e-gradiva     HTML CSS JavaScript Načrtovanje    
  logotip  
SERŠ Maribor Iskanje Primeri

XHTML

Kaj je HTML?

HTML je kratica za HyperText Markup Language in je jezik za objavljanje na svetovnem spletu. Je podmnožica mednarodnega standarda za izmenjavo elektronskih dokumentov imenovan SGML (Standard Generalized Markup Language). Računalniki potrebujejo programsko opremo, da lahko ta jezik razumejo. Ta programska oprema vključuje grafične brskalnike, tekstovne in govorne naprave.

HTML je programski jezik. Vendar za programiranje ni potrebno matematično znanje in sploh ni potrebno znanje, ki je potrebno za druge proramske jezike (kot so C++, Java, Pascal in drugi). HTML je označevalni jezik (angl. Markup Language). S posebnimi elementi se označi besedilo, ki pove brskalniki, kako naj strukturo dokumenta prikaže. Obstaja način, kako označiti naslove, odstavke, sezname tabele in še druge elemente. HTML je hipertekstovni jezik (angl. Hypertext Language). Hiperttekst upoorablja način na sklicevanje drugih spletnih dokumentov, ki so med seboj povezani. Ko se v spletnem dokumentu klikne povezavo, se v resnici kliče hiperpovezavo.

HTML ponuja:

Kaj je XML?

XML je kratica za Extensible Markup Language

XML je bil narejen za povečanje zmogljivosti in prilagodljivosti jezika SGML, ki izključuje zapletenost le-tega. Kljub omejenosti pa ohranja večino sposobnosti in moči SGML.

Kaj je XHTML?

XHTML je naslednji korak v razvoju jezikov, ki se uporabljajo za objavljanje v spletu. Je nadomestilo za odhajajoči jezik HTML. Je jezik, ki zadostuje vsem pravilom jezika XML. Dokumente XHTML 1 je mogoče napisati tako, da so popolnoma združljivi z različicami jezika HTML 4. V pripravi pa je že različica XHTML 2.

SERŠ Maribor : Strokovna gimnazija : 2002 : Tomaž Pušaver