informacij (ali podatkov)

Skupno delo z Microsoft Outlook
Seja z Microsoft Outlook

Zmožnost hitre in poceni izmenjave informacij je dokazano ena od najbolj priljubljenih omrežnih storitev. Dokazano je bilo, da je elektronska pošta ena izmed najbolj pomembnih razlogov, da ljudje uporabljajo internet. Veliko podjetij je investiralo v omrežja, ki se uporabljajo za elekonsko komunikacijo (elektronsak sporočila, skupinsko delo), ki temelji na omrežjih.

S tem ko spravimo informacije v obliko za izmenjavo, lahko omrežja znižajo potrebo po "papirni" komunikaciji, zvišajo učinkovitost, in naredijo katerokoli informacije ali podatke dosegljive skoraj istočasno vsem, ki jih potrebujejo. Menedžerji uporabljajo informacijko komunikacijsko tehnologijo, da hitro in učinkovito komunicirajo z velikim številom ljudi in da organizirajo in planirajo srečanja z ljudmi. Danes je to precej bolj enostavno, kot je bilo nekoč.

Delitev programske in strojne opreme

Tiskalnik na samostojnem računalniku
Tiskalnik v samostojnem okolju

Praktična vaja

Pred izumom računalniških omrežij so uporabniki računalnikov morali imeti lastne tiskalnike, risalnike in druge periferne naprave. Edini način, kako so si uporabniki lahko delili tiskalnik, je bil, da so izmenjajoče sedeli za računalnikom, ki je bil povezan z eno samo napravo. Slika prikazuje tipično samostojno okolje z računalnikom, na katerega je priključen tiskalnik.

Delitev tiskalnika v omrežnem okolju
Delitev tiskalnika v omrežju

animacija

Omrežja so omogočila veliko ljudem izmenjavo podatkov in hkratno delitev perifernih enot. Če več uporabnikov želi uporabljati tiskalnik, ga lahko vsi uporabljajo, če je vsem na voljo v omrežju. Slika prikazuje tipično omrežje, v katerem si več računalnikov deli en tiskalnik.

Omrežje se lahko uporablja za delitev in standardizacijo aplikacij, kot razni urejevalniki besedila, zbirke podatkov in drugo, za zagotovitev, da vsak v omrežju uporablja aplikacijo, ki ustreza istemu standardu. To dovoljuje, da se dokumenti hitro in enostavno izmenjujejo in zagotavlja večjo učinkovitost – uporabnike je enostavneje specializirati se za en urejevalnik besedila, kot da jih poznajo več (in običajno slabo).

Centralizirana administracija in pomoč

Za tehnično osebje je enostavneje je podpirati eno različico operacijskega sistema in aplikacij in postaviti vse računalnike v isti način, kot pa podpirati več različnih sistemov in platform.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Računalniško omrežje lahko definirano kot sistem med seboj neodvisnih računalnikov, ki so povezani za izmenjavo podatkov in delitev perifernih naprav. Računalniška omrežja omogočajo medsebojno komunikacijo. S skupno rabo omrežnih naprav se znižajo stroški.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogoèilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.