KVIZ

1. možnost

Razdelite se v pet tekmovalnih skupin. Vsaka bo dobila pet vprašanj. Časa za razmislek o posameznem vprašanju bo 10 sekund. Odgovori se točkujejo v točkovniku, ki ga bo učitelj napisal na tablo. Vsaka skupina bo dobila po eno nalogo za 10, 20, 30, 40 in 50 točk.

2. možnost

Pet dijakov naj se javi za reševanje kviza. (Druga navodila so enaka kot pri možnosti 1.)

 

Zdaj pa le pogumno! Držimo pesti!

 

K V I Z

ppt


 

 

avtor