e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

1. sloj OSI

Topologija

Vodilo

Zvezda

Obroč

Polna

Zvezda

V tej učni vsebini boste spoznali:

Topologija zvezde
Prenos paketov

Dokument z besedilom PDF

Danes je topologija zvezde najbolj razširjena oblika lokalnih omrežij. Pri tej topologiji so vse postaje povezane v osrednje vozlišče ali zvezdišče.

Zvezdišče podatke, ki jih po kablu prejme od enega računalnika, pošlje vsem drugim, ne glede na to, ali so jim namenjeni ali ne. Odločitev glede tega prepusti omrežni kartici. Prednost te omrežne topologije je enostavnost, saj so usmerjevalni postopki nepomembni.

animacija

Zvezdna topologija je zelo občutljiva na izpad središčne točke, saj v primeru izpada zvezdišča ne more komunicirati noben par računalnikov v omrežju. Zaradi tehnoloških omejitev zvezdišče z velikim številom postaj postane počasno.

Topologija zvezda ni primerna za večja omrežja. V bolj izpopolnjenih konfiguracijah centralna točka (v tem primeru stikalo, angl. switch) prejema podatke in jih posreduje samo določeni komponenti.

Topologija zvezde
Izpad uporabnika ne predstavlja posledic za ostale

animacija animacija

Prednosti topologije zvezda so:

Topologija zvezde
Izpad zvezdišča onemogoči vso komunikacijo

animacija

Slabosti topologije zvezda so:

Zaključek

Vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

V lokalnih omrežjih se danes največ uporablja fizična topologija zvezda. Upravljanje omrežja je enostavno. Z nižanjem cen kablom in strojni opremi (razdelilni paneli, kabli, zvezdišča, stikala) je danes tudi relativno poceni. V primeru okvare centralne točke omrežja niti dva računalnika ne moreta komunicirati. Strojna oprema je danes zelo zanesljiva in redki so primeri, ko se pokvari zvezdišče.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.