e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Enkapsulacija

OSI

OSI

TCP/IP

TCP/IP

Sloji v TCP/IP

TCP/IP in OSI

Protokolni sklad TCP/IP
Protokolni sklad TCP/IP in najpomembnejši protokoli, primerjava z ISO/OSI

Protokolni sklad TCP/ IP se popolnoma ne ujema z referenčnim modelom OSI. Namesto sedmih slojev uporablja le štiri. Pogosto je imenovan tudi kot internetni protokolni sklad. Protokolni sklad TCP/ IP je razdeljen na naslednje štiri sloje:

Vsak od teh slojev približno ustreza eni ali več slojem OSI referenčnega modela.

Sloj omrežnega vmesnika

Sloj omrežnega vmesnika (angl. Network interface layer) ustreza fizičnemu sloju in sloju podatkovne povezave referenčnega modela OSI, komunicira neposredno z omrežjem. Je vmesnik med omrežno arhitekturo (kot je na primer token ring ali ethernet) in internetnim slojem. Sam protokolni sklad TCP/IP ne standardizira teh slojev in prav to je njegova velika prednost. Na sloju omrežnega vmesnika je veliko protokolov lokalnih omrežij (npr. Ethernet, token ring in FDDI), ki jih je TCP/IP zmožen povezati v prostrano omrežje s svojimi protokoli na višjih slojih.

internetni sloj

IP lahko povezuje različna omrežja
IP lahko povezuje različna omrežja

Na internetnem sloju protokoli enkapsulirajo okvirje protokolov lokalnih omrežij v internetne datagrame in zaženejo vse potrebne usmerjevalne algoritme. Štirje protokoli so najpomembnejši na internetni sloju: Internet Protocol (IP), Address Resolution Protocol (ARP), Internet Control Message Protocol (ICMP) in Internet Group Management Protocol (IGMP).

IP je predvsem odgovoren za naslavljanje in usmerjanje paketkov med računalniki in omrežji. ARP služi za povezavo med strojnimi in logičnimi (IP) naslovi strojne opreme računalnikov in drugih sistemov v istem fizičnem omrežju. ICMP pošilja sporočila in sporoča napake glede pošiljanja paketa. IGMP uporabljajo računalniki IP, da sporočajo imena skupine za oddajanje več sistemom (angl. multicast), to je računalnikom in usmerjevalnikom.

Transportni sloj

Transportni protokoli zagotavljajo komunikacijsko sejo med računalniki. Dva transportna protokola sta Transmission Control Protocol (TCP) in User Datagram Protocol (UDP). Izbira transportnega protokola je odvisna od privzete metode pošiljanja podatkov.

TCP skrbi za povezavne komunikacije, zanesljive komunikacije za aplikacije, ki ponavadi pošiljajo veliko število podatkov naenkrat. Uporablja se tudi za potrditev pošiljanja podatkov.

UDP skrbi za nepovezavno komunikacijo in tako ne zagotavlja, da se bodo poslani podatki prispeli. Aplikacije, ki ponavadi uporabljajo UDP, pošiljajo majhno količino podatkov naenkrat. Za zanesljivo pošiljanje podatkov je odgovorna aplikacija.

Aplikacijski sloj

Brskalnik je primer aplikacije TCP/IP
Brskalnik je primer aplikacije TCP/IP

Na vrhu modela TCP/IP je aplikacijski sloj. To je sloj, kjer imajo aplikacije dostop do omrežja. Obstaja veliko standardnih orodij TCP/IP in storitev v aplikacijskem sloju, kot so splet, e–pošta, FTP, Telnet, SNMP, DNS.

Ker obstaja veliko standardnih orodij TCP/IP in storitev v aplikacijskem sloju je verjetno to razlog, da je danes več prostranih omrežij s protokolnim skladom TCP/IP, to je de facto internet. Pravzaprav je danes postal internet sopomenka za prostrano omrežje, čeprav to ni.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

TCP/IP je štirislojni protokolni sklad. Sloji so: sloj omrežnega vmesnika, internetni sloj, transportni (prenosni) sloj in aplikacijski sloj. IP je namenjen za prostrana omrežja (internet), povsem dobro pa se znajde tudi v lokalnih omrežjih. TCP/IP so standardi de facto in ne zadostujejo vsem zahtevam ISO/OSI.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.