e-gradiva     Sistemi Motorola Omrežja      
  logotip  
SERŠ Maribor    

pozdravljeni!

Računalniki se pričeli množično uporabljati po letu 1950. Takrat so bili velike, drage naprave, ki so jih uporabljali državne ustanove in velika podjetja. Velikost računalnikov se je sčasoma zmanjševala, zmogljivost pa je rasla. Danes so skoraj vsi računalniki digitalni. Digitalna vezja pa so vezja ultra velikih stopenj integracije.

Srce današnjih računalnikov je mikroprocesor. Beseda mikroprocesor je bila prvič uporabljena leta 1972. Najprej so s tem pojmom označevali enoto, ki v mikroračunalnikih v centralno procesni enoti izvršuje mikroukaze. Danes skoraj vsi mikroprocesorji interpretirajo mikroukaze. Vsak mikroprocesor ima torej takšno enoto, vendar zanjo uporabljajo drugačna imena. Danes pod pojmom mikroprocesor pojmujemo centralno procesno enoto na enem samem silicijevem substratu. Računalnik, ki uporablja za centralno procesno enoto mikroprocesor, so nekoč imenovali mikroračunalnik. Danes so praktično vsi računalniki mikroračunalnik, tako da predpono mikro opuščamo.

Mikrokrmilnik mnogokrat zamenjujemo z mikroprocesorjem. Mikroprocesor je centarlna procesna enota računalnika, zgrajena kot eno integrirano vezje. Če mikroprocesorju dodamo še pomnilnik, periferne enote, in povezovalne strukture, dobimo mikroračunalnik. mikroprocesor je le en del računalnika in kot samostojen element je neuporaben.

Dejstvo, da dobimo mikroračunalnik, če mikroprocesorju dodamo pomnilnik in periferne enote, velja tudi na nivoju integriranega vezja. Mnogi proizvajalci realizirajo na istem silicijem substratu poleg CPE še druge enote, ki tvorijo mikroračunalnik. Takšnemu elementu pravimo mikrokrmilnik. mikrokrmilnik je torej definiramo kot mikroračunalnik, ki je zgrajen kot eno integrirano vezje in deluje samostojno.

Delovanje računalnika je določeno šele s programom, ki je shranjen v njegovem pomnilniku. Programska oprema (angl. software) je za naše oči nevidna, za delovanje računalnika pa je nujno potrebna. Računalnik torej razumemo kot skupek strojne in programske opreme.

Mikrokrmilniki so prilagojeni namenski uporabi v sistemih, ki potrebujejo v svoji sestavi zmogljiv namenski digitalni sistem. Temu so izbrane tudi enote mikrokrmilnika. Danes se mikroprocesorji in mikrokrmilniki načrtujejo za široko področje uporabe. obstajajo pa mikroprocesorji, ki so narejeni za točno določene naloge (pralni stroj, mikrovalovna pečica, igrače). Razlika med namenskim računalnikom in osebnim računalnikom je samo v količini in vrsti perifernih enot in pomnilnika, delovanje pa je v osnovi enako.

SERŠ Maribor, Strokovna gimnazija, leto: 2002, avtor: Rok Arnuš