e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

1. sloj OSI

Topologija

Vodilo

Zvezda

Obroč

Polna

Obroč

V tej učni vsebini boste spoznali:

Topologija obroč
Omrežje obroč

Dokument z besedilom PDF

V omrežju topologije obroč je vsak računalnik priključen neposredno na sosednja računalnika v omrežju. Vendar računalnik dobiva podatke samo od enega izmed njiju. Drugemu pa podatke pošilja. Z logičnega stališča ima topologija videz obroča.

animacija

Podatki potujejo od enega računalnika do drugega le v eno smer, kot kaže slika. Dobra stvar pri tem načinu je, da je polaganje kablov zelo preprosto, slabost pa ta da omrežje preneha z delovanjem pri vsaki prekinitvi stika na kateremkoli kablu. Omrežje se prekine tudi pri vsakem dodajanju novega računalnika. Še ena slabost pa je tudi ta, da je omrežje z novo delovno postajo tudi zelo težko preoblikovati, ne da bi celotno omrežje zrušili. Zaradi teh razlogov je to omrežje redko uporabljeno.

Topologija zvezda–obroč
Omrežje zvezda – obroč

animacija

Omrežje obroč je v resnici zelo podobno omrežju topologije zvezda. Kabli za to omrežje v obliki zvezde so priključeni na centralno točko, imenovano zvezdišče. Omrežje obroč uporablja posebno vrsto zvezdišča, imenovanega večdostopna enota (angl. multistation access unit, MAU), ki prejema podatke skozi en vhod, skozi drugega pa jih pošlje naprej. Ta postopek se nadaljuje, dokler MAU ne pošlje vseh podatkov od enega računalnika do drugega v omrežju obroč. Če bi odstranili žice iz kablov, bi dobili omrežje, ki poteka od MAU do vsakega računalnika posebej in spet nazaj do MAU, kot prikazuje slika.

S tem omrežjem je povezano nekaj razlogov za in več razlogov proti. Pozitiven razlog je ta, da je takšno omrežje zelo lahko vzpostaviti, zelo lahko je tudi odkrivanje napak. Računalnik bo takoj vedel, če je prišlo do prekinitve toka, saj ne bo več prejemal podatkov od drugih računalnikov. Na drugi strani pa je takšno omrežje zelo drago, saj je za priključitev vsake delovne postaje potrebno veliko kablov, zelo težko ga je preoblikovati, predvsem pa ni tolerance pri napakah. Že najmanjša napaka lahko poruši celotno omrežje.

Kar se tiče prenosa signalov, je omrežje obroč kot vodilo, v katerem je vsak računalnik logično priključen na naslednjega. Edina razlika je v tem, da v omrežju obroč ni konca vodila, ker sta "konca" povezana. To omogoča signalu, ki izvora iz enega mesta v omrežju, da potuje do vsakega drugega računalnika in na koncu pride tudi nazaj.

Omrežja kot so omrežja z žetonom, ki uporabljajo za pošiljanje podatkov žeton, so povezana z uporabo obročne topologije. Najpomembnejša stvar pri razumevanju te topologije je ta, da ta obroč obstaja le teoretično. Obroč obstaja le v povezavi žic, ne pa kako so povezani kabli.

Multistation access unit

Multistation access unit
Multistation access unit

animacija

Oblika topologije zvezda, uporabljene pri topologiji obroč, omogoča omrežju, da deluje, čeprav kakšen kabel ali priključek ne deluje. MAU vsebuje posebno vezje, ki odklopi delovno postajo (računalnik), ki ne deluje, iz omrežja. Na primer omrežje, ki bi bilo povezano le s kabli in ne bi imelo MAU, bi le manjša napaka povzročila zastoj celotnega omrežja.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Topologija obroč se v fizični obliki redko pojavlja. Uporablja jo omrežje FDDI. Logično topologijo uporablja le token ring. Zaradi povezave na proizvajalca IBM, se danes le malo uporablja. Topologija je zanesljiva, je pa dražja od drugih. Praktično se obroč izključno uporablja z žetonskimi pristopnimi metodami.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogoèilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.