e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Omrežja

Omrežja

Deli omrežij

Vsak z vsakim

Strežniška

Primerjava

Po velikosti

Prenos

Multipleksiranje

Sestavni deli omrežja

V tej učni vsebini boste spoznali:

Običajni elementi v omrežju
Običajni elementi v omrežju

Dokument z besedilom PDF

Računalniška omrežja se med seboj razlikujejo po velikosti, po namenu uporabe, po vrsti operacijskega sistema in še po drugem. Za omrežja pa so značilni določeni sestavne deli, določene funkcije in lastnosti.

Računalniška omrežja so sestavljajo:

strežniki
To so računalniki, na katerih so v skupno rabo dani viri za uporabnike v omrežju.
odjemalci
To so računalniki, ki dostopajo do virov, ki so v skupni rabi.
mediji
To so kabli in druga strojna oprema, ki omogočajo fizično povezavo delov omrežja.
dokumenti v skupni rabi
To so dokumenti, ki so dani v skupno rabo na strežnikih in so na voljo v omrežju.
tiskalniki in ostale periferne naprave v skupni rabi
To so dodatne naprave, ki so dane v skupno omrežno rabo.
viri
To je katera koli storitev ali naprava, kot recimo datoteke, tiskalniki, ali drugačne naprave, ki so bile omogočene za uporabo uporabnikom v omrežju.

Kljub temu da imajo omrežja skupne značilnosti, pa so omrežja razdeljena v dve široki skupini, kot je prikazano na sliki:

Omrežja vsak z vsakim in strežniška omrežja
Omrežja vsak z vsakim in strežniška omrežja

Razlike med omrežji vsak z vsakim in strežniškimi omrežji so pomembne, saj ima vsak tip omrežja drugačne zmožnosti. Izbira tipa omrežja je odvisna od naslednjih dejavnikov:

Praktična vaja Preveri znanje

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Računalniška omrežja sestavljajo strežniki, odjemalci in omrežni medij. Strežniki so računalniki, na katerih so dani v skupno rabo viri za uporabnike omrežja, odjemalci jih uporabljajo.V omrežju vsak z vsakim ni posebnih računalnikov za strežnike.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogoèilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.