e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

1. sloj OSI

Topologija

Vodilo

Zvezda

Obroč

Polna

Fizični sloj

V tej učni vsebini boste spoznali:

Najnižji sloj referenčnega modela OSI je fizični sloj. Ta sloj prenaša nezgrajene, nepredelane bitne toke preko fizičnega posrednika (kot so omrežni kabli). Fizični sloj je čisto strojno usmerjen in se ukvarja z vsemi vidiki ustanavljanja in vzdrževanja fizične povezave med komuniciranjem računalnikov. Fizični sloj tudi prenaša signale, ki prenašajo podatke, ki jih ustvarjajo vsi zgornji sloji.

Fizični sloj OSI določa konektorje
Fizični sloj OSI določa konektorje

Fizični sloj je na dnu modela OSI in kot že ime pove, nadzoruje omrežno strojno opremo, na primer katero omrežno kartico/vmesnik naj omrežje uporablja, kako je omrežje nameščeno, in vrsto signalov, ki se prenašajo preko omrežja. Ta sloj nam tudi pove kakšne vrste morajo biti kabli in pa kakšna zvezdišča (stikala) naj omrežje uporablja. Fizični sloj je neposredno pod slojem podatkovne povezave. Ko se izbira protokole na sloju podatkovne povezave, je potrebno gledati tudi na to, da bo ta protokol podpiral tudi določen fizični sloj.

Na primer, ethernet je protokol na sloju podatkovne povezave, ki podpira več različnih medijev na fizičnih slojih. Z ethernetom lahko uporabljamo le dve vrsti koaksialnega kabla, več vrst paričnega kabla ali pa optični kabel. Specifikacije vsebujejo veliko število natančnih informacij o zahtevah fizičnega sloja kot so tipi kablov, konektorji, dolžina kablov, število razdelilnikov in še veliko število drugih činiteljev. Te specifikacije so potrebne za pravilno delovanje omrežja. Na primer, če je dolžina segmenta predolga, se v Ethernnetu ne morejo zaznati trki in tako so podatki izgubljeni.

Fizični sloj OSI določa konektorje
Fizični sloj OSI določa strojno opremo

Čeprav je večina lastnosti fizičnega sloja določena s protokoli sloja podatkovne povezave, je veliko značilnosti dodanih še v drugih standardih. Ena od najbolj pogostih specifikacij je Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, ki so jo izdali pri American National Standards Institute (ANSI), Electronics Industry Association (EIA) in Telecommunications Industry Association (TIA) kot EIA/TIA 568A. Ta dokument vključuje podrobno opisane postopke za namestitev kablov za delovanje podatkovnega omrežja, vključuje zahtevane razdalje od elektromagnetnih izvorov in druga pravila. Izdelava omrežja LAN se lahko zaupa strokovnjakom, ki poznajo standard EIA/TIA 568A.

Drug komunikacijski element, ki deluje na fizičnem sloju, je poseben tip signalizacije, uporabljen za prenos podatkov preko omrežnega medija. Za bakrene žice je to električna napetost, za optične kable pa svetlobni pulz. Drugi tipi lahko uporabljajo tudi radijske signale, infrardeče signale in/ali še katerega drugega izmed številnih. Na vrsto signalov pa vliva še oblika in zaporedje signalov, ki jih ustvari računalnik. Ta shema je zaporedje, ki ga računalnik uporablja in ga sosednji razume. Tako se ne pojavljajo napake. Ethernet sistemi uporabljajo vrsto kodiranja, imenovano Manchester encoding, sistemi token ring pa uporabljajo kodirno shemo Differential Manchester.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Fizični sloj je nanižji v komunikacijskih modelih. Zadolžen je za prenašanje električnih in svetlobnih signalov po medijih, za kable in drugo strojno opremo omrežj. Specifikacije standardov so običajno zelo natančne.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.