e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Transportni sloj

TCP

UDP

Sejni sloj

Prehod

User Datagram Protocol

V tej učni vsebini boste spoznali:

Dokument z besedilom PDF

Na transportnem sloju sklada TCP/IP omogoča nepovezovalne storitve nepovezovalni protokol UDP (angl. User Datagram Protocol). V primerjavi z TCP, ki deluje na istem sloju, ni zanesljiv in tudi ne vzpostavlja povezave. UDP ima enako nalogo kot TCP, toda nima nikakršnih postopkov, ki bi zagotovili, da je paket prišel do prejemnika. Podatke poskuša poslati in preveriti ali jih je oddaljeni računalnik sprejel. UDP prav tako ne številči paketov in zato ni v stanju prejete pakete razvrstiti nazaj v pravilno zaporedje. Način prenosa UDP je zlasti primeren za pošiljanje manjših datotek in sicer takšnih, pri katerih ni potrebne garancije za sprejetje. UDP pri komunikaciji tudi uporablja vrata (angl.port) kot TCP, vendar ni potrebno usklajevanje številke vrat in tako ne prihaja do nepotrebnih neprijetnosti. Tudi UDP, tako kot TCP, se prenaša znotraj datagrama IP.

UDP je določen v RFC 768. Kar ne zagotavlja za dostave podatkov in ne skrbi za kontrolo prenosa, je le–ta precej enostavnejši kot TCP. Ne samo da je glava UDP manjša v primerjavi z glavo TCP, prav tako nima ločenih kontrolnih sporočil, kot recimo za vzpostavitev in prekinitev povezave. UDP povezava sestoji samo iz dveh sporočil, iz zahteve in iz odgovora. Zato morajo biti podatki dovolj majhni, da gredo v eno sporočilo.

Vrata so programski vmesnik do aplikacij
Vrata so programski vmesnik do aplikacij

Glava paketa se sestoji iz štirih delov. Polji izvorna vrata in naslovna vrata v glavi UDP in TCP opravljata isto funkcijo – določa protokol na aplikacijskem sloju. Številki vrat, ciljna in izvorna, sta 16–bitni. Polje za dolžino določa, koliko podatkov se prenaša v sporočilu paketa UDP. Zadnje polje je tudi 16–bitno in v njem se nahaja kontrolna vsota (angl. checksum). Standard protokola UDP ne predpisuje obvezne uporabe kontrolne vsote. Če se ne uporabi, se polje kontrolne vsote zapolni z ničlami. Veliko razprav je bilo, ali naj se kontrolna vsota uporablja v UDP. RFC 768 zahteva, da vsi sistemi UDP lahko ugotovijo napake s pomočjo kontrolne vsote in večina implementacij že vsebuje kontrolno vsoto. Kot je iz opisa razvidno, je protokol izredno enostaven. Poiščite kje, kako je narejen TCP in ju primerjajte.

Usmerjanje paketov
Usmerjanje z UDP je na nivoju paketov

Da je protokol nepovzovalen pomeni, da ni potrebna predhodna vzpostavitev povezave z oddaljenim računalnikom (kot je na primer s protokolom TCP), ampak se podatki takoj pošljejo drugemu oddaljenemu računalniku. Prav tako ni zagotovljeno, da že poslani paketi prispejo do prejemnika in tudi ne, da bodo le–ti prišli v enakem zaporedju kot so bili poslani. Tudi potrditev, da so podatki prispeli pri tem protokolu ni predvidena. Zaradi tega prejemniki podatkov ne morejo ugotoviti, če so prispeli vsi njemu poslani podatki ali pa so se na poti do njega izgubili. Lahko se tudi zgodi, da se paketi podvojijo.

Ker je UDP nezanesljiv protokol, je potrebno majhno število dodanih informacij v glavi paketa. Zato se UDP uporablja za omrežno upravljanje. SNMP (angl. Simple Network Management Protocol) se prenaša po UDP. Prav tako se uporablja za protokole z zagotavljanjem prenosa v realnem času (zvok in video), ker je velikost dodanih podatkov majhna. Prav tako je smiselno uporabljati UDP v primeru enosmernega oddajanja (angl. simplex), ker v tem primeru ni mogoče potrjevati dostave paketov.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

UDP je nepovezovalni datagramski protokol, ki ne zagotavlja dostave paketov. Uporabljajo ga aplikacije, ki ne zahtevajo ali ne potrebujejo podatkov o dostavi paketov.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.