Poved

Z navedenimi besedami poskusi sestaviti čim več stavkov/povedi.

npr. Pes je hitro dal kost Mihu./

Miha hitro da kost psu./

Miha, hitro daj kost psu./

Pes je hitro dal kost Mihu.

 

 

Postopku tvorjenja povedi rečemo upovedovanje.

 

Verjetno te je v navodilu zmotilo hkratna navedba besed poved in stavek. Veš, kaj besedi poimenujeta?

V tem sklopu se boš lahko naučil prav to.

 

 

 

 

avtor