velika in mala začetnica

V šolski zvezek ali na papir si zapiši, kdo je tvoj najljubši:

filmski igralec/igralka
glasbenik/glasbena skupina
prijatelj
nogometaš/manekenka
grški bog/boginja
filmski živalski junak
pisatelj/pesnik

 

Zapisane besede shrani, da boš pravilnost njihovega zapisa preveril ob koncu ure.

 

V čem se v zapisu razlikujejo besede, ki so bile v nalogi zgoraj že napisane, od besed, ki si jih zapisal ti?

Že napisane besede so zapisane z malo začetnico (ker poimenujejo splošno), moji odgovori pa z veliko začetnico (ker poimenujejo posamezno).


Z veliko začetnico zapisujemo lastna imena, z malo začetnico pa občna imena.


SAMOSTALNIK

 

OBČNA IMENA

Gre za poimenovanja splošnega.
Pišemo jih z malo začetnico.

npr. mama, kuža, podjetje

 

LASTNA IMENA

Gre za poimenovanja posameznega.
Pišemo jih z veliko začetnico.

npr. Poldka, Fifi, Kompas

 

Preveri se, če razumeš pojma občna in lastna imena.

Naloga povezovanja

Ugotovi, ali so imena z leve občna ali lastna.
nagelj
Trenta
Jadransko morje
Blatnik
nebo
sladoled
Kratka zgodovina Slovencev


Danes se boš več ukvarjal z imeni, ki jih pišemo z veliko začetnico. Za katero vrsto imen torej gre?

Za lastna imena.

 

 

 

 

Odgovor je pravilen.

Odgovor je napačen.

 

 

 

avtor