Projekt SLOvenščina

http://198.gvs.arnes.si

 

Avtorji

Vsebina E-GRADIV

mag. Klementina Podvršnik, profesorica slovenskega jezika s književnostjo in družbenomoralne vzgoje, zaposlena na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor, vodja projekta
 

 

 

 

Marijana Klemenčič-Glavica, profesorica slovenščine in diplomirana rusistka, zaposlena na Gimnaziji Ledina
 

 

 

 

 

Andrejka Korman, profesorica slovenskega jezika in univerzitetna diplomirana literarna komparativistka, zaposlena na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor  
 

 

 

 

 

Nataša Kralj, profesorica nemškega jezika s književnostjo in slovenskega jezika s književnostjo, zaposlena na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor
 

 

 

 

 

Tatjana Lotrič Komac, profesorica slovenskega jezika in književnosti ter diplomirana novinarka, zaposlena na Osnovni šoli Naklo
 

 

 

 

 

mag. Anita Vršič, profesorica slovenščine in zgodovine, zaposlena na Gimnaziji Ptuj
 

 

 

 

 

Tina Žagar Pernar, profesorica slovenskega jezika in književnosti in univerzitetna diplomirana literarna komparativistka, zaposlena na Osnovni šoli Naklo
 

 

 

 

KOORDINACIJA

Srečko Štrucl, univ. dipl. inž.

ANIMACIJE, RISBE, SNEMANJE IN MONTAŽA FILMOV

Uroš Špindler

Branje

avtorice e-gradiv
Dagmar Pečovnik
Simona Kopivšek

UREJANJE SPLETNIH STRANI

Borut Breščak, univ. dipl. inž.
Nataša Kralj, prof.
Tatjana Lotrič , prof.
Ireneja Podvršnik
mag. Klementina Podvršnik
Severina Podvršnik
Uroš Špindler
Jože Štrucl, spec. inf. tehnologij
Marko Živec
Tina Žagar Pernar, prof.

KODIRANJE

Borut Breščak, univ. dipl. inž.
Jože Štrucl, spec. inf. tehnologij
Marko Živec

FOTOGRAFIJE

avtorice e-gradiv
Ireneja Podvršnik
Severina Podvršnik
Uroš Špindler
 

ZVOK

Robert Novak

recenziji

zaslužni prof. dr. Gregor Kocijan
doc. dr. Mateja Pezdirc Bartol

lektoriranje

avtorice e-gradiv

svetovanje

mag. Marija Žveglič

Avtor Borut