e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Transportni sloj

TCP

UDP

Sejni sloj

Prehod

Prehod

V tej učni vsebini boste spoznali:

Dokument z besedilom PDF

Prehod (angl. gateway) omogoča komunikacije med različnimi arhitekturami (operacijskimi sistemi) in okolji (protokolnimi skladi). Prehod razpakira in prevede podatke iz enega okolja v drugega tako, da lahko vsako okolje razume ostale podatke okolja. Prehod razpakira informacije tako, da se ujemajo po pravilih določenega sistema. Prehod lahko spremeni format sporočila tako, da bo potrdil aplikacijski program za sprejemanje. Na primer: prehod za elektronsko pošto X.400 le–to sprejme v obliki SMTP, jo prevede in jo posreduje dalje v formatu X.400, ki ga uporablja sprejemnik, in obratno. Drug primer je uporaba lokalnega omrežja s protokolnim skladom IPX/SPX (Novell Netware), ki se preko prehoda priključi v omrežje TCP/IP (internet).

Prehod poveže dva sistema tako, ki ne uporabljata enakih:

Prehod poveže medsebojno heterogena omrežja, na primer: Microsoft Windows NT Server v SNA (sistem omrežij IBM). Prehod spremeni format podatkov tako, da zadovolji aplikacijski program ob sprejemanju.

Kako deluje prehod

Prehod izbriše stari protokolni del in doda novi protokolni del
Prehod

animacija

Prehod ima specifično nalogo, kar pomeni, da so namenjeni posebnim tipom prenosov. Poimenujejo se po delu, ki ga je treba narediti (Windows NT Server v SNA prehod). Prehod vzame podatek iz enega okolja izbriše stari protokolni del in razpakira v protokolni del iz lokacijskega omrežja.

Prehod v procesu obdelave podatkov:

Nekateri prehodi uporabijo vseh sedem plasti OSI modela, vendar prehod tipično napravi pretvorbo protokola na aplikacijskem sloju sklada. Stopnja funkcionalnosti je odvisna od prehoda.

Prehod velikih računalnikov

Prehod velikih računalnikov
Prehod velikih računalnikov

Ena najpogostejših uporab prehoda je za prevajanje med osebnimi računalniki in mini računalniki ali med velikimi računalniki (angl. mainframe). Gostitelj prehoda poveže v lokalno omrežje računalnike z velikimi in mini računalniškim sistemom tako, da inteligentni računalniki ne prepoznajo povezave z lokalnim omrežjem.

V lokalnem omrežju je običajno en računalnik v uporabi kot prehod. Posebni aplikacijski programi na namizju računalnika dostopajo do velikega računalnika skozi računalnik prehod. Uporabniki lahko dostopajo do virov na velikem računalniku samo, če so ti viri bili na njihovem namizju.

Zaradi pretvorbe podatkov predstavlja tudi dobro zaščito omrežja, saj bi moral napadalec poznati protokole v lokalnem omrežju, kar pa prehod zakrije. Žal pa prehod zmanjša število storitev, saj ne obstaja za vse aplikacije.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Prehodi so namenjeni predvsem za strežnike v omrežju. Uporabijo znaten odstotek strežniških zmogljivosti zato, ker opravljajo zahtevne naloge, kot je protokolna pretvorba. Strežniški prehod se uporablja za številne naloge. Uporabljati moramo strežnike z zmogljivimi CPE in mnogo pomnilnika.

Prehodi je potrebno obravnavati glede na uporabo, ker ne obremenjujejo medomrežne komunikacije, namenske posle pa opravljajo uspešno.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.