e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Transportni sloj

TCP

UDP

Sejni sloj

Prehod

Sejni sloj

V tej učni vsebini boste spoznali:

Dokument z besedilom PDF

Sejni sloj omogoča, da računalnika odpreta, uporabljata in zapreta povezavo, imenovano seja (seja je visoka zgradba dvogovora med dvema delovnima postajama). Sejni sloj je odgovoren za nadzor pri tem dvogovoru. Izvaja prepoznavanje imena in druge operacije, kot so varnost, ki so potrebne, da omogočijo dve povezavi preko interneta, da komunicirata.

Sejni sloj sinhronizira uporabnikova opravila z uvrstitvijo nadzorne točke v podatkovnem toku. Nadzorne točke razdelijo podatke v manjše skupine za preverjanje napak. To je zato, če omrežje ne uspe, se samo podatek po zadnji nadzorni točki ponovno prenese. Ta sloj tudi izpelje kontrolo dvogovora med komunicirajočimi procesi, kot so urejanje, katera stran naj se prenese, kdaj in kako dolgo.

Sejni sloj se razlikuje med teoretičnimi standardi protokolnega sklada ISO/OSI in praktično realizacijo. Skoraj noben protokolni sklad nima protokolov izključno sejnega sloja. Običajno so te funkcije vključene v protokole drugih slojev. Funkcije sejnega sloja so vsebovane v protokolih predstavitvenega in aplikacijskega sloja. Transportni, omrežni in sloj podatkovne povezave in fizični sloj se ukvarjajo s pravilnim prenosom po omrežjih, toda protokoli sejnega sloja niso vključeni v niti v dele teh procesov. Sejni sloj zagotavlja 22 storitev, ki so predvsem usmerjene v izmenjavo informacij v omrežju. Najbolj pomembna storitev je nadzor dialoga.

Izmenjava informacij med dvema sistemoma v omrežju je imenovana dialog ali nadzor dialoga. Ko se dialog prične, sistem izbere način izmenjave sporočil. Spočila lahko pošiljata dva sistema neodvisno drug od drugega, lahko pa izmenjaje. V drugem primeru si računalnika izmenjujeta žeton, računalnik, ki ima v posesti žeton, lahko pošilja sporočila. Ko želi, lahko pošlje drugemu žeton. Ta način je bolj zanesljiv, vendar je tudi zahtevnejši.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Sejni sloj je najslabše definiran v referenčnem modelu ISO/OSO. Ne obstajajo protokoli, ki ležijo izključno na sejnem sloju. Večino storitev sejnega sloja zagotavljajo aplikacijski protokoli.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.