poročilo

Poskušaj napisati časopisno (radijsko, televizijsko) poročilo in vanj vključi naslednje podatke iz razpredelnice.

Kaj? Peta čistilna akcija pobiranja drobnih odpadkov z naslovom Pomladansko urejanje in čiščenje okolja
Kdaj? 3. aprila 2008
Kje? V Kranju in Škofji Loki
Kdo? Prostovoljci – Zveza tabornikov, Poslovna skupina Sava in Mestna občina Kranj (skupaj 600 posameznikov)
Kako? Zjutraj ob 9. uri, zaključek ob 17. uri, zbrali so nekaj ton odpadkov
Čemu? Očistiti gozdove, obcestne jarke, okolico železniških prog, parkirišča

 

Besedilu dodaj še izjavo vodje čistilne akcije Ane Lenardič, ki je izrazila zadovoljstvo nad dobro opravljenim delom in poudarila, da so take akcije nujne, če želimo ohraniti čisto okolje. Obljubila je, da bodo akcijo organizirali tudi prihodnje leto.

Lahko dodaš še izjavo katerega izmed udeležencev.

Poročilu napiši nadnaslov, naslov in podnaslov, uvod in jedro besedila.

Ko končaš s pisanjem časopisnega poročila, ga lahko tudi nekoliko prirediš in posnameš televizijsko ali radijsko poročilo.

Primer radijskega in televizijskega poročila si lahko ogledaš/poslušaš na spodnjih povezavah.

 

 

avtor