Besedna družina

Poišči koren besedam v naslednji besedni družini.

knjiga, knjižnica, knjigotržec, književnost, knjigarna

Kaj opaziš?

Npr.: Zadnja glasova v korenu sta različna.

Izpiši korena:- - in - -

Razmisli in odgovori.
Kaj se je zgodilo z zadnjim glasom v korenu?

Spremenil se je.

 

V zgornjem primeru gre za glasovno premeno, mehčanje, ki je povzročilo, da se je g zmehčal v ž.

 

Poišči se druge primere, ko pride do glasovne premene.

Morda ti bodo v pomoč naslednje besede: streha, roka, noga …

 

Med besedami izberi tisto, ki ne sodi v isto besedno družino. Če boš kliknil na ustrezno besedo v vrstici, se ti bo ta obarvala rdeče.

Katero strategijo reševanja si izbral?

Iskanje korena je zahtevno, saj moramo poznati tudi pomen besed. Pomagamo si lahko tako, da najprej poiščemo skupen koren (enake črke, razen v primerih, ko gre za premeno), potem moramo biti pozorni na pomen. Primer: piskati, pisniti, piskač, pisker, pisk – v vseh primerih je koren –pisk-, vendar glede na pomen (ustvarjati visoke zvoke) pogovorna beseda pisker (lonec) ne sodi v to besedno družino.

Oglej si naslednje besede.
kažipot, strojevodja, kolovoz, vrvohodec

 

Poskušaj določiti korene tem besedam.

Kaj si opazil?

Besede imajo več korenov: npr.: -stroj- in –vod-.

avtor